Giáo hội Hiệp Hành

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 8)

 • In trang này
 • Lượt xem: 2,060
 • Ngày đăng: 23/01/2022 18:58:38

CHƯƠNG TRÌNH HỌC HỎI

VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC XVI, 2023

 

GIỚI THIỆU

 

Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi chủ đề Hướng đến một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ của Thượng Hội Đồng Giám Mục XVI, 2023. Chương trình học hỏi gồm các bài học do Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận soạn dựa trên hai tài liệu chính: 1/ “Tài liệu chuẩn bị”; 2/ “Cẩm nang” thực hành. Đây là hai tài liệu Toà Thánh gởi cho các giáo phận nghiên cứu, học hỏi để góp ý cho THĐGM: các bài 2-13: dựa trên “Cẩm nang” thực hành; các bài 14-16: dựa trên “Tài liệu chuẩn bị”;

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

 

                                                    Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận

 

BÀI 8

CON ĐƯỜNG HIỆP HÀNH TẠI CÁC GIÁO PHẬN

 

Con đường hiệp hành tại các Giáo Phận là giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng Hội Đồng và là nền tảng cho tất cả các giai đoạn tiếp theo. Mục đích của giai đoạn Giáo Phận, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, là nhằm cống hiến cho nhiều người, càng nhiều càng tốt, một kinh nghiệm hiệp hành thực sự trong việc lắng nghe nhau và cùng nhau tiến về phía trước.

 

Chương trình thỉnh ý hiệp hành tại Giáo Phận Long Xuyên được thực hiện thành 2 giai đoạn:

 

*Giai đoạn I : Học hỏi về Thượng Hội Đồng lần thứ XVI

Từ Chúa Nhật I Mùa Vọng (28/11/2021) đến Chúa Nhật II Phục Sinh (24/04/2022), Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ soạn các bài tìm hiểu về Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận học hỏi.

 

*Giai đoạn II: Thỉnh Ý Hiệp Hành

Từ Chúa Nhật II Phục Sinh (24/04/2022) đến 30/06/2022, Nhóm Hiệp Hành Giáo Phận sẽ kết hợp với các nhóm điều phối viên tổ chức các cuộc gặp gỡ - lắng nghe - phân định trong bầu khí cầu nguyện cho các tập thể là các linh mục, tu sĩ, chủng sinh, giáo dân… tại các địa phương khác nhau trong Giáo Phận và sau đó sẽ tổng hợp thành một bản đúc kết chung.

 

1- Lấy Lời Chúa làm nền tảng

Hai “hình ảnh” từ Kinh thánh để gợi hứng cho hành trình chúng ta xây dựng Hội Thánh hiệp hành:

 

Hình ảnh thứ nhất: “Khung cảnh cộng đồng” vốn luôn kèm theo hành trình loan báo Tin Mừng, từ khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ rao giảng: mỗi người đều có chỗ của mình - Chúa Giêsu, các tông đồ và đám đông (PD, 17-21), (Documento Preparatorio).

 

Hình ảnh thứ hai: “Kinh nghiệm về Chúa Thánh Thần”, trong đó Thánh Phêrô và cộng đoàn sơ khai nhận ra nguy cơ đặt ra những giới hạn không chính đáng trong việc chia sẻ đức tin (PD, 22-24).

 

2- Thành phần được mời gọi tham gia

Đối tượng chính của kinh nghiệm hiệp hành là mọi người đã chịu phép Rửa. Giai đoạn Giáo Phận cần phải chú ý đến những cách thức vận động hiệu quả nhất để đạt được sự tham gia rộng rãi nhất có thể. Cách riêng, Thượng Hội Đồng lưu ý chúng ta cần phải quan tâm cách đặc biệt đối với những người đã rời bỏ Giáo Hội, những người chẳng mấy khi hoặc không bao giờ thực hành đức tin, những người trải qua cảnh nghèo đói hoặc bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người tị nạn, những người bị loại trừ, những người không có tiếng nói, v.v…

 

3- Hình thức tổ chức

Việc tổ chức một số buổi họp sao cho tạo nên một bầu khí chia sẻ tương thân tương ái, mang ý nghĩa của một buổi cảm nghiệm về sự đồng hành với nhau, một trải nghiệm thực sự mang tính hiệp hành. Ngoài lúc chia sẻ và lắng nghe cách nghiêm túc, cũng nên có những lúc thoải mái như hành hương, buổi biểu diễn nghệ thuật, giờ nghỉ giải lao, v.v. Những giờ phút thoải mái này vẫn có thể giúp nuôi dưỡng ý thức cộng đồng thông qua trải nghiệm chia sẻ cuộc sống với nhau. Tuy nhiên, các buổi họp này diễn ra như thế nào còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi địa phương.

