Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Hôm nay chính là ngày của Chúa

Ánh hồng thiêng rực rỡ tỏa lan

Khi dòng Máu Thánh tuôn tràn

Rửa muôn tội lỗi thế gian bao đời.

 

Nguồn hy vọng nuôi người nản chí

Ánh hào quang soi kẻ mù lòa

Nghe tên trộm được thứ tha

Ai còn sợ sệt ai mà chẳng yên?

 

Thiên thần cũng ngạc nhiên bỡ ngỡ

Ðang thấy y chịu khổ ngoài thân,

Một lời hối cải ăn năn

Bỗng đâu Chúa hứa chung phần thiên cung.

 

Ôi huyền diệu lạ lùng khôn ví:

Muốn chữa lành dịch tễ chúng nhân,

Chính thân thể Ðấng Cao Tôn

Ðền thay tội lỗi của muôn xác phàm!

 

Ôi mầu nhiệm suy làm sao thấu,

Tội chờ lòng nhân hậu tha cho,

Ân tình xua đuổi âu lo

Chết đi mới được thiên thu trường tồn!

 

Giê-su hỡi, chúng con nài nỉ

Ðược muôn đời mừng lễ Vượt Qua,

Tái sinh ơn nghĩa chan hòa

Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò!

 

Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái

Ðấng lừng danh đánh bại tử thần,

Ngàn đời hiển trị muôn dân

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

 

Ca vịnh

 

Tv 105 (106)

Chúa nhân từ, dân Người bất chính

Những sự việc này được chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời gian sau hết này (1Cr 10,11).

 

I.

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ai sẽ tường thuật những chiến công của Chúa,

sẽ công bố mọi câu tán tụng Người? *

Hạnh phúc thay người giữ đức công minh

và hằng thực thi điều chính trực!

 

Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con

bởi lòng thương dân Ngài, *

xin ngự đến viếng thăm

mà ban ơn cứu độ.

 

Xin cho con được thấy tỏ tường,

phần phúc lộc dành cho những người được Chúa chọn, *

để chúng con được vui niềm vui dân Chúa

và cùng hiên ngang với gia nghiệp của Ngài.

 

Cùng các bậc tổ tiên, chúng con đã phạm tội,

đã ở bất công, làm điều gian ác.

 

Xưa bên Ai-cập, tổ tiên chúng con

đã không hiểu những kỳ công của Chúa, *

đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn,

và phản loạn ở nơi Biển Ðỏ.

 

Nhưng vì Thánh Danh, Người thương cứu họ,

để biểu dương uy vũ của Người.

 

Người ngăm đe Biển Ðỏ, Biển liền cạn khô; *

đưa họ đi qua lòng vực thẳm,

khác nào đi giữa chốn hoang vu.

 

Chúa cứu họ khỏi tay người ghen ghét,

giải thoát họ khỏi tay địch thù:

 

Nước dìm quân đối nghịch,

không một kẻ thoát thân. *

Bấy giờ họ mới tin lời Người phán,

và hát lên bài tán tụng Người.

 

Nhưng rồi họ chóng quên công việc của Chúa,

chẳng đợi lệnh Người ban. *

Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng,

chốn hoang vu, họ thách thức Chúa Trời.

 

Chúa liền ban điều họ đã xin,

cho dư đầy đến độ chán ngấy.

 

Trong doanh trại, họ ganh với Mô-sê

và A-ha-ron, người được Chúa thánh hiến. *

Ðất bỗng rẽ ra nuốt sống Ða-than,

chôn vùi bọn A-vi-ram cả lũ.

 

Lửa hồng bừng lên đốt cháy trọn bầy,

ngọn hoả hào thiêu rụi phường gian ác.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài nhớ đến con,

xin ngự đến viếng thăm mà ban ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

 

II.

ÐC: Hãy coi chừng

kẻo ngươi quên lãng giao ước Chúa

là Thượng Ðế ngươi thờ.

 

Tại Khô-rép, họ đúc một con bê,

rồi phủ phục tôn thờ tượng đó. *

Họ đổi Chúa vinh quang

lấy hình bò ăn cỏ.

