Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Vọng.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Ngài xuất hiện, lạy Ngôi Lời vĩnh cửu,

Như hào quang Thánh Phụ gửi xuống trần,

Làm người thế để tìm phương giải cứu

Cả muôn loài khi sắp mãn thời gian.

 

Xin chiếu tỏa cho hồn thiêng rực rỡ,

Lửa yêu Ngài, xin thiêu đốt tâm linh;

Khi nhạc thánh trên môi vừa chớm nở,

Ðã tiêu tan bao cảm nghĩ tội tình.

 

Và khi tới ngày giáng lâm thẩm phán,

Ngài xét soi mọi toan tính trong lòng.

Việc ngay chính: đáng Nước Trời viên mãn,

Tội ẩn tàng: phải lên án chẳng dung.

 

Dám xin Chúa đem lòng thương trời bể,

Tội muôn vàn, Lượng Cả thứ tha cho!

Cùng chư thánh của ngàn muôn thế hệ,

Chúng con đây hưởng hạnh phúc mong chờ.

 

Vinh danh Chúa, lạy Ngôi Cha hằng có,

Vinh danh Ngài, tâu Thánh Tử Giê-su,

Vinh danh Ngài, lạy Thánh Thần Thiên Chúa,

Tự muôn đời và mãi tới thiên thu.

 

Ca vịnh

 

Tv 104 (105)

Chúa trung thành giữ lời Người đã hứa

Các Tông Ðồ cho muôn dân được biết những kỳ công Chúa thực hiện khi Người đến (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

I.

ÐC: Hãy tạ ơn Chúa,

và nhớ lại những kỳ công Người thực hiện.

 

Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người,

vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. *

Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,

và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

 

Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,

tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. *

Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người,

chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

 

Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,

những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, *

hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,

con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn!

 

Chính Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

những điều Người quyết định

là luật chung cho cả địa cầu. *

Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,

nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ!

 

Ðó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,

đã đoan thề cùng I-xa-ác, *

và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,

thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,

 

rằng: "Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an

làm kỷ phần gia nghiệp."

 

Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ,

một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người, *

lang thang hết xứ này qua xứ khác,

phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia.

 

Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ;

vì thương họ, Người la rầy vua chúa: *

"Ðừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong,

chớ làm hại các ngôn sứ của Ta."

 

ÐC: Hãy tạ ơn Chúa,

và nhớ lại những kỳ công Người thực hiện.

 

II.

ÐC: Chúa đã không bỏ mặc

người công chính bị bán làm tôi,

nhưng đã cứu khỏi tay phường gian ác.

 

Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ,

làm cạn nguồn lương thực nuôi dân. *

Chúa đã phái một người đi trước họ

là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.

 

Chân ông phải mang xiềng khổ sở,

cổ đeo gông nặng nề, *

cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán

và ông được lời Chúa giải oan.

 

Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó,

truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông, *

rồi đặt ông làm tể tướng triều đình,

làm chủ mọi tài sản hoàng gia.

 

Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng,

dạy lẽ khôn ngoan cho bậc lão thành.

 

ÐC: Chúa đã không bỏ mặc

người công chính bị bán làm tôi,

nhưng đã cứu khỏi tay phường gian ác.

 

II.

ÐC: Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa,

và dẫn đưa dân Người đã chọn

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

 

Bấy giờ Ít-ra-en trẩy sang Ai-cập,

và Gia-cóp kiều ngụ đất Kham. *

Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,

cho họ mạnh hơn cả đối phương.

 

Người khiến chúng thay lòng đổi dạ,

mà đâm ra thù ghét, *

dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.

 

Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê,

phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn, *

đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ

trong toàn cõi đất Kham.

 

Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối,

mà chúng vẫn cưỡng lại lời Người. *

Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ,

giết sạch loài tôm cá.

 

Khắp vùng ếch nhái bỗng tràn lan,

nhảy cả vào cung cấm. *

Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn

ào tới khắp nơi trên lãnh thổ.

 

Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,

phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai. *

Người tàn phá đồi nho nương vả,

quật đổ cây cối trong khắp cả vùng.

 

Chúa lại phán, bỗng đâu xuất hiện

vô vàn vô số châu chấu cào cào; *

chúng ăn sạch cỏ cây trong nước,

ăn hại hoa màu khắp mọi nơi.

