Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ LÁ NĂM A (28/03/2023 07:51:42 - Xem: 8)

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 MC NĂM A (22/03/2023 05:44:06 - Xem: 130)

TA LÀ SỰ SỐNG

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE & LỄ TRUYỀN TIN (19/03/2023 13:54:27 - Xem: 99)

XIN VÂNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MC NĂM A (13/03/2023 07:33:26 - Xem: 177)

TÔI TIN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MC NĂM A (06/03/2023 07:54:40 - Xem: 191)

KHÁT KHAO CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MC NĂM A (27/02/2023 07:23:29 - Xem: 189)

CHÚA BIẾN HÌNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MC NĂM A (23/02/2023 18:08:24 - Xem: 197)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRO NĂM A (20/02/2023 07:50:15 - Xem: 209)

HẠT BỤI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 7 TN NĂM A (13/02/2023 08:06:12 - Xem: 266)

YÊU KẺ THÙ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 TN NĂM A (06/02/2023 07:36:02 - Xem: 272)

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 TN A (30/01/2023 10:00:18 - Xem: 371)

MUỐI VÀ ÁNH SÁNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 TN NĂM A (23/01/2023 19:27:35 - Xem: 272)

PHÚC CỦA SỰ NGHÈO KHÓ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU BA NGÀY TẾT  (11/01/2023 07:37:08 - Xem: 397)

LỄ GIAO THỪA & 3 NGÀY TẾT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM A (09/01/2023 07:27:43 - Xem: 280)

GIỚI THIỆU CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ HIỂN LINH 2023 (02/01/2023 07:42:51 - Xem: 313)

ÁNH SAO

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CN MẸ THIÊN CHÚA (26/12/2022 08:55:59 - Xem: 264)

ÂN THƯỞNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU (LỄ ĐÊM - RẠNG ĐÔNG - BAN NGÀY) (19/12/2022 07:26:40 - Xem: 429)

EMMANUEL

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MV NĂM A (12/12/2022 07:04:05 - Xem: 273)

XIN VÂNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MV NĂM A (05/12/2022 09:13:04 - Xem: 308)

ĐẤNG PHẢI ĐẾN

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (05/12/2022 06:19:03 - Xem: 3,040)

ƠN VÔ NHIỄM


Tổng số: 92
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7
    Video mới