 

Họ quên Thiên Chúa là Vị Cứu Tinh

từng làm việc lớn lao bên miền Ai-cập, *

việc diệu kỳ trong cõi đất Kham,

việc khiếp kinh giữa lòng Biển Ðỏ.

 

Chúa tính chuyện sẽ tiêu diệt họ,

nếu người Chúa chọn là Mô-sê

chẳng đem thân cản lối

ở ngay trước mặt Người, *

hầu ngăn cơn thịnh nộ

kẻo Chúa diệt trừ dân.

 

Họ khinh thường miền đất xanh tươi mầu mỡ,

chẳng tin tưởng chi vào lời Chúa phán, *

trong lều trại, lẩm bẩm kêu ca,

chẳng thèm nghe tiếng Chúa.

 

Người giơ tay trên họ mà thề

sẽ làm họ gục ngã trong miền sa mạc, *

bắt giống nòi tản mác giữa chư dân,

phân tán họ đi nhiều miền khác.

 

Họ suy phục thần Ba-an Phê-o,

và ăn của lễ cúng dâng người chết, *

trêu giận Chúa bằng hành vi ngỗ nghịch,

khiến tai ương ập xuống trên đầu.

 

Pin-khát liền đứng ra phân xử,

tai họa bỗng dứt ngay. *

Thế nên từ đời nọ đến đời kia,

đến thiên thu vạn đại,

việc ông làm được coi là công chính.

 

Bên dòng nước Mê-ri-ba, họ trêu giận Người,

khiến Mô-sê vì họ mà chuốc hoạ vào thân, *

bởi họ làm ông trí lòng bực bội,

mở miệng ra ông đã lỡ lời.

 

ÐC: Hãy coi chừng

kẻo ngươi quên lãng giao ước Chúa

là Thượng Ðế ngươi thờ.

 

III.

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước. Ha-lê-lui-a.

 

Họ đã không diệt trừ những dân

mà Chúa đã chỉ định, *

họ sống chung lộn giữa chư dân,

học đòi những hành vi của chúng.

 

Họ lấy tượng thần chúng mà thờ:

đó chính là cạm bẫy họ sa chân. *

Họ giết con mình cả trai lẫn gái

mà hiến quỷ tế thần.

 

Họ đổ máu vô tội,

máu con trai con gái của mình,

dâng tiến thần Ca-na-an làm tế phẩm, *

và vì máu này, đất đã ra ô uế.

 

Họ đã thành dơ bẩn vì những hành vi đó,

phản bội tình yêu Chúa bằng những việc họ làm.

 

Trên dân riêng, Chúa đổ cơn thịnh nộ, *

Người tởm kinh gia nghiệp của mình,

phó mặc họ vào tay đám chư dân.

 

Kẻ thù thống trị họ,

và địch quân áp bức, *

dưới bàn tay chúng, họ khom lưng cúi đầu.

 

Ðã bao lần Chúa thương giải cứu,

nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch,

đắm chìm trong tội ác của mình. *

Chúa thấy họ truân chuyên ngàn nỗi,

nghe thấy lời cầu cứu van xin.

 

Chúa nhớ lại giao ước của Người mà giúp họ,

mở lượng hải hà, Người chạnh lòng thương, *

và khiến những ai bắt họ đi đày

cũng động lòng trắc ẩn.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

xin Ngài thương cứu độ,

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước, *

để chúng con cảm tạ Thánh Danh

và được hiên ngang tán dương Ngài.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en

từ muôn thuở cho đến muôn đời. *

Toàn dân hãy hô lớn:

A-men! A-men!

 

ÐC: Lạy Chúa, xin Ngài thương cứu độ

quy tụ chúng con về

từ giữa muôn dân nước. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Nhờ Ðức Giê-su Ki-tô từ cõi chết sống lại. Ha-lê-lui-a.

Ð Thiên Chúa đã cho ta được tái sinh,

được chung phần hy vọng sống động. Ha-lê-lui-a.

 

Bài đọc 1: 1Ga 3,18-24

Điều răn Chúa truyền là tin và yêu.

Yêu thương cho chân thật phải như thế nào.

Lời Chúa trong thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ.

 

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an lòng trước mặt Thiên Chúa.

Vì nếu lòng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa còn cao cả hơn lòng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.

Anh em thân mến, nếu lòng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.