 

Người giết mọi con đầu lòng bản xứ,

là tinh hoa của cả giống nòi.

 

Còn dân riêng của Người, Người đưa ra,

mang theo bạc với vàng; *

bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.

 

Thấy họ ra đi, dân Ai-cập vui mừng,

vì họ đã làm cho chúng kinh hãi.

 

Chúa giăng mây làm màn che phủ họ

và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.

 

Họ đòi ăn, Người cho chim cút đến,

và cho họ no nê bánh bởi trời. *

Người xẻ đá, nước liền vọt ra

chảy thành sông giữa vùng sa mạc.

 

Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa

cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người. *

Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

 

Ðất ngoại bang, Người trao tặng họ,

cho thừa hưởng công khó của chư dân, *

ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ,

và tuân giữ luật Người.

 

ÐC: Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa,

và dẫn đưa dân Người đã chọn

vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.

 

Xướng đáp

X: Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Gia-cóp

Ð: Chiếu chỉ luật điều cho Ít-ra-en.

 

Bài đọc 1: Is 21,6-12

Người lính canh loan báo ngày Ba-ben sụp đổ 

Ngôn sứ là người được sai đi để nói lời của Thiên Chúa cho loài người. Lời ấy có thể là lời an ủi và cũng có thể là lời cảnh cáo. Trong bài sách dưới đây, ngôn sứ đóng vai trò của người lính gác. Ông canh chừng để cảnh cáo dân về mối đe doạ trệch xa đường Chúa.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a. 

 

Chúa Thượng phán với tôi thế này: "Hãy đi đặt người đứng canh, thấy gì thì nó phải báo.

Khi thấy binh mã, kỵ binh đi từng cặp, kỵ binh cưỡi lừa, kỵ binh cưỡi lạc đà, thì nó phải quan sát cho kỹ, quan sát cho thật kỹ."

Người lính canh hô lớn: "Lạy Chúa Thượng, suốt ngày con đứng ở chòi canh, đêm đêm con trực nơi vọng gác.

Và kìa, con thấy binh mã đang tới, kỵ binh đi từng cặp." Người lính canh lại lên tiếng: "Ba-ben đã sụp đổ, sụp đổ rồi! Tất cả các tượng thần của nó đều rơi xuống đất vỡ tan tành."

Hỡi những kẻ bị chà đạp như lúa bị người ta đập trên sân, tôi xin báo lại cho các người điều tôi đã được nghe nói, do Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en. Lời sấm về Đu-ma. Từ Xê-ia, người ta gọi tôi: "Này người canh gác, đêm đến đâu rồi? Này người canh gác, đêm đến đâu rồi? "

Người canh gác trả lời: "Sáng đến rồi và cả đêm cũng đến! Còn muốn hỏi gì, cứ việc hỏi. Nhưng hãy trở lại đây, hãy đến đây! " 

 

Xướng đáp Kh 18,2.4.5
X Một thiên thần lên tiếng hô mạnh mẽ: Thành Ba-by-lon vĩ đại sụp đổ rồi!
Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi thành ấy đi, để khỏi thông đồng với tội lỗi của nó!
Đ Tội lỗi của nó đã chồng chất lên đến tận trời, và Thiên Chúa đã nhớ đến các việc gian ác của nó. *

Bài đọc 2 

Điều chúng tôi không thấy, chúng tôi hy vọng

Trích khảo luận của thánh Síp-ri-a-nô, giám mục, tử đạo, về lợi ích của đức nhẫn nại.

 

Chúa và Thầy chúng ta muốn cứu độ chúng ta, đã truyền cho chúng ta lệnh này là: Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Và lại có lời khác: Nếu anh em trung thành giữ lời Thầy thì anh em thật là môn đệ Thầy; anh em sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giải phóng anh em.

Anh em thân mến, phải kiên tâm bền chí, để một khi có hy vọng đạt được sự thật và tự do, chúng ta có thể đạt tới chính sự thật và tự do, bởi vì là Ki-tô hữu thì phải có đức tin, đức cậy. Để đức tin và đức cậy sinh hoa kết quả, thì cần phải có đức kiên nhẫn.

