Giáo hội Hiệp Hành

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 13)

 • In trang này
 • Lượt xem: 3,355
 • Ngày đăng: 28/02/2022 17:44:50

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI

VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC LẦN THỨ XVI – 2023

 

GIỚI THIỆU

 

Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi chủ đề Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI, 2023. Chương trình học hỏi gồm các bài học do Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận soạn dựa trên hai tài liệu chính: 1/ “Tài liệu chuẩn bị”; 2/ “Cẩm nang” thực hành. Đây là hai tài liệu Toà Thánh gởi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho THĐGM: các bài 2-13: dựa trên “Cẩm nang” thực hành; các bài 14-16: dựa trên “Tài liệu chuẩn bị”;

 

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

                                                    Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận

 

BÀI 13

DỰ KIẾN TIẾN TRÌNH HIỆP HÀNH

TẠI GIÁO PHẬN LONG XUYÊN

 

Dự kiến tiến trình hiệp hành tại Giáo Phận Long Xuyên chia thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Giai đoạn học hỏi về Thượng Hội Đồng (THĐ), từ khai mạc 28.12.2021 đến hết tháng 4.2022.

Giai đoạn 2: Giai đoạn thỉnh ý Hiệp Hành, từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022.

 

1/ Giai đoạn học hỏi.

Mỗi tuần, nhóm hiệp hành của Giáo phận chia sẻ một bài học về Hiệp Hành trên Website của Giáo Phận để mọi thành phần Dân Chúa của Giáo phận có thể tìm hiểu và học hỏi về THĐ.

 

Với mục tiêu là học hỏi về “Hiệp Hành” và quan trọng là thấm nhuần “tinh thần Hiệp Hành” của THĐ. Để mục tiêu này đạt kết quả cao nhất, các thành phần dân Chúa trong Giáo phận được mời gọi cùng tìm hiểu học hỏi trong bầu khí cầu nguyện, suy gẫm Lời Chúa, đặc biệt trong các giờ Chầu Thánh Thể.

 

2/ Giai đoạn thỉnh ý Hiệp Hành:

- Tổ chức thỉnh ý Hiệp Hành các cấp từ Giáo Phận, Giáo hạt (Liên Giáo xứ), Giáo xứ.

 

- Cấp Giáo Phận: tại Tòa Giám Mục, với thành phần gồm (các) linh hoạt viên thực hiện một buổi thỉnh ý (hiệp hành) cùng với nhóm hiệp hành giáo phận.

 

* Ghi chú:

+ Có quay video để làm mẫu cho các giáo hạt và các giáo xứ.

+ Đăng video mẫu lên trang Web của giáo phận.

+ Gởi trực tiếp cho các giáo hạt và các giáo xứ (nếu cần).

 

- Cấp Giáo Hạt: Do nhóm điều hành của giáo hạt thực hiện, theo 5 địa điểm sau đây:

 

+Tại TGM Long xuyên: cho 3 Giáo hạt Long Xuyên, Châu Đốc, Chợ Mới.

+ Tại Gx. An Sơn cho Giáo hạt Vĩnh An.

+ Tại Gx. Thạnh An cho Giáo hạt Vĩnh Thạnh.

+ Tại Gx. Tân Hiệp cho hai Giáo hạt  Hạt Tân Hiệp và Tân Thạnh.

+ Tại Gx. Rạch giá cho hai Giáo hạt Rạch Giá và Hà Tiên.

 

- Cấp giáo xứ: Tại các Giáo xứ, do nhóm điều hành của giáo xứ thực hiện.

 

3/ Diễn tiến một buổi thỉnh ý hiệp hành

- Điều phối viên mời cộng đoàn thánh hoá đầu giờ để xin ơn Chúa Thánh Thần.

- Sau đó, điều phối viên giới thiệu thành phần tham dự buổi thỉnh ý.

- Mọi người cùng đọc Lời Chúa: Liệu sao chọn một đoạn Kinh Thánh phù hợp với bối cảnh và những vấn đề sẽ hội thảo; có phút thinh lặng, gợi ý định hướng cho buổi hội thảo (linh mục chủ sự).