Và bất cứ điều gì chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi vì chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những gì đẹp ý Người.

Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đã ban cho chúng ta.

Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta.

 

Xướng đáp 1Ga 3,24; Hc 1,9a.10ab

X. Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

* Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí Người, đã ban cho chúng ta. Ha-lê-lui-a.

Đ. Thiên Chúa đã dùng thần khí thánh của Người mà tạo dựng khôn ngoan, và đổ tràn xuống trên mọi xác phàm. *

 

Bài đọc 2

Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con.

Trích bài giảng của thánh Ghê-gô-ri-ô, giám mục Nít-xê, về sách Diễm Ca.

 

Nếu tình yêu hoàn toàn loại trừ sợ hãi và nếu sợ hãi biến thành tình yêu, thì bấy giờ người ta sẽ nhận ra rằng sự hiệp nhất chính là yếu tố đưa tới ơn cứu độ: mọi người được kết hợp với nhau khi họ gắn bó mật thiết với điều thiện duy nhất nhờ sự trọn lành mà chim bồ câu là tượng trưng.

Chúng ta hiểu được một đôi điều như thế nhờ những lời sau đây trong sách Diễm Ca: Bồ Câu của tôi là duy nhất, người đẹp tuyệt trần của tôi chỉ có một. Mẹ nàng có mình nàng là gái, và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều.

Và điều này được Chúa lên tiếng giải thích rõ ràng cho chúng ta trong Tin Mừng. Quả thật, Người chúc lành cho các môn đệ, trao toàn quyền cho các ông và cùng những lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha mà ban các ơn lành khác cho những người xứng đáng. Ngoài ra, Người còn ban thêm cho các ông ơn cao cả nhất này là các ông không còn chia rẽ vì những sự lựa chọn khác biệt khi phải phê phán về một điều thiện, nhưng sẽ nên một, gắn bó mật thiết với điều thiện duy nhất. Bởi vậy, như thánh Phaolô tông đồ đã viết, nhờ sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, nhờ cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau, mọi người sẽ trở nên một thân thể và một tinh thần, nhờ được chia sẻ cùng một niềm hy vọng.

Thật vậy, nếu chúng ta trích dẫn nguyên văn chính những lời Chúa đã nói trong sách Tin Mừng, thì lại càng đúng hơn. Người nói: Xin cho tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha; xin cho họ cũng được nên một trong chúng ta.

Mà vinh quang là mối dây của sự hiệp nhất này. Chúa Thánh Thần được gọi là vinh quang, không người khôn ngoan nào lại phủ nhận điều đó, nếu người ấy nghiền ngẫm lời sau đây của Chúa: Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con. Quả thế, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ cũng một vinh quang đó khi Người nói: Hãy nhận lấy Thánh Thần.

Người vẫn luôn được hưởng vinh quang đó, ngay cả trước khi thế gian được tạo thành. Rồi trong thời gian, Người cũng nhận được vinh quang đó, khi mặc lấy bản tính nhân loại. Và khi bản tính này được Chúa Thánh Thần tôn vinh thì bất cứ những gì liên hệ đến bản tính này cũng được thông phần vinh quang của Thần Khí, bắt đầu từ các Tông Đồ.

Vì vậy, Chúa Giêsu nói: Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một. Bởi thế, ai rời bỏ tuổi thơ mà lớn lên và trở nên người trưởng thành, đạt tới tầm vóc mà chỉ có trí khôn do đức tin soi sáng mới hiểu được, ai có khả năng lãnh nhận vinh quang của Chúa Thánh Thần, nhờ nếp sống xa lạ với mọi nết xấu và nhờ lòng trong sạch, người ấy chính là chim bồ câu hoàn hảo được Tân Lang đoái nhìn khi Người nói: Bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp tuyệt trần của tôi chỉ có một.

 

Xướng đáp x. Ga 15,15; 14,26; 15,14

X. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng gọi là bạn hữu của Thầy, vì anh em đã biết tất cả những gì Thầy làm giữa anh em.

* Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ. Người là Đấng Chúa Cha sai đến với anh em. Ha-lê-lui-a.