Quả thật, chúng ta không tìm vinh quang đời này nhưng là vinh quang đời sau như thánh Phao-lô tông đồ dạy: Chúng ta được cứu độ nhờ đức cậy. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi – Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

Chờ đợi và nhẫn nại là điều cần thiết để chúng ta hoàn thành điều đã bắt đầu, và lãnh được điều chúng ta hy vọng và tin tưởng khi Thiên Chúa ban ơn.

Trong một đoạn khác, đối với những người công chính đang nỗ lực làm tăng triển ơn thiêng, hầu thu tích cho mình những kho tàng lớn lao ở trên trời, thánh Tông Đồ cũng khuyên phải kiên nhẫn. Người nói: Bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em cùng trong đại gia đình đức tin. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa, chúng ta sẽ được gặt.

Người khuyên đừng ai vì thiếu nhẫn nại mà nản chí trong công việc, đừng ai để cho các cơn cám dỗ chế ngự và lôi cuốn mà ngưng lại giữa đường lúc đang tiến đến thành công rực rỡ, vì những việc đã làm trong quá khứ sẽ tiêu tan, nếu những việc đã bắt đầu mà không được hoàn tất.

Cuối cùng, khi nói về đức mến, thánh Tông Đồ nối kết thêm sự nhân nhượng và đức nhẫn nại. Người nói: Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tuông, không vênh vang, không tự đắc, không nóng giận, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Như thế, người chứng tỏ rằng đức mến có thể kiên trì bền bỉ, vì biết chịu đựng tất cả.

Và ở chỗ khác, người nói: Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hợp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Người đã minh chứng rằng không thể duy trì sự hợp nhất và bình an, nếu anh em không khuyến khích mình chịu đựng lẫn nhau và giữ mối dây hoà thuận nhờ lòng nhẫn nại.

 

Xướng đáp x. Kb 2,3; Hr 10,37

X Người sẽ đến vào thời ấn định, và chẳng làm ai thất vọng đâu.

* Cứ đợi chờ, thế nào Người cũng đến, chứ sẽ không trì hoãn.

X Chỉ ít lâu nữa, ít lâu nữa thôi, Đấng phải đến sẽ đến. *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một giáng trần cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông tình thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin

đầu trang 


Kinh Sáng

 

Tv 99

 

ÐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

ta hãy cùng phủ phục suy tôn.

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

ÐC: Vua sắp ngự đến là Chúa Tể,

ta hãy cùng phủ phục suy tôn.

 

Thánh thi

 

Ðã vang rền một thanh âm trong trẻo

Trách ta làm điều ám muội tối đen:

Hãy tan đi, ngàn mơ mộng hão huyền,

Từ trời thẳm, Ðức Ki-tô ngự tới.

 

Ðừng mê ngủ, đứng lên hồn ta hỡi,

Dẫu thấy mình còn hôi hám bùn nhơ,

Vì hào quang chói lọi của Kim Ô

Làm tiêu tán hết những gì nguy hại.

 

Chiên Thiên Chúa đã từ nơi thượng giới

Xuống cõi trần đền tội vạ chúng ta.

Nào cùng nhau chạy đến lượng hải hà,

Xin tha thứ bằng lời kinh thấm lệ.

 

Ðể mai ngày Chúa tái lâm cõi thế,

Cả địa cầu run rẩy trước Thiên Nhan,

Ta chẳng lo án phạt tội muôn vàn,

Vì Thẩm Phán đã dủ tình bênh đỡ.

 

Lời hoan chúc, xin quỳ dâng Thánh Phụ,

Khúc khải hoàn, mừng Thánh Tử hiển vinh,

Tiếng ngợi khen, xin thượng tiến Thánh Linh,

Từ muôn thuở, đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119) 145-152

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

 

XIX.

ÐC: Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.

 

Con kêu van hết lòng, lạy Chúa, xin đáp lại,

thánh chỉ Ngài, con sẽ vâng theo. *

Con kêu lên Chúa, xin Ngài cứu chữa,

để con tuân giữ thánh ý Ngài.

 

Hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin,

con hằng cậy trông ở lời Chúa. *

Canh khuya chưa tàn, này mắt con đã mở,

để suy niệm lời hứa của Ngài.

