Giáo hội Hiệp Hành

Giáo họ An Tôn (Lấp Vò), Chợ Mới

  • In trang này
  • Lượt xem: 4,191
  • Ngày đăng: 06/05/2021 09:39:40

GIÁO HỌ AN TÔN (LẤP VÒ)

 

 

1. ĐỊA CHỈ: Ấp Bình Quới, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

2. BỔN MẠNG: Thánh Antôn Padua. Ngày kính: 13/06.

3. ĐỊA GIỚI: Xã Hòa An.

4. SỐ GIÁO DÂN: 336. Số dân trong khu vực giáo xứ: 1870.

5. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN:

* Họ đạo được thành lập khoảng năm 1870 với khoảng 10 gia đình lúc ban đầu.

 

* Từ năm 1945-1953: chiến tranh, giáo dân phải sơ tán về Long Xuyên, Sóc Trăng, Vũng Tàu, Cần Thơ... vì không có linh mục thường xuyên, đời sống đức tin trong giai đoạn nầy không được đào sâu.

 

* Năm 1975 đến nay, có các linh mục và tu sĩ hiện diện thường xuyên, cộng đoàn đức tin được củng cố, xây dựng và đang phát triển.

 

* Nhà thờ được xây dựng khoảng năm 1890 do các Cha Thừa Sai Pháp, và được chỉnh trang lại vào năm 1994.

 

* Từ 1991 đến 2009, Cha Antôn Nguyễn Văn Triển phụ trách Họ Đạo.

* Từ 2009 đến 2014, Cha Gioakim Nguyễn Đức Cần về làm cha sở.

* Từ 2014 đến 2016, Cha Giuse Đinh Trọng Luân.

* Từ 2016 đến nay, Cha Phêrô Nguyễn Thanh Hải phụ trách.

 

6. NHÀ THỜ: XÂY DỰNG & CHỈNH TRANG:

- Xây dựng: 1890

- Chỉnh trang: 2019

 

7. CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH:

- Antôn Nguyễn Văn Triển

- Gioakim Nguyễn Đức Cần

- Gioan Baotixita Nguyễn Uy Dũng

- Giuse Đinh Trọng Luân

- Phêrô Nguyễn Thanh Hải

 

8. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM, VÀ NHỮNG SINH HOẠT:

- Tôn giáo: giáo dân sống rải rác, chung với các tôn giáo bạn Phật Giáo, Hoà Hảo, thờ Ông Bà...

- Kinh tế: sống bằng nông nghiệp nhưng không còn đất canh tác, làm thuê mướn, bốc vác... không có việc làm nên thiếu ăn....

 - Đặc Điểm: nông thôn, nghèo tri thức, truyền giáo…

  • Sinh Hoạt đạo đức:

+ Lòng Thương Xót

+ Legio Mariae

 

Bài cùng chuyên mục:

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 16) (20/03/2022 19:03:16 - Xem: 1,382)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 15) (16/03/2022 17:23:50 - Xem: 1,704)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 14) (08/03/2022 17:26:19 - Xem: 1,819)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 13) (28/02/2022 17:44:50 - Xem: 2,111)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 12) (19/02/2022 16:22:44 - Xem: 2,205)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 11) (12/02/2022 18:11:34 - Xem: 1,552)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 10) (06/02/2022 18:42:34 - Xem: 1,944)

Thượng Hội Đồng cấp Giáo Phận Long Xuyên được thực hiện thành mấy giai đoạn, mỗi giai đoạn có chủ để chính là gì?

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 09) (30/01/2022 18:05:46 - Xem: 1,702)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 8) (23/01/2022 18:58:38 - Xem: 1,654)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

Chương trình học hỏi về Thượng hội đồng Giám mục 16(bài 7) (17/01/2022 16:10:20 - Xem: 1,722)

Ước mong những bài học ngắn gọn này sẽ giúp anh chị em trong giáo phận Long Xuyên chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa của chủ đề THĐGM và góp ý tích cực cho THĐGM.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7