Đ. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. *

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Ðức Ki-tô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 94

 

ÐC: Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

 

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mê-ri-ba,

như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đã thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói:

Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

 

ÐC: Chúa đã sống lại thật. Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Vầng Ðông dậy, ánh hồng gieo rắc

Chốn thiên cung nhã nhạc vang hòa,

Dưới trần khắp cõi âu ca

Quỷ trong địa ngục kêu la hãi hùng.

 

Ấy Vua Cả oai phong lẫm liệt

Cõi âm ty: hủy diệt tiêu tan,

Chân Người dẫm nát tử thần

Tù nhân đau khổ ân cần đưa lên.

 

Ngoài cửa mộ ngày đêm lính gác

Tảng đá to đã lấp lối vào.

Chúa từ cõi chết thẳm sâu

Hiệu kỳ chiến thắng phất cao khải hoàn.

 

Ðã im bặt câu than tiếng khóc,

Ðã hết rồi cảnh ngục thê lương,

Sứ thần áo trắng vui mừng

Loan tin Chúa đã oai hùng phục sinh.

 

Xin cho mọi lòng thành hoan hỷ

Mãi muôn đời mừng lễ Vượt Qua

Tái sinh ơn nghĩa chan hòa

Vang vang khúc khải hoàn ca reo hò.

 

Muôn lạy Chúa Giê-su từ ái

Ðấng lừng danh đánh bại tử thần,

Ngàn đời hiển trị muôn dân.

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

 

Ca vịnh

 

Tv 91 (92)

Ca tụng Chúa Hóa Công

Ca tụng những công việc Con Một Chúa đã thực hiện (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

ÐC: Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên. Ha-lê-lui-a.

 

Thú vị thay, được tạ ơn Chúa,

được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao,

 

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *

hòa điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà!

 

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *

Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thúy lắm thay!

 

Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ngu si chẳng hiểu điều này. *

Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

 

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *

Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,

kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

 

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *

Mắt con nghênh những kẻ địch thù,

tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

 

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Li-băng, *

được trồng nơi nhà Chúa,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

 

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *

để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,

là núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

 

ÐC: Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên. Ha-lê-lui-a.

 

Tc Ðnl 32,1-12

Những ân huệ Chúa ban cho dân Người

Biết bao lần Ta đã muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh (Mt 23,37).

 

ÐC: Ta là Ðấng cầm quyền sinh tử;

Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a.

 

Trời hãy lắng tai này tôi sắp kể,

đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi.

 

Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,

lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa, *

khác nào mưa rơi trên nội cỏ,

giống như nước đổ xuống đồng xanh.

 

Này tôi xưng tụng danh thánh Chúa,

trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ!

 

Người là núi đá: sự nghiệp Người hoàn hảo,

vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay. *

Chúa tín thành không mảy may gian dối,

Người quả là chính trực công minh.

 

Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ố

lại lỗi đạo với Người, *

ôi nòi giống lưu manh tà vạy!

 

Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,

ngươi đáp đền ơn Chúa vậy sao? *

Há chính Người chẳng phải Cha ngươi,

Ðấng dựng nên ngươi, Ðấng tạo thành củng cố?

 

Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,

và ngắm xem từng thế hệ qua rồi. *

Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,

thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.

 

Khi Ðấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,

và khiến loài người khắp ngả chia tay, *

thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc

theo số các thần minh.

 

Nhưng sở hữu của Chúa, chính là dân Chúa,

nhà Gia-cóp là sản nghiệp của Người.

 

Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,

giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng, *

Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,

luôn gìn giữ, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.

 

Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh,

giục bầy con bay nhảy,

xòe cánh ra đỡ lấy,

rồi cõng con trên mình.

 

Duy một mình Ðức Chúa lãnh đạo dân,

chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.

 

ÐC: Ta là Ðấng cầm quyền sinh tử;

Ta đánh phạt rồi lại chữa lành. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

 

ÐC: Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Ðức Ki-tô

được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Uy phong Người vượt quá trời cao. *

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

 

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài, *

thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

 

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

 

Nào chiên bò đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

ÐC: Lạy Chúa, Ngài đã ban cho Ðức Ki-tô

được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên. Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa (Rm 14,7-9)

Không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Ðức Ki-tô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết.