 

Xin nghe tiếng con, lạy Chúa, bởi vì Ngài nhân hậu,

theo quyết định của Ngài, xin cho con được sống. *

Bọn bất lương sống xa luật Ngài

đã đến gần con mà bách hại.

 

Nhưng lạy Chúa, Chúa ở gần bên con,

mệnh lệnh Chúa đều là chân lý. *

Về thánh ý, từ lâu con đã hiểu:

Ngài đã thiết lập đến muôn đời.

 

ÐC: Lạy Chúa, hừng đông chưa xuất hiện, con đã kêu xin.

 

Tc Xh 15, 1-4. 8-13.17-18

Dân Chúa ca khúc khải hoàn sau khi vượt qua Biển Ðỏ

Những người đã chiến thắng con vật, cất tiếng hát bài ca của ông Mô-sê, tôi trung của Thiên Chúa (Kh 15,2-3).

 

ÐC: Chúa là sức mạnh tôi

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Tôi xin hát mừng Chúa,

Ðấng cao cả uy hùng:

Kỵ binh cùng chiến mã,

Người xô xuống đại dương.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Người là Chúa tôi thờ,

xin dâng lời vinh chúc,

Người là Chúa tổ tiên,

mừng Người câu tán tụng.

 

Người là trang chiến binh,

danh Người là "Ðức Chúa!"

 

Xa mã Pha-ra-ô,

Người xô xuống lòng biển,

tướng dũng với binh hùng

chết chìm trong Biển Đỏ.

 

Nộ khí Ngài, lạy Chúa,

đã khiến nước dâng lên,

sóng trùng dương dồn lại

dựng đứng như tường thành; *

giữa lòng biển thẳm sâu,

nước bỗng đâu ngừng chảy.

 

Ðịch quân tự nhủ rằng:

"Ta đuổi theo bắt lấy,

chiến lợi phẩm đem chia,

mới no lòng thoả dạ; *

ta tuốt lưỡi gươm trần,

cứ thẳng tay tiêu diệt."

 

Ngài hà hơi nổi gió,

biển vùi lấp chúng đi,

chìm lỉm tựa như chì

giữa nước sâu cuồn cuộn.

 

Ai trong bậc thần minh

được như Ngài, lạy Chúa? *

Ai sánh được như Ngài,

Ðấng rạng ngời thánh thiện,

lập chiến công khủng khiếp,

làm nên việc diệu kỳ?

 

Tay hữu Ngài giơ lên,

đất rẽ ra nuốt chúng. *

Còn dân đã chuộc về,

Ngài yêu thương dìu dắt,

lấy quyền lực dẫn đưa

tới đất thiêng Ngài ngự.

 

Ngài cho dân tiến vào,

định cư họ trên núi,

núi gia nghiệp của Ngài.

 

Lạy Chúa, chính nơi đây

Ngài chọn làm chỗ ở,

đây cũng là đền thánh

tự tay Ngài lập nên.

 

Chúa là vua hiển trị

đến muôn thuở muôn đời.

 

ÐC: Chúa là sức mạnh tôi

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Tv 116 (117)

Ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa

Tôi xin nói với anh em: dân ngoại có được tôn vinh Thiên Chúa, thì đó là do lòng thương xót của Người (Rm 15,8-9).

 

ÐC: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

 

(Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa),

ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

 

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

 

ÐC: Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa.

 

Lời Chúa (Is 11,1-3a)

Từ gốc tổ Gie-sê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, sẽ mọc lên một mầm non. Trên người này, Thần Trí Chúa sẽ ngự lại: Thần Trí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Trí mưu lược và hùng dũng, Thần Trí hiểu biết và tôn sùng. Thần Trí sẽ làm cho Người đầy lòng kính sợ Chúa.

 

Xướng đáp

XÐ: Giê-ru-sa-lem hỡi,

* Chúa sẽ chiếu tỏa ánh sáng trên ngươi.

X: Và trên ngươi vinh quang Chúa xuất hiện. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Xi-on hỡi, đừng sợ hãi chi:

Này Chúa ngươi đã gần ngự đến.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Xi-on hỡi, đừng sợ hãi chi:

Này Chúa ngươi đã gần ngự đến.