 

- Hội thảo, trao đổi những câu hỏi thỉnh ý liên quan đến “các lĩnh vực quan yếu của giáo phận” (xem “Bảng câu hỏi”). Tạo điều kiện để tất cả những người tham dự đều có thể phát biểu ý kiến.

 

- Đúc kết những gì đã trao đổi để Thư ký buổi thỉnh ý ghi biên bản.

 

- Chầu Thánh Thể: Dâng những gì đã trao đổi cho Chúa, nên có những phút thinh lặng và cầu nguyện tự phát của những người tham dự theo chủ đề Hiệp Hành.

 

- Bữa cơm huynh đệ (Nếu có thể - Tổ chức bữa buffet để mọi người có thể tự do tiếp tục trao đổi với nhau).

 

- Kết thúc – Chia tay.

Bài cùng chuyên mục:

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 16) (20/03/2022 19:03:16 - Xem: 2,229)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 15) (16/03/2022 17:23:50 - Xem: 2,870)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 14) (08/03/2022 17:26:19 - Xem: 2,838)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 12) (19/02/2022 16:22:44 - Xem: 3,334)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 11) (12/02/2022 18:11:34 - Xem: 2,000)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 10) (06/02/2022 18:42:34 - Xem: 2,538)

Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận Long Xuyên được thực hiện thành mấy giai đoạn, mỗi giai đoạn có chủ để chính là gì?

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 09) (30/01/2022 18:05:46 - Xem: 2,288)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 8) (23/01/2022 18:58:38 - Xem: 2,060)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 7) (17/01/2022 16:10:20 - Xem: 2,206)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 6) (08/01/2022 17:27:40 - Xem: 2,833)

Khi buổi thỉnh ý hiệp hành mà ông bà anh chị tham dự có nguy cơ trở thành một cuộc tranh luận gây bất đồng dẫn đến phe phái, ông bà anh chị sẽ đưa ra lời khuyên nào?

 • Bài viết mới
  • Hãy sống vì nhau

   Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng nếu con én nào cũng nghĩ như thế, thì sẽ chẳng bao giờ có mùa xuân. Một tác giả khuyến danh nào...

  • Tự tử và những hiểu lầm của chúng ta

   Tự tử thật sự là một cách chết kinh khủng, nhưng chúng ta phải hiểu, ít ra trong hầu hết trường hợp, nó là một căn bệnh, một sự sụp đổ...

  • Thánh ý Chúa là sự bình an của con

   “Con người chỉ hạnh phúc thực sự khi chu toàn và bước đi trong đường lối mà Thiên Chúa đã vạch ra cho họ.”

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 TN năm C

   Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Kahlil Gibran có một câu nói chí tình: “Bạn cho đi quá ít khi...

  • Thành công của người môn đệ Chúa

   Hạnh phúc của bạn là mang lại cho người khác được hạnh phúc. Sứ mạng truyền giáo vẫn là lời mời liên lỷ dành cho bạn và tôi.

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 TN năm C

   Thánh Gioan Phaolô II khẳng định: “Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn...

  • Gia vị cho bài giảng CN 14 Thường niên năm C

   Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Bận lòng cùng Chúa

   Con thấy cầu nguyện hình như mình nói với chính mình, chứ không nói với Thiên Chúa? Không biết cầu nguyện như thế nào mới đúng cách và...

  • Nghỉ hè: Nghỉ ngơi như Thiên Chúa

   Sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa không có ý nghĩa trong chính mình, nhưng chỉ trong tương quan của Ngài với vũ trụ đã được tạo dựng.

  • Ươm mầm đức tin

   Làm cách nào để giáo dục giới trẻ theo tinh thần Công giáo? Bởi ngày nay lớp trẻ dù mới 8–10 tuổi đã bắt đầu phân biệt hiệu này hiệu kia,...

  Câu chuyện chiều thứ 7