Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 29/11/2022 – Thứ Ba tuần 1 mùa vọng. – Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.  (28/11/2022 10:00:00 - Xem: 524)

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

Thứ Hai 28/11/2022 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng. – Niềm tin đích thực.  (27/11/2022 10:00:00 - Xem: 3,279)

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 27/11/2022 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A – Phải sẵn sàng. (26/11/2022 10:00:00 - Xem: 5,699)

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm A

Thứ Bảy 26/11/2022 – Thứ Bảy tuần 34 thường niên. – Tỉnh thức cầu nguyện. (25/11/2022 10:00:00 - Xem: 3,429)

Thứ Bảy tuần 34 thường niên.

Thứ Sáu 25/11/2022– Thứ Sáu tuần 34 thường niên. – Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố. (24/11/2022 10:00:00 - Xem: 4,871)

Thứ Sáu tuần 34 thường niên.

Thứ Năm 24/11/2022 – Thánh Anrê Dũng-Lạc, linh mục và các bạn Tử Đạo tại Việt Nam. Lễ TRỌNG. Bổn mạng của Giáo Hội Việt Nam. 24/11/1960: NGÀY THÀNH LẬP GIAO PHẬN LONG XUYÊN. – Làm chứng cho Chúa. (23/11/2022 08:00:00 - Xem: 3,889)

24/11 – Thứ Năm tuần 34 thường niên, Lễ CTTĐ VN

Thứ Tư 23/11/2022 – Thứ Tư tuần 34 thường niên. – Làm chứng về Chúa. (22/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,310)

Thứ Tư tuần 34 thường niên.

Thứ Ba 22/11/2022 – Thứ Ba tuần 34 thường niên. – Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.– Gắn bó với Chúa từng giây phút. (21/11/2022 08:00:00 - Xem: 5,105)

Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Hai 21/11/2022 – Thứ Hai tuần 34 thường niên – Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ. – Ðức Mẹ Dâng Mình Vào Ðền Thờ. (20/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,776)

Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 20/11/2022 – CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN năm C. - ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. – Triều đại Vua Giêsu. (19/11/2022 08:00:00 - Xem: 5,907)

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ.

Thứ Bảy 19/11/2022 – Thứ Bảy tuần 33 thường niên. – Chúa Giêsu xác định rõ ràng về sự sống lại. (18/11/2022 08:00:00 - Xem: 3,795)

Thứ Bảy tuần 33 thường niên.

Thứ Sáu 18/11/2022 – Thứ Sáu tuần 33 thường niên. – Ðền thờ, nơi gặp gỡ Chúa. (17/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,491)

Thứ Sáu tuần 33 thường niên.

Thứ Năm 17/11/2022 – Thứ Năm tuần 33 thường niên. – Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ. – Chúa Giêsu thương tiếc cho Giêrusalem. (16/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,521)

Thánh nữ Êlisabét Hunggari. Lễ nhớ.

Thứ Tư 16/11/2022 – Thứ Tư tuần 33 thường niên. – Nén bạc sinh lời. (15/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,474)

Thứ Tư tuần 33 thường niên.

Thứ Ba 15/11/2022 – Thứ Ba tuần 33 thường niên. – Thể hiện hoán cải cách cụ thể. (14/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,064)

Thứ Ba tuần 33 thường niên.

Thứ Hai 14/11/2022 – Thứ Hai tuần 33 thường niên. – Người mù thành Giêricô. (13/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,245)

Thứ Hai tuần 33 thường niên.

+ Chúa Nhật 13/11/2022 – CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN năm C. - Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. – Làm chứng cho Chúa. (12/11/2022 08:00:00 - Xem: 8,562)

Kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

Thứ Bảy 12/11/2022 – Thứ Bảy tuần 32 thường niên. – Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Cầu nguyện là sức mạnh. (11/11/2022 08:00:00 - Xem: 3,964)

Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 11/11/2022 – Thứ Sáu tuần 32 thường niên. – Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ. – Sống trong ngày của Chúa. (10/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,658)

Thánh Máctinô, giám mục. Lễ nhớ.

Thứ Năm 10/11/2022 – Thứ Năm tuần 32 thường niên. – Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Sống giây phút hiện tại. (09/11/2022 08:00:00 - Xem: 4,713)

Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.


Tổng số: 593
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7