 

Lời cầu

Từ ngàn xưa Chúa Cha đã sắp chương trình cứu độ dân Người. Chúng ta hãy dâng lời nguyện xin:

Lạy Chúa, xin giữ gìn chúng con.

Chúa đã hứa ban Ðức Ki-tô, Ðấng thánh hóa mọi người, - xin làm cho Giáo Hội ngày càng nên thánh.

Xin uốn nắn lòng người biết sẵn sàng đón nghe Lời Chúa, - và củng cố tín hữu trong cuộc đời thánh thiện.

Xin Thánh Thần Chúa giữ gìn chúng con trong tình bác ái, - để trong ngày Con Chúa ngự đến, chúng con đáng được Người xót thương.

Lạy Chúa nhân từ, xin giúp chúng con được vững lòng bền chí, - mãi đến ngày Chúa Ki-tô vinh hiển quang lâm.

Lạy Chúa, xin giữ gìn chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông tình thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 33-40

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1 Ga 5,3).

 

V.

Giờ Ba

ÐC: Như lời các ngôn sứ đã báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ lòng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Giờ Sáu

ÐC: Thiên Thần Gáp-ri-en nói cùng Ðức Ma-ri-a rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

Giờ Chín

ÐC: Ðức Ma-ri-a nói:

Lời chào như vậy có nghĩa gì?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

vì tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Lạy Chúa, xin dạy con đường lối thánh chỉ,

con nguyện đi theo mãi đến cùng. *

Xin cho con được trí thông minh

để vâng theo luật Ngài và hết lòng tuân giữ.

 

Trên đường mệnh lệnh Chúa, xin dẫn con đi,

vì con ưa thích đường lối đó. *

Xin hướng lòng con nghiêng về thánh ý,

không ngả theo lợi lộc tiền tài.

 

Xin giữ mắt này khỏi nhìn theo những gì hư ảo,

và cho con được sống nhờ đường lối của Ngài. *

Xin thực hiện cho tôi tớ Ngài đây lời đã hứa,

để người người kính sợ Thánh Danh.

 

Xin giữ con khỏi nỗi nhục nhằn con vẫn sợ,

vì quyết định của Ngài tốt đẹp dường bao! *

Con khát khao huấn lệnh của Ngài,

vì Ngài công chính, xin cho con được sống.

 

Tv 33 (34)

Chúa cứu độ người lành

Anh em đã nghiệm thấy Chúa tốt lành biết bao (1 Pr 2,3).

 

I.

Giờ Ba

ÐC: Như lời các ngôn sứ đã báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ lòng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Giờ Sáu

ÐC: Thiên Thần Gáp-ri-en nói cùng Ðức Ma-ri-a rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

Giờ Chín

ÐC: Ðức Ma-ri-a nói:

Lời chào như vậy có nghĩa gì?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

vì tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,

câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. *

Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa,

xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.

 

Hãy cùng tôi ngợi khen Ðức Chúa,

ta đồng thanh tán tụng danh Người. *

Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,

giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.

 

Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi. *

Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,

cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.

 

Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh

để giải thoát những ai kính sợ Người. *

Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy:

hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người!

 

Kính sợ Chúa đi, đoàn dân thánh hỡi,

vì ai kính sợ Người chẳng thiếu thốn chi. *

Kẻ giàu sang phải bần cùng đói khổ,

còn ai tìm kiếm Chúa chẳng thiếu của gì.

 

II.

Giờ Ba

ÐC: Như lời các ngôn sứ đã báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ lòng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Giờ Sáu

ÐC: Thiên Thần Gáp-ri-en nói cùng Ðức Ma-ri-a rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

Giờ Chín

ÐC: Ðức Ma-ri-a nói:

Lời chào như vậy có nghĩa gì?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

vì tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Các con ơi, hãy đến mà nghe,

ta sẽ dạy cho biết đường kính sợ Chúa. *

Ai là người thiết tha được sống,

ước ao hưởng chuỗi ngày hạnh phúc chứa chan.

 

Phải giữ mồm giữ miệng,

đừng nói lời gian ác điêu ngoa; *

hãy làm lành lánh dữ,

tìm kiếm bình an, ăn ở thuận hoà.

