Năm Thượng HĐGM Thứ 16

Thượng Hội Đồng quan tâm gì ở giai đoạn châu lục? (09/03/2023 08:34:50 - Xem: 101)

Đâu là 5 ưu tiên cấp bách nhất đối với châu Á cần được gửi tới Đại hội Thượng Hội Đồng vào tháng Mười sắp tới.

Đừng định trước kết quả cho Thượng Hội Đồng (25/02/2023 08:27:18 - Xem: 127)

Trên thực tế, có một số người cho rằng đã biết những kết luận của Thượng Hội đồng sẽ là gì. Những người khác muốn áp đặt một chương trình nghị sự lên Thượng Hội đồng

Vai trò của Giám mục trong tiến trình hiệp hành (01/02/2023 14:34:49 - Xem: 472)

Tông hiến Episcopalis communio nhắc nhở chúng ta rằng “mỗi Giám mục có trách nhiệm đồng thời và không thể tách rời là chăm sóc mục vụ cho Giáo hội địa phương

Đức Giê-su Ki-tô – Đường vĩnh cửu trong thời gian (19/12/2022 05:33:34 - Xem: 1,106)

Là con người, ai cũng nói về thời gian và luôn quan tâm tới thời gian. Tuy nhiên, ‘bản tính thời gian là gì?’ thì không phải dễ hiểu và không phải được mọi người hiểu như nhau.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hy vọng (04/10/2022 06:36:25 - Xem: 3,024)

Hy vọng giúp con người vượt qua mọi giới hạn không gian, thời gian cũng như các giới hạn khác của thế giới thụ tạo. Hy vọng thật bền bỉ, lâu dài, siêu việt và là thứ còn lại sau khi con người mất hết mọi sự trong thế giới này.

Giá trị của lối sống hiệp hành trong đời thánh hiến (26/09/2022 08:28:43 - Xem: 7,932)

Lối sống Hiệp Hành không phải là điều xa lạ gì với đời sống thánh hiến, nhưng chính là điều mà người tu sĩ đã chọn lựa và kết sống, khi dấn thân vào con đường tu trì trong lòng Giáo hội.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sáng tạo (04/09/2022 09:13:26 - Xem: 3,802)

Theo mặc khải Ki-tô Giáo, trong tiếng Do-thái, בָּרָא (bara) có nghĩa là sáng tạo: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất” (St 1,1).

Đức Giê-su Ki-tô – Đường khôn ngoan (02/08/2022 13:24:22 - Xem: 4,094)

Đối với Ki-tô Giáo, theo thánh Tô-ma A-qui-nô, khôn ngoan được diễn tả nơi khả năng của lý trí cũng như nơi sự kết hợp giữa lý trí và đức tin.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường trong Chúa Thánh Thần (03/07/2022 16:23:29 - Xem: 3,721)

Theo mặc khải Kinh Thánh, vũ trụ này không phải là kết quả của tiến trình tiến hóa tự nhiên mà là kết quả hay sản phẩm của Thiên Chúa sáng tạo nhờ thần khí

Tiếng nói của những người nữ thánh hiến về con đường hiệp hành (24/05/2022 06:07:01 - Xem: 2,940)

Chăm sóc sự sống phải là tầm nhìn truyền cảm hứng, khuyến khích và hướng dẫn sự thánh hiến của chúng ta.

Hiệp Hành Cùng Mẹ Mân Côi (03/05/2022 18:37:58 - Xem: 7,064)

Tiến trình hiệp hành mà Hội Thánh đang hướng tới, chắc chắn, không đi ra ngoài những giá trị của Tin Mừng, mà Kinh Mân Côi lại được coi là bản tóm tắt Tin Mừng.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự thật (01/05/2022 08:42:57 - Xem: 4,107)

Trong lịch sử nhân loại, con người không ngừng đặt ra những câu hỏi về sự thật (hay chân lý), chẳng hạn như đâu là nền tảng của các hình thức sự thật

Tinh thần hiệp hành nơi sứ vụ linh mục (21/04/2022 14:46:23 - Xem: 4,473)

“Các linh mục và phó tế có vai trò then chốt trong việc cùng nhau cất bước hành trình giữa dân Chúa, khi họ hiệp nhất với giám mục và phục vụ các tín hữu.

Vì một Giáo hội hiệp hành: Những đề tài cần được suy tư (18/04/2022 05:50:42 - Xem: 2,718)

Giáo hội tại Việt Nam cũng đang bước vào tiến trình cử hành Thượng Hội đồng Giám mục 2023, vốn đã bắt đầu từ ngày 17/10/2021

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống (02/04/2022 15:06:56 - Xem: 2,513)

Là con người, ai cũng có kinh nghiệm về sự sống. Tuy nhiên, câu hỏi ‘sự sống là gì?’ luôn vượt quá sự hiểu biết và giải thích của con người.

Hiệp Hành – 10 Nguyên tắc giúp vạch trần sám hối giả hiệu (01/04/2022 15:16:56 - Xem: 3,265)

Chúng ta cần phải hết sức khôn ngoan và thận trọng trong khi thực hành các việc sám hối của mình. Sau đây là 10 nguyên tắc giúp vạch trần sám hối giả hiệu:

Cộng tác trong mục vụ để hướng tới một Hội Thánh hiệp hành (23/03/2022 06:07:37 - Xem: 2,499)

Cộng tác trong mục vụ[1] chính là bản chất phục vụ của Giáo hội. Cộng tác trong mục vụ cũng chính là nhằm hướng tới một Giáo hội hiệp hành.

Lịch sử của tính hiệp hành: Nó lâu đời hơn bạn nghĩ (06/03/2022 08:59:50 - Xem: 3,849)

Những ngày này, thuật ngữ “tính hiệp hành” chiếm thế thượng phong trong ngôn ngữ của Giáo Hội, nhưng thuật ngữ ấy không có một lịch sử lâu dài;

Đức Giê-su Ki-tô – Đường đau khổ (03/03/2022 14:33:59 - Xem: 2,051)

Bóng dáng đau khổ hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc của đời sống con người trên bình diện cá nhân cũng như tập thể.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hòa hợp (02/02/2022 08:25:15 - Xem: 2,306)

Dưới nhãn quan một số nền văn hóa Á Châu, sự hòa hợp của thiên – địa – nhân (trời – đất – người) là nền tảng cho các hình thức hòa hợp khác trong vũ trụ.


Tổng số: 37
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7
    Video mới