 

4- Bản đúc kết

Các phản hồi nhận được qua suốt quá trình lắng nghe sẽ được thu tập và viết thành một bản “đúc kết”. Đây là một hành động biện phân để lựa chọn và viết ra những gì sẽ đóng góp cho giai đoạn tiếp theo của tiến trình Thượng Hội đồng. Đồng thời, những phản hồi nhận được từ các cuộc họp địa phương này sẽ được biên soạn thành bản đúc kết cấp giáo phận. Chính bản đúc kết do mỗi giáo phận soạn thảo khi kết thúc tiến trình lắng nghe và phân định sẽ là phần đóng góp cụ thể của giáo phận cho hành trình của toàn thể Dân Chúa.

 

CÂU HỎI

1/ Tiến trình hiệp hành cấp Giáo phận của giáo phận Long Xuyên được phân chia thành mấy giai đoạn và mỗi giai đoạn được thực hiện với nội dung chính là gì?

2/ Hai hình ảnh trong Kinh Thánh gợi hứng cho hành trình chúng ta xây dựng Hội Thánh hiệp hành là những hình ảnh nào?

3/ Thượng Hội Đồng lần thứ XVI lưu ý chúng ta cần phải quan tâm cách đặc biệt đến những thành phần nào trong xã hội?

Bài cùng chuyên mục:

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 16) (20/03/2022 19:03:16 - Xem: 2,229)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 15) (16/03/2022 17:23:50 - Xem: 2,869)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 14) (08/03/2022 17:26:19 - Xem: 2,837)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 13) (28/02/2022 17:44:50 - Xem: 3,353)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 12) (19/02/2022 16:22:44 - Xem: 3,334)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 11) (12/02/2022 18:11:34 - Xem: 2,000)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 10) (06/02/2022 18:42:34 - Xem: 2,537)

Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận Long Xuyên được thực hiện thành mấy giai đoạn, mỗi giai đoạn có chủ để chính là gì?

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 09) (30/01/2022 18:05:46 - Xem: 2,285)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 7) (17/01/2022 16:10:20 - Xem: 2,206)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 6) (08/01/2022 17:27:40 - Xem: 2,833)

Khi buổi thỉnh ý hiệp hành mà ông bà anh chị tham dự có nguy cơ trở thành một cuộc tranh luận gây bất đồng dẫn đến phe phái, ông bà anh chị sẽ đưa ra lời khuyên nào?

 • Bài viết mới
  • Hãy sống vì nhau

   Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng nếu con én nào cũng nghĩ như thế, thì sẽ chẳng bao giờ có mùa xuân. Một tác giả khuyến danh nào...

  • Tự tử và những hiểu lầm của chúng ta

   Tự tử thật sự là một cách chết kinh khủng, nhưng chúng ta phải hiểu, ít ra trong hầu hết trường hợp, nó là một căn bệnh, một sự sụp đổ...

  • Thánh ý Chúa là sự bình an của con

   “Con người chỉ hạnh phúc thực sự khi chu toàn và bước đi trong đường lối mà Thiên Chúa đã vạch ra cho họ.”

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 TN năm C

   Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Kahlil Gibran có một câu nói chí tình: “Bạn cho đi quá ít khi...

  • Thành công của người môn đệ Chúa

   Hạnh phúc của bạn là mang lại cho người khác được hạnh phúc. Sứ mạng truyền giáo vẫn là lời mời liên lỷ dành cho bạn và tôi.

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 TN năm C

   Thánh Gioan Phaolô II khẳng định: “Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn...

  • Gia vị cho bài giảng CN 14 Thường niên năm C

   Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Bận lòng cùng Chúa

   Con thấy cầu nguyện hình như mình nói với chính mình, chứ không nói với Thiên Chúa? Không biết cầu nguyện như thế nào mới đúng cách và...

  • Nghỉ hè: Nghỉ ngơi như Thiên Chúa

   Sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa không có ý nghĩa trong chính mình, nhưng chỉ trong tương quan của Ngài với vũ trụ đã được tạo dựng.

  • Ươm mầm đức tin

   Làm cách nào để giáo dục giới trẻ theo tinh thần Công giáo? Bởi ngày nay lớp trẻ dù mới 8–10 tuổi đã bắt đầu phân biệt hiệu này hiệu kia,...

  Câu chuyện chiều thứ 7