 

Xướng đáp

Chúa đã trỗi dậy và ra khỏi mồ

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X Chính Người đã chịu treo trên thập giá. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Thầy bảo thật anh em:

Nếu anh em nhân danh Thầy

mà xin cùng Chúa Cha,

thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho. Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Thầy bảo thật anh em:

Nếu anh em nhân danh Thầy

mà xin cùng Chúa Cha,

thì bất cứ điều gì, Người cũng sẽ ban cho. Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô phục sinh đã trở nên nguồn sống muôn đời cho chúng ta. Vậy chúng ta hãy sốt sắng kêu xin Người:

Lạy Chúa Ki-tô phục sinh,

xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

Chúa là Mục Tử nhân hiền, - xin cho chúng con ngay từ sớm mai này được no say Lời Chúa và Bánh trường sinh.

Xin đừng để chúng con xa đường lạc lối, - nhưng giúp chúng con trung thành nghe tiếng Chúa và theo Chúa đến cùng.

Xin soi sáng và phù trợ những người rao giảng Lời Chúa, và cho chúng con lấy cả cuộc đời mình làm chứng rằng Chúa đã phục sinh.

Xin Chúa thành nguồn vui không ai cướp mất được của chúng con, - để chúng con thoát khỏi nỗi buồn sầu do tội lỗi gây nên, và tiến tới cuộc sống muôn đời.

Lạy Chúa Ki-tô phục sinh,

xin ban tặng chúng con ân sủng dồi dào.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Ðức Ki-tô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

 

Thánh Thi

 

Ðây giờ phút chói lòa rực rỡ

Khiến mây mù thập giá bay tan,

Tối tăm biến khỏi trần hoàn

Vầng ô sáng chói như mang cẩm bào.

 

Chính là lúc Chúa vào âm phủ

Diệt ma vương phá vỡ ngục tù

Vong nhân được trả tự do

Hân hoan chỗi dậy đội mồ bước ra.

 

Tử thần diệt ắt là thế giới

Sẽ hoàn toàn đổi mới từ đây,

Cuộc đời vinh phúc mai ngày

Ðoàn con tin tưởng phút giây không ngừng.

 

Muôn lạy Chúa oai phong vĩ đại

Ðấng lừng danh đánh bại tử thần.

Ngàn đời hiển trị muôn dân

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 81-88

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,

con vẫn trông cậy ở lời Ngài. *

Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,

con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?

 

Dù có như bầu da gác bếp,

con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài. *

Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm?

kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử?

 

Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,

chẳng kể gì luật Chúa. *

Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,

con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng!

 

Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,

nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. *

Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,

thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

 

Tv 60 (61)

Người lưu vong cầu nguyện

Lời cầu nguyện của người công chính đợi trông những của cải muôn đời (thánh Hi-la-ri-ô).

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,

và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

 

Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,

tâm thần đang mòn mỏi rã rời. *

Trên tảng đá kia cao vòi vọi,

xin Ngài dẫn con lên.

 

Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,

luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. *

Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,

được chở che dưới cánh tay Ngài.

 

Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,

đã nghe lời khấn nguyện của con, *

lại cho con thừa hưởng

cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

 

Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ

cho đức vua sống mãi ngàn năm, *

hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,

được ân tình tín nghĩa chở che.

 

Bấy giờ con mãi mãi đàn ca mừng Danh Thánh,

ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.

 

Tv 63 (64)

Cầu xin Chúa giúp đối phó với kẻ thù

Thánh vịnh này đặc biệt nói về Chúa Ki-tô chịu thương khó (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,

gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *

Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,

xin giấu kỹ con đi.

 

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,

lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *

bắn trộm người vô tội,

bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

 

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,

bàn luận xem gài bẫy thế nào, *

rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được?"

 

Bày kế lập mưu làm điều ác,

chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan: *

Thâm hiểm biết bao, lòng dạ người đời!

 

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,

thình lình chúng đã bị trúng thương. *

Tấc lưỡi mình hại mình là thế!

Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

 

Hết thảy mọi người đều kính sợ, *

họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa

và hiểu ngay những việc Người làm.

 

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa

và ẩn náu bên Người. *

Mọi tấm lòng chính trực

đều lấy thế làm vinh.

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Rm 5,10-11)

Nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người, phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế, chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Ðấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa.