 

Chúa đối đầu với quân gian ác,

xoá nhoà tên tuổi chúng trên đời, *

nhưng để mắt nhìn người chính trực

và lắng tai nghe tiếng họ kêu.

 

Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời,

giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. *

Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ,

cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

 

Người công chính gặp nhiều nỗi gian truân,

nhưng Chúa giúp họ luôn thoát khỏi. *

Xương cốt họ đều được Chúa giữ gìn,

dầu một khúc cũng không giập gẫy.

 

Quân gian ác chết vì tội ác,

kẻ ghét người lành chuốc án phạt vào thân. *

Chúa cứu mạng các người tôi tớ,

ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ.

 

Giờ Ba

ÐC: Như lời các ngôn sứ đã báo trước,

Chúa Cứu Thế sẽ giáng sinh làm người

từ lòng Ðức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Giờ Sáu

ÐC: Thiên Thần Gáp-ri-en nói cùng Ðức Ma-ri-a rằng:

Kính chào Bà, Bà đầy ân sủng,

Thiên Chúa ở cùng Bà,

Bà là người có phúc nhất trong giới phụ nữ.

Giờ Chín

ÐC: Ðức Ma-ri-a nói:

Lời chào như vậy có nghĩa gì?

Này hồn tôi bồi hồi xao xuyến,

vì tôi sinh hạ Quân Vương

mà vẫn nguyên trinh tiết rạng ngời.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Is 4,2)

Ngày đó, chồi non Ðức Chúa cho mọc lên sẽ là vinh quang và danh dự, và hoa màu từ ruộng đất trổ sinh sẽ là niềm hãnh diện và tự hào cho những người Ít-ra-en thoát nạn.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, chư dân sẽ sợ uy danh Chúa.

Ð: Mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Is 4,3)

Số còn lại ở Xi-on, tức là những người sống sót tại Giê-ru-sa-lem, sẽ được gọi là thánh: tất cả đều có tên trong sổ bộ Giê-ru-sa-lem để được sống.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

bởi lòng thương dân Ngài.

Ð: Xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Giờ Chín Lời Chúa (Is 61,11)

Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc, như vườn tược cho nở hạt sinh mầm, Ðức Chúa là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính, làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.

 

Xướng đáp

X: Lạy Chúa, xin ngự đến, và đừng trì hoãn nữa.

Ð: Xin thứ tha tội lỗi cho dân con Ngài.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con Một giáng trần để cứu loài người khỏi vòng tội lỗi, này chúng con đang tha thiết đợi trông tình thương Chúa từ trời cao đổ xuống. Xin ban ơn giải thoát để chúng con thành những người thật sự tự do. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Bệ rồng khấn nguyện Hóa Công,

Hào quang muôn thuở soi lòng thứ dân,

Tay Ngài cứu độ gian trần,

Lắng nghe lời kẻ phàm nhân tỏ bày:

 

Xót thương cảnh thế gian này,

Trong tay thần chết tháng ngày héo hon,

Thế nhân suy nhược hao mòn,

Chúa tìm linh dược ngàn muôn nhiệm mầu.

 

Thời gian viên mãn khởi đầu,

Chúa vào trần thế khác nào lang quân

Bước ra khỏi chốn phòng loan

Là lòng Thánh Mẫu muôn vàn trinh trong.

 

Quyền năng tuyệt đối vô song,

Khiến cho thụ tạo một lòng khiếp oai,

Trời cao đất thấp mọi loài,

Vẹn toàn thiên ý chẳng sai chút nào.

 

Khẩn nài Ðấng Thánh chí cao,

Tới ngày Thẩm Phán lại vào trần gian,

Giữ con luôn được an toàn,

Khỏi vương cạm bẫy Xa-tan trên đời.

 

Tiến dâng Vua Cả Nước Trời,

Cùng dâng Thánh Phụ ngàn lời chúc vinh,

Thánh Thần đồng trị uy linh,

Muôn ngàn thiên sứ đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 105-112

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

ÐC: Xi-on mới, nào hớn hở vui mừng,

này Vua hiền hậu của ngươi

sắp ngự đến cứu chuộc chúng ta.

 

Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. *

Con đã thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

 

Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,

theo lời Ngài, xin cho con được sống. *

Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng

và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 

Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,

song luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,

nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

 

Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,

vì đó là hoan lạc của lòng con. *

Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,

mãi mãi cho đến cùng.

