Lời chúa

Thứ Sáu 24/03/2023 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (23/03/2023 10:00:00 - Xem: 513)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Năm 23/03/2023 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. – Chứng của Chúa Cha. (22/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,105)

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 MC NĂM A (22/03/2023 05:44:06 - Xem: 49)

TA LÀ SỰ SỐNG

Thứ Tư 22/03/2023 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (21/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,899)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 16:52:43 - Xem: 258)

CHÚA LÀ SỰ SỐNG LẠI

Thứ Ba 21/03/2023 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa Người Bất Toại 38 năm. (20/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,090)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 08:52:11 - Xem: 77)

THẦY LÀ SỰ SỐNG

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 08:27:47 - Xem: 75)

SỐNG NIỀM TIN SỐNG LẠI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 MC NĂM A (20/03/2023 08:01:33 - Xem: 66)

CHÚA LÀ SỰ SỐNG

SCĐ CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A (20/03/2023 07:05:02 - Xem: 63)

CHÚA LÀ SỰ SỐNG

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE & LỄ TRUYỀN TIN (19/03/2023 13:54:27 - Xem: 63)

XIN VÂNG

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE & TRUYỀN TIN (19/03/2023 13:51:51 - Xem: 50)

XIN VÂNG

Thứ Hai 20/03/2023 – THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.– Người Công Chính. (19/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,836)

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

+ Chúa Nhật 19/03/2023 – CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A – Sự sáng thế gian. (18/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,624)

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 18/03/2023 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay. – Cầu nguyện trong sám hối. (17/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,445)

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Sáu 17/03/2023 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. – Giới Răn Trọng Nhất. (16/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,054)

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Năm 16/03/2023 – Thứ Năm tuần 3 mùa Chay. – Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa. (15/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,297)

Thứ Năm tuần 3 mùa Chay.

Thứ Tư 15/03/2023 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. – Chu toàn lề luật. (14/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,139)

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A (13/03/2023 16:51:31 - Xem: 1,263)

ÁNH SÁNG

Thứ Ba 14/03/2023 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. – Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha. (13/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,197)

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay.


Tổng số: 1436
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7
    Video mới