 

Xướng đáp

X Chúa sống lại thật rồi, Ha-lê-lui-a.

Ð Và đã hiện ra với ông Si-mon. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (1 Cr 15,20-22)

Ðức Ki-tô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai an giấc ngàn thu. Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Ðức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống.

 

Xướng đáp

X Các môn đệ vui mừng. Ha-lê-lui-a.

Ð Vì được nhìn thấy Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Chín Lời Chúa (2 Cr 5,14-15)

Tình yêu Ðức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: Nếu một người đã chết thay cho mọi người, thì mọi người đều chết. Ðức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Ðấng đã chết và sống lại vì mình.

 

Xướng đáp

X Xin Chúa ở lại với chúng con, Ha-lê-lui-a.

Ð Vì trời đã xế chiều. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, xin biến đổi tâm trí chúng con, và giúp chúng con làm việc lành phúc đức, để chúng con luôn luôn tìm kiếm những điều thiện hảo, và đem trót cuộc đời mà biểu dương sức mạnh của Ðức Ki-tô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Chiều

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

 

Thánh Thi

 

Quỳ lạy Chúa Giê-su Cứu Thế

Khắp càn khôn yêu quý hết tình.

Ngài là Tạo Hóa uy linh

Nhưng thời sau hết giáng sinh làm người.

 

Lòng nhân hậu cao vời đến nỗi

Chúa vui lòng gánh tội trần gian,

Lại cam chịu chết nhục nhằn

Cho đoàn con khỏi tử thần lôi đi.

 

Ngài phá vỡ âm ty ngục thất,

Kẻ tù đày, giải thoát đưa ra,

Khải hoàn cao ngự thiên toà,

Vinh quang bên hữu Chúa Cha muôn trùng.

 

Xin lượng cả bao dung tha thứ

Muôn lỗi lầm và dủ lòng thương,

Ngày nao tới cõi thiên đường

Chúng con được thấy tỏ tường Thánh Nhan.

 

Ngài là Ðấng sẽ ban ân thưởng,

Xin giờ đây đổ xuống niềm vui,

Chờ mong vinh hiển đời đời

Cùng Ngài chung hưởng trên nơi thanh nhàn.

 

Ca Vịnh

 

Tv 112 (113)

Danh Chúa đáng ca ngợi

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường (Lc 1,52).

 

ÐC: Thầy đã phát xuất từ Thánh Phụ,

và đến ở thế gian;

giờ đây Thầy lìa bỏ thế gian,

đi đến cùng Thánh Phụ. Ha-lê-lui-a.

 

Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi,

nào ca ngợi danh thánh Chúa đi!

 

Chúc tụng danh thánh Chúa,

tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! *

Ca ngợi danh thánh Chúa,

từ rạng đông tới lúc chiều tà!

 

Chúa siêu việt trên hết mọi dân,

vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. *

Ai sánh tày Thượng Ðế Chúa ta,

Ðấng ngự chốn cao vời,

cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất!

 

Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,

ai nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *

đặt ngồi chung với hàng quyền quý,

hàng quyền quý dân Người.

 

Người làm cho đàn bà son sẻ

thành mẹ đông con, vui cửa vui nhà.

 

ÐC: Thầy đã phát xuất từ Thánh Phụ,

và đến ở thế gian;

giờ đây Thầy lìa bỏ thế gian,

đi đến cùng Thánh Phụ. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 116 (117)

Tạ ơn Chúa trong đền thánh

Ta hãy lấy lời ngợi khen làm lễ tế dâng lên Thiên Chúa, nhờ trung gian của Ðức Ki-tô (Dt 13,15).

 

ÐC: Sau khi nhắn nhủ các môn đệ,

Chúa Giê-su lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa,

ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

 

Vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt,

lòng thành tín của Người bền vững muôn năm.

 

ÐC: Sau khi nhắn nhủ các môn đệ,

Chúa Giê-su lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Ha-lê-lui-a.

 

Tc Kh 11,17-18; 12,10b-12a

 

ÐC: Không một ai đã lên trời

ngoại trừ Con Người, Ðấng đã từ trời xuống. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,

Ðấng hiện có và đã có, *

chúng con xin cảm tạ Ngài

đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ,

và lên ngôi hiển trị.

 

Chư dân đã nổi trận lôi đình,

nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,

 

và đã đến thời xét xử các vong nhân,

thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *

cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,

và những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Thánh Danh.

 

Thiên Chúa chúng ta thờ

giờ đây ban ơn cứu độ,

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *

và Ðức Ki-tô của Người

giờ đây cũng biểu dương quyền bính.

 

Vì Xa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,

ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa,

nay bị tống ra ngoài.

 

Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên

và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Ki-tô: *

họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.

 

Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình,

hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ!

 

ÐC: Không một ai đã lên trời

ngoại trừ Con Người, Ðấng đã từ trời xuống. Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa (Ep 2,4-6)

Thiên Chúa chúng ta giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Ðức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ! Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Ðức Ki-tô Giê-su trên cõi trời.

 

Xướng đáp

Chúa ngự lên, tiếng reo hò vang dậy.

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X Chúa ngự lên, nhịp kèn sáo tưng bừng. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Những người Cha trao phó cho Con,

Con đã cho họ biết thánh danh Cha,

giờ đây Con sắp đến cùng Cha,

Con cầu xin cho họ, chứ không cho thế gian. Ha-lê-lui-a.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Những người Cha trao phó cho Con,

Con đã cho họ biết thánh danh Cha,

giờ đây Con sắp đến cùng Cha,

Con cầu xin cho họ, chứ không cho thế gian. Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô đã lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha, chúng ta hãy hoan hỷ tung hô Người:

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa là Vua vinh hiển.

Chúa đã lên trời, là cho thân xác yếu hèn của chúng con được vinh quang, - xin cho chúng con ngày ngày biết cởi bỏ con người cũ, hầu trở nên người mới theo hình ảnh của Chúa.

Vì yêu thương, Chúa đã xuống trần gian ở giữa chúng con, - xin cũng lấy tình thương ấy mà lôi kéo chúng con lên cùng Chúa.

Chúa đã hứa sẽ lôi kéo mọi người lên cùng Chúa, - xin đừng để một ai trong chúng con phải lìa xa Chúa bao giờ.

Lạy Chúa, Chúa đã lên trời vinh hiển, - xin cho lòng trí chúng con cũng luôn hướng về nơi Chúa ngự.

Chúa đã muốn rằng Chúa ở đâu thì các môn đệ cũng ở đó, - xin cho anh chị em chúng con đã qua đời được theo Chúa vào cõi vinh quang.

Lạy Chúa Ki-tô, Chúa là Vua vinh hiển.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho cộng đoàn chúng con biết hoan hỷ vui mừng mà dâng lời cảm tạ, vì hôm nay, Con Một Chúa đã lên trời vinh hiển; là thủ lãnh, Người đã đi trước mở đường dẫn chúng con vào Nước Chúa khiến chúng con là những chi thể của Người nắm chắc phần hy vọng sẽ cùng Người hưởng phúc vinh quang. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh,

Ngài là chính Vị Cứu Tinh gian trần,

Nguyện cầu Ánh Sáng muôn dân

Canh phòng giấc ngủ cho đoàn con đây.

 

Ngài ra định luật an bài

Năm canh sáu khắc đổi thay tuyệt vời,

Chúng con mệt mỏi rã rời,

Một đêm an nghỉ xin bồi dưỡng cho.

 

Âm ty Ngài đã phá xưa,

Nay xin cứu khỏi ác thù hiểm nguy,

Kẻo đoàn con Chúa hư đi,

Uổng công giá máu chuộc về bấy nay.

 

Vậy dầu cho xác thân này

Ðêm khuya giấc điệp mê say nặng nề,

Thì lòng trí vẫn một bề

Cùng Ngài gắn bó như quỳ hướng dương.

 

Ngợi khen Vua Cả thiên đường

Lừng danh đánh bại ma vương tử thần,

Ngàn đời hiển trị muôn dân

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

con xin phó thác hồn con.

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Ðức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (Regina caeli)

 

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc

Ha-lê-lui-a!

Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang

Ha-lê-lui-a!

Ðã phục sinh như lời Người phán trước

Ha-lê-lui-a!

Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng

Ha-lê-lui-a!

đầu trang