Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 29/03/2023 – Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay. – Ðức Tin Chân Chính. (28/03/2023 10:00:00 - Xem: 70)

Thứ Tư tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Ba 28/03/2023 – Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay. – Vai Trò Của Ðấng Messia. (27/03/2023 10:00:00 - Xem: 2,509)

Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay.

Thứ Hai 27/03/2023 – Thứ Hai tuần 5 mùa Chay. – Ta không kết tội. Hãy đi, đừng phạm tội nữa. (26/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,599)

Thứ Hai tuần 5 mùa Chay.

+ Chúa Nhật 26/03/2023 – CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A – Chúa Giêsu là sự sống lại và là sự sống. (25/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,865)

CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 25/03/2023 – Thứ Bảy tuần 4 Mùa Chay – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. – Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. (24/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,646)

Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.

Thứ Sáu 24/03/2023 – Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay. – Nguồn gốc của Chúa. (23/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,179)

Thứ Sáu tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Năm 23/03/2023 – Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay. – Chứng của Chúa Cha. (22/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,143)

Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Tư 22/03/2023 – Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay. – Công Việc Của Cha. (21/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,118)

Thứ Tư tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Ba 21/03/2023 – Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay. – Chữa Người Bất Toại 38 năm. (20/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,226)

Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay.

Thứ Hai 20/03/2023 – THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.– Người Công Chính. (19/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,947)

THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

+ Chúa Nhật 19/03/2023 – CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A – Sự sáng thế gian. (18/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,730)

CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 18/03/2023 – Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay. – Cầu nguyện trong sám hối. (17/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,511)

Thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Sáu 17/03/2023 – Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay. – Giới Răn Trọng Nhất. (16/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,105)

Thứ Sáu tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Năm 16/03/2023 – Thứ Năm tuần 3 mùa Chay. – Nhận ra sự hiện diện và tác động của Chúa. (15/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,368)

Thứ Năm tuần 3 mùa Chay.

Thứ Tư 15/03/2023 – Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay. – Chu toàn lề luật. (14/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,192)

Thứ Tư tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Ba 14/03/2023 – Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay. – Tha thứ bắt chước Thiên Chúa Cha. (13/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,246)

Thứ Ba tuần 3 Mùa Chay.

Thứ Hai 13/03/2023 – Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay. – Đời sống đức tin thật. (12/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,294)

Thứ Hai tuần 3 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 12/03/2023 – CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A – Nước Hằng Sống. (11/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,251)

CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY NĂM A

Thứ Bảy 11/03/2023 – Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay. – Người cha nhân hậu. (10/03/2023 10:00:00 - Xem: 3,471)

Thứ Bảy tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Sáu 10/03/2023 – Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay. – Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho. (09/03/2023 10:00:00 - Xem: 4,180)

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay.


Tổng số: 713
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7
    Video mới