 

ÐC: Xi-on mới, nào hớn hở vui mừng,

này Vua hiền hậu của ngươi

sắp ngự đến cứu chuộc chúng ta.

 

Tv 15 (16)

Chúa là phần gia nghiệp

Thiên Chúa đã giải thoát Ðức Giê-su khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2,24).

 

ÐC: Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,

hãy nói rằng: Can đảm lên!

Thiên Chúa của anh em đây rồi,

chính Người sẽ đến cứu anh em. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con,

vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *

Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ,

ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?"

 

Còn thần ngoại xứ này,

những thần linh xưa con sùng mộ, *

vẫn gia tăng tàn phá,

và thiên hạ tới tấp chạy theo.

 

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,

tên của thần, môi con không tụng niệm!

 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con; *

số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

 

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,

vâng, gia nghiệp ấy làm con thoả mãn.

 

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,

ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

 

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ

và lòng dạ hân hoan, *

thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

 

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

 

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: *

Trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

 

ÐC: Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,

hãy nói rằng: Can đảm lên!

Thiên Chúa của anh em đây rồi,

chính Người sẽ đến cứu anh em. Ha-lê-lui-a.

 

Tc Pl 2,6-11

Ðức Kitô, tôi trung của Thiên Chúa

 

ÐC: Thiên Chúa dùng Mô-sê mà ban bố lề luật,

còn ân sủng và chân lý,

thì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô mà có.

 

Ðức Giê-su Ki-tô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa.

 

Nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

 

Người lại còn hạ mình,

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái quỳ;

 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

 

ÐC: Thiên Chúa dùng Mô-sê mà ban bố lề luật,

còn ân sủng và chân lý,

thì nhờ Ðức Giê-su Ki-tô mà có.

 

Lời Chúa (1Tx 5,23-24)

Nguyện chính Thiên Chúa là nguồn mạch bình an thánh hóa toàn diện con người anh em, để thần trí, tâm hồn và thân xác anh em, được gìn giữ vẹn toàn, không gì đáng trách, trong ngày Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta quang lâm. Ðấng kêu gọi anh em là Ðấng trung thành: Người sẽ thực hiện điều đó.

 

Xướng đáp

XÐ: Lạy Chúa,

* xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa.

X: Xin ban ơn cứu độ cho chúng con. *

 

Tc Tin Mừng

ÐCC: Lạy Chúa,

xin ngự đến thăm viếng chúng con

mà ban tặng hoà bình,

để một khi gặp Chúa,

chúng con được vui mừng trọn vẹn.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐCC: Lạy Chúa,

xin ngự đến thăm viếng chúng con

mà ban tặng hoà bình,

để một khi gặp Chúa,

chúng con được vui mừng trọn vẹn.

 

Lời cầu

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khiêm tốn cầu xin Ðức Ki-tô, sinh làm con Trinh Nữ Ma-ri-a. Ta hãy hoan hỷ kêu lên rằng:

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

Lạy Con Một Thiên Chúa, Chúa sẽ đến như vị sứ thần của giao ước, - xin làm cho mọi người nhận biết và đón tiếp Chúa với cả tấm lòng thành.

Chúa là Con Chúa Cha từ trước muôn đời, nhưng mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ Ma-ri-a, - xin tẩy rửa chúng con sạch mọi lỗi lầm con người thường mắc phải.

Chúa chính là sự sống, mà đã giáng trần để phải chết như một phàm nhân, - xin giải thoát chúng con khỏi chết muôn đời.

Ước chi ngày phán xét, khi ngự đến thưởng phạt trần gian, Chúa lấy lòng nhân hậu mà đón nhận chúng con, - như xưa nay Chúa đã từng khoan dung tha thứ những lỗi lầm của chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa đã chết để giải thoát vong nhân, - xin nhận lời chúng con cầu nguyện cho những kẻ đã qua đời.

Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời Nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng ái tuất, xin đừng để chúng con mải mê thế sự, mà chẳng còn hăm hở đi đón mừng Con Chúa, nhưng xin dạy chúng con biết ham thích những sự trên trời, hầu được cùng Người vui hưởng phúc trường sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Ðức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

 

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang