Phụ lục

MỖI TUẦN 1 CÂU LỜI CHÚA

 • In trang này
 • Lượt xem: 4,004
 • Ngày đăng: 01/01/2022 06:09:40

TÀI LIỆU CHUNG

CÂU GIÁO LÝ VÀ CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT NĂM C 2022

 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (10.07.2022).

 • Youcat 348: H./ “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời”?/ T./ Chúa Giê-su nói:/ “Nếu anh muốn vào sự sống, hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17). Rồi Người nói thêm: “Hãy đi theo tôi” (Mt 19, 21). [2052-2054, 2075-2076].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 37: Chúa Giê-su nói với người thông luật:/ “ÔNG CŨNG HÃY ĐI VÀ LÀM NHƯ VẬY

Lạy Chúa Giê-su,/ con người được tác tạo để sống yêu thương./ Xin Chúa giúp chúng con biết vì Chúa/ mà sống tình bác ái yêu thương,/ dám ra khỏi chính mình để tìm kiếm điều tốt đẹp cho tha nhân,/ dẫu phải hy sinh chính mình./ Amen (x.FT 186-191).

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (17.07.2022).

 • Youcat 16: H./ Làm thế nào để đọc Kinh Thánh cho đúng?/ T./ Muốn đọc Kinh Thánh cho đúng,/ cần đọc với tinh thần cầu nguyện,/ nghĩa là cần Chúa Thánh Thần giúp đỡ,/ vì nhờ Chúa Thánh Thần mà Kinh Thánh được viết ra./ Kinh Thánh chính là Lời của Thiên Chúa,/ và chứa đựng mặc khải của Thiên Chúa [109-119, 137].
 • Lu-ca đoạn 10, câu 42: Chúa Giê-su nói với Mác-ta:/ “CHỈ CÓ MỘT SỰ CẦN MÀ THÔI:/ MA-RI-A ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT VÀ SẼ KHÔNG BỊ AI LẤY MẤT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa những bộn bề lo toan cho cuộc sống,/ xin cho chúng con biết dành thời gian ở bên Chúa,/ lắng nghe, ghi nhớ và sống Lời Chúa,/ vì “Lời Ngài là sức sống đời con…,/ Lời Ngài làm chứa chan hy vọng,/ là đường để con hằng dõi bước”./ Amen.

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (24.07.2022)

 • Youcat 494: H./ Làm sao đời thường của tôi có thể là trường để cầu nguyện được?/ T./ Mọi chuyện thường xảy ra,/ mỗi cuộc gặp gỡ/ đều có thể trở nên cơ hội kích thích ta cầu nguyện./ Ta càng sống trong sự kết hợp sâu xa với Chúa,/ ta càng hiểu rõ ý nghĩa thế giới chung quanh ta [2659-2660].
 • Lu-ca đoạn 11, câu 2: Chúa Giê-su dạy các môn đệ: “KHI CÁC CON CẦU NGUYỆN, HÃY NÓI:/ “LẠY CHA,/ NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG,/ NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN…”

Lạy Chúa Giê-su,/ giữa muôn vàn bận tâm trong cuộc sống,/ xin giúp chúng con luôn nhớ đến Chúa trong từng thời khắc của ngày sống,/ để cuộc đời chúng con không ngừng trở thành lời ca tụng vinh Danh Chúa./ Amen (x.GE 147-149).

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (31.07.2022)

 • Youcat 467: H./ Tại sao Chúa Giê-su muốn chúng ta có tâm hồn “nghèo khó”?/ T./ Vì chính Người là Đấng “tuy giàu có,/ nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta,/ để chúng ta là những kẻ nghèo trở nên giầu có” (2 Cr 8,9). [2554-2547, 2555-2557].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 15a: Chúa Giê-su bảo họ rằng:/CÁC NGƯƠI HÃY COI CHỪNG GIỮ MÌNH TRÁNH MỌI THỨ THAM LAM:/ VÌ CHẲNG PHẢI SUNG TÚC MÀ ĐỜI SỐNG ĐƯỢC CỦA CẢI BẢO ĐẢM CHO ĐÂU”.

Lạy Chúa Giê-su,/ đại dịch đã gây ra bao đau thương mất mát:/ mất người, mất tiền của, mất tất cả./ Xin Chúa ban ơn soi sáng,/ để chúng con đừng quá cậy dựa vào của cải đời tạm này,/ nhưng biết khôn ngoan chọn Chúa/ mà có được giá trị đời đời chất chứa trong những cái hiện tại./ Amen (x.GE 67-68).

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (07.08.2022)

 • Youcat 285: H./ Hạnh phúc đời đời là gì?/ T./ Hạnh phúc đời đời là được thấy Chúa và được tham dự hạnh phúc với Chúa [1720-1724,1729].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 40: Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng:/ “CÁC CON HÃY SẴN SÀNG:/ VÌ GIỜ NÀO CÁC CON KHÔNG NGỜ,/ THÌ CON NGƯỜI SẼ ĐẾN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ trên hành trình tiến về nhà Cha trên trời,/ xin giúp chúng con biết ra công làm việc,/ không vì của cải hay hư nát,/ nhưng trong tư thế sẵn sàng mở ra cho sự sống đời đời./ Amen (x.GE 67-70).

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (14.08.2022).

 • Youcat 101: H./ Tại sao Chúa Giê-su phải cứu chuộc chúng ta bằng cái chết trên thánh giá,/ mà không dùng cách khác?/ T./ Dù vô tội,/ Chúa Giê-su cũng chọn cái chết dữ dằn/ để từ bỏ mình và tận hiến hoàn toàn trên thánh giá./ Người đã chọn thập giá để gánh tội thế gian/ và chịu những đau khổ của nhân loại./ Như thế,/ vì Tình yêu trọn hảo của Người,/ Người đã đem nhân loại trở về cùng Thiên Chúa./ Không ai còn có thể nói:/ Thiên Chúa không biết tôi phải đau khổ [613-617, 622-623].
 • Lu-ca đoạn 12, câu 50: Chúa Giê-su nói với các môn đệ:/ “THẦY PHẢI CHỊU MỘT PHÉP RỬA,/ VÀ LÒNG THẦY KHẮC KHOẢI BIẾT BAO CHO ĐẾN KHI HOÀN TẤT”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa hằng thao thức và tự nguyện bước vào khổ hình thập giá/ để nhân loại được cứu chuộc theo kế hoạch yêu thương của Chúa Cha./ Xin giúp chúng con cũng vì mến Chúa yêu người,/ mà can đảm chấp nhận gian khó,/ khi sống đời yêu thương phục vụ./ Amen (x. GE 19-21).

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (21.08.2022).

 • Youcat 1: H./ Ta sống ở đời này để làm gì?/ T./ Ta sống ở đời này để nhận biết và yêu mến Thiên Chúa,/ để làm việc lành theo ý Thiên Chúa,/ và để một ngày nào đó sẽ đạt tới quê Trời [1-3, 358].
 • Lu-ca đoạn 13, câu 29: Chúa Giê-su nói với họ:/ “HÃY CỐ GẮNG VÀO QUA CỬA HẸP,/ VÌ TA BẢO CHO CÁC NGƯƠI BIẾT:/ NHIỀU NGƯỜI SẼ TÌM VÀO MÀ KHÔNG THỂ ĐƯỢC.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp con biết ý thức hy sinh từ bỏ ý riêng mỗi ngày,/ để sống và hoạt động trong Chúa/ với Chúa, và vì Chúa./ Bởi vì chính Chúa là nguồn ơn cứu độ/ và là cửa dẫn vào Nước Hằng Sống./ Amen.

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (28.08.2022).

 • Youcat 89: H./ Chúa Giê-su hứa “Nước Thiên Chúa” cho những ai?/ T./ “Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý” (1Tm 2,4)./ Nước Thiên Chúa sẽ khởi đầu nơi những ai để cho Tình yêu Chúa biến đổi mình./ Họ trước hết là những người nghèo khó và thấp hèn/ như Chúa Giê-su thường nói (xem Tám mối phúc) [541-546, 567].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 11: “HỄ AI NHẮC MÌNH LÊN,/ SẼ PHẢI HẠ XUỐNG,/ VÀ AI HẠ MÌNH XUỐNG,/ SẼ ĐƯỢC NHẮC LÊN”.

Lạy Chúa Giê-su,/ càng khiêm tốn hạ mình trong mọi sự,/ con càng nên giống Chúa và sẽ được đẹp lòng Thiên Chúa./ Xin cho chúng con biết mặc lấy tâm tình khiêm tốn hiền hòa/ khi đến với Chúa/ cũng như khi sống và phục vụ mọi người./ Amen (x.Hc 3, 19-20; x.GE 71-74).

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (04.09.2022).

 • Youcat 102: H./ Tại sao chúng ta cũng phải chấp nhận đau khổ trong cuộc sống,/ phải “vác thập giá mình mà theo Chúa Giêsu”?/ T./ Ki-tô hữu không được tìm đau khổ,/ nhưng khi phải đối diện với đau khổ mà không tránh được,/ họ nên vui lòng kết hợp đau khổ của họ với đau khổ của Chúa Giêsu,/ như “Người đã chịu đau khổ vì ta/ và để nêu gương cho ta bước theo Người” (1 Pr 2,21). [618].
 • Lu-ca đoạn 14, câu 33: Chúa Giê-su bảo đám đông dân chúng đi theo rằng:/ “AI TRONG CÁC NGƯỜI KHÔNG TỪ BỎ TẤT CẢ CỦA CẢI MÌNH CÓ,/ THÌ KHÔNG THỂ LÀM MÔN ĐỆ TÔI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ là Ki-tô hữu/ không phải chỉ là chấp nhận một số các giá trị và xác tín,/ nhưng trên hết/ là gặp gỡ và đi theo Chúa./ Xin cho chúng con biết sống theo Chúa hằng ngày,/ và tìm gặp Chúa nơi các anh em “bé nhỏ nhất”./ Amen (x.Docat 306).

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (11.09.2022).

 • Youcat 70: H./ Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi vòng xoáy của sự dữ thế nào?/ T./ Thiên Chúa không đành nhìn con người dần dần hủy hoại mình/ và những gì chung quanh mình,/ do hiệu ứng dây chuyền của tội lỗi./ Người gửi đến cho ta Chúa Giê-su Ki-tô/ là Đấng Cứu rỗi và Đấng Chuộc tội,/ Người cứu chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi [410-412, 420-421].
 • Lu-ca đoạn 15, câu 7a: Chúa Giê-su nói với những người pha-ri-sêu, luật sĩ và dân chúng rằng:/ “TRÊN TRỜI SẼ VUI MỪNG VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI HỐI CẢI”.

      Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đến trần gian/ để giúp chúng con nhận biết Thiên Chúa là nguồn sự sống hạnh phúc,/ và là Đấng giàu lòng thương xót./ Xin cho chúng con được luôn vững tin,/ và biết thành tâm sám hối trở về với Chúa trong tin yêu hy vọng./ Amen.          

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN - NĂM C (18.09.2022).

 • Youcat 352: H./ “Ta là Thiên Chúa, Chúa của ngươi” (Xh 20,2) nghĩa là gì?/ T./ Vì Đấng Toàn năng đã mặc khải mình cho ta/ như là Thiên Chúa và là Chúa,/ nên ta không được đặt bất cứ cái gì trên Người,/ coi cái gì quan trọng hơn Người,/ dành cho người và vật nào ưu tiên hơn Người./ Nhận biết, phụng sự và thờ phượng Người,/ phải là ưu tiên tuyệt đối trong đời sống của ta [2083-2094, 2133-2134].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 13: “CÁC CON KHÔNG THỂ LÀM TÔI THIÊN CHÚA/ MÀ LẠI LÀM TÔI TIỀN CỦA ĐƯỢC”.

Lạy Chúa Thánh Thần,/ xin canh tân lòng trí của chúng con,/ để trong khi làm ăn, sinh sống,/ chúng con ý thức mình là những quản gia trung tín và khôn ngoan/ biết yêu mến và phụng sự một Chúa duy nhất,/ đồng thời biết mở ra cho tình liên đới với mọi người./ Amen (x.FT 115-116).

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (25.09.2022).

 • Youcat 342: H./ Mọi người chúng ta có thể nên “thánh” được không?/ T./ Có chứ./ Mục đích cuộc sống là kết hợp với Thiên Chúa trong tình yêu/ và hoàn toàn sống như ý Chúa muốn./ Chúng ta cần để “Chúa sống trong ta”/ (Mẹ Têrêsa Calcutta). Ông thánh,/ bà thánh là thế đó [2012-2016, 2018-2024].
 • Lu-ca đoạn 16, câu 20a: CÓ MỘT NGƯỜI HÀNH KHẤT TÊN LÀ LA-DA-RÔ/ NẰM BÊN CỔNG NHÀ ÔNG PHÚ HỘ.

Lạy Chúa Giê-su,/ chúng con được dựng nên làm người để sống hạnh phúc trong yêu thương./ Xin giúp chúng con không dừng lại nơi chính mình,/ mà biết nỗ lực vượt ra khỏi bản thân,/ hướng đến người khác/ và cuối cùng là Thiên Chúa./ Amen (x.Docat 19).

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (02.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 17, câu 5: Các Tông đồ thưa với Chúa Giê-su rằng:/ “XIN THẦY BAN THÊM LÒNG TIN CHO CHÚNG CON”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa đã không ban cho chúng con thần khí nhát sợ,/ mà là Thần Khí dũng mãnh, yêu mến và tiết độ./ Xin cho chúng con được vững tin vào ơn Chúa trợ giúp,/ để không hổ thẹn làm chứng cho Chúa./ Amen (x. 2Tm 1, 6-8).

KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (02.10.2022).

 • Youcat 148: H./ Đức Mẹ có thực sự cứu giúp chúng ta không?/ T./  Có./ Từ thời sơ khai,/ Hội thánh đã có kinh nghiệm về sự trợ giúp của Đức Mẹ./ Và trong suốt dọc lịch sử của Hội thánh,/ hàng triệu tín hữu đã làm chứng về sự cứu giúp của Mẹ Ma-ri-a [967-970].
 • Lu-ca đoạn 1, câu 38: Ma-ri-a liền thưa:/ “NẦY TÔI LÀ TÔI TỚ CHÚA,/ TÔI XIN VÂNG NHƯ LỜI THIÊN THẦN TRUYỀN”. 

      Lạy Mẹ Ma-ri-a,/ Mẹ đã cộng tác với Thiên Chúa để Ngôi Hai xuống thế làm Người,/ Đấng nối kết con người với Thiên Chúa và với nhau./ Xin giúp chúng con noi gương Mẹ/ biết phục vụ và nỗ lực xây dựng tình liên đới và huynh đệ trong cộng đoàn./ Amen (x.FT 278-279).

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (09.10.2022).

 • Youcat 488: H./ Tại sao ta phải tạ ơn Chúa?/ T./ Vì mọi sự ta ta / đều do Chúa ban cho./ Thánh Phao-lô viết:/ “Có ơn nào anh em không nhận? (1 Cr 4,7)./ Hãy tạ ơn Chúa,/ Đấng ban mọi ơn lành,/ làm cho ta hạnh phúc [2637-2638, 2648].
 • Lu-ca đoạn 17, câu 17-18: Chúa Giê-su nói:/ “KHÔNG PHẢI CẢ MƯỜI NGƯỜI ĐƯỢC LÀNH SẠCH SAO?/ CÒN CHÍN NGƯỜI KIA ĐÂU?/ SAO KHÔNG THẤY AI TRỞ LẠI TÔN VINH THIÊN CHÚA,/ MÀ CHỈ CÓ NGƯỜI NGOẠI NÀY?”. 

Lạy Chúa Giê-su,/ cuộc đời chúng con được phủ lấp bằng muôn ơn lành Chúa ban/ và sự quan tâm nâng đỡ của nhiều người./ Xin giúp chúng con biết sống một đời tạ ơn,/ bằng tâm tình xứng hợp và việc làm cụ thể mỗi ngày./ Amen (x.Docat 308; CV 151-153)

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (16.10.2022).

 • Youcat 478: H./ Tại sao chúng ta tin cậy rằng/ lời cầu nguyện của chúng ta được Thiên Chúa lắng nghe?/ T./ Nhiều người đã kêu cầu cùng Chúa Giê-su,/ khi Người còn sống ở đời này để xin ơn chữa lành,/ và lời cầu nguyện của họ đã được nhận lời./ Chúa Giê-su đã từ cõi chết sống lại,/ và nay Người đang sống,/ Người lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta/ và mang lên tới Chúa Cha [2615-2616-2621].
 • Lu-ca đoạn 18, câu 7: “THIÊN CHÚA LẠI KHÔNG MINH XỬ CHO NHỮNG KẺ NGƯỜI TUYỂN CHỌN/ HẰNG KÊU CỨU VỚI NGƯỜI ĐÊM NGÀY/ MÀ KHOAN DÃN VỚI HỌ MÃI SAO?”

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết cầu nguyện với lòng tín thác nơi Chúa,/ và trở thành chứng nhân cầu nguyện,/ vì biết rằng/ Chúa luôn đồng hành với chúng con trong mọi hoàn cảnh,/ vào lúc bình an cũng như khi xao xuyến trong tâm hồn./ Amen (x.CV 155-156).

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN - NĂM C (23.10.2022)

 • Lu-ca đoạn 18, câu 13: Người thu thuế đứng xa xa,/ không dám ngước mặt lên trời,/ đấm ngực và nguyện rằng:/ “LẠY CHÚA,/ XIN THƯƠNG XÓT CON LÀ KẺ CÓ TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa cứu độ nhân loại không phải vì công trạng chúng con làm,/ nhưng là do ân ban của lòng Chúa xót thương./ Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa/ với lòng khiêm nhường phó thác./ Amen (x.GE 47-51).

NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO [Lc 24,46-53]

 • Youcat 50: H./ Con người đóng vai trò nào trong chương trình quan phòng của Thiên Chúa?/ T./ Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác vào sự hoàn thành việc sáng tạo./ Con người có thể từ chối ý định tốt lành này của Thiên Chúa./ Nhưng thật tốt đẹp biết bao/ khi ta trở thành khí cụ của tình yêu Thiên Chúa [307-308].
 • Lu-ca đoạn 24, câu 47: Chúa Giê-su Phục Sinh nói với các tông đồ:/ “PHẢI NHÂN DANH NGƯỜI MÀ RAO GIẢNG CHO MUÔN DÂN,/ BẮT ĐẦU TỪ GIÊ-RU-SA-LEM,/ KÊU GỌI HỌ SÁM HỐI ĐỂ ĐƯỢC ƠN THA TỘI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin giúp chúng con biết dùng chính đời sống đượm tình mến Chúa yêu người,/ góp phần Phúc Âm Hóa gia đình và xã hội,/ cũng như môi trường sống chung quanh chúng con./ Amen  (x.CV 168 & Docat 306).

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - NĂM C (30.10.2022).

 • Youcat 33: H./ Khi nói Thiên Chúa là Tình yêu có nghĩa là gì?/ T./ Nghĩa là Thiên Chúa dựng nên mọi sự,/ bao bọc mọi sự với lòng nhân từ vô biên của Người./ Người không chỉ tuyên bố Người là Tình yêu/ mà còn làm chứng cho Tình yêu:/ “Không ai có Tình yêu lớn hơn người đã chết cho bạn mình” (Ga 15,13).  [218-221].
 • Lu-ca đoạn 19, câu 10: Chúa Giê-su nói với ông Gia-kêu rằng:/ “CON NGƯỜI ĐẾN TÌM KIẾM VÀ CỨU CHỮA ĐIỀU GÌ ĐÃ HƯ MẤT”.

Lạy Chúa,/ Chúa hiền dịu với hết mọi người,/ và nhân từ với hết mọi loài Chúa tác tạo nên./ Xin cho chúng con biết tìm về nương náu nơi lòng thương xót của Chúa,/ và nêu cao tình liên đới với anh chị em/ trong hành trình trần gian hôm nay./ Amen (x.Tv 144,9).

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ (THỨ BA, NGÀY 01.11.2022)

 • Mát-thêu đoạn 5, câu 22: Chúa Giê-su nói với đoàn lũ đông đảo rằng:/ “CÁC CON HÃY VUI MỪNG HÂN HOAN,/ VÌ PHẦN THƯỞNG CỦA CÁC CON SẼ TRỌNG ĐẠI Ở TRÊN TRỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ xin cho con và các bạn trẻ,/ biết không ngừng noi gương các thánh nam nữ/ biết dùng cuộc đời này mà ca tụng vinh quang Chúa,/ để đời sau cũng được ngợi khen Chúa trên trời./ Amen (x.GE 1, 3, 10).

LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN (THỨ TƯ, NGÀY 02.11.2022)

 • Gio-an đoạn 6, câu 51a: Chúa Giê-su nói với dân Do Thái rằng:/ “TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG TỪ TRỜI XUỐNG;/ AI ĂN BÁNH NÀY, THÌ SẼ SỐNG ĐỜI ĐỜI”.

Lạy Chúa Giê-su,/ vì cuộc tử nạn và phục sinh của Chúa,/ xin xót thương tổ tiên ông bà cha mẹ chúng con/ và xin cho hết thảy các linh hồn cậy trông nơi Chúa,/ được vui hưởng vinh quang Chúa muôn đời./ Amen.

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (06.11.2022).

 • Youcat 154: H./ Khi ta chết,/ xảy ra điều gì?/ T./ Khi ta chết,/ hồn lìa xác,/ xác thối rữa,/ hồn đến gặp Thiên Chúa,/ và chờ hợp nhất lại với xác vào ngày tận thế [992-1004, 1016-1018].
 • Lu-ca đoạn 20, câu 38: Chúa Giê-su trả lời những người không tin có sự sống đời sau rằng:/ “THIÊN CHÚA KHÔNG PHẢI LÀ THIÊN CHÚA CỦA KẺ CHẾT,/ MÀ LÀ CỦA KẺ SỐNG./ VÌ MỌI NGƯỜI ĐỀU SỐNG CHO CHÚA”.

Lạy Thiên Chúa hằng sống,/ xin cho lời tuyên xưng:/ “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại”,/ giúp chúng con khi đang tiến bước trên cuộc lữ hành đức tin nơi trần thế này,/ luôn biết sống giây phút hiện tại trong Chúa,/ nhờ Chúa và với Chúa./ Amen.

[CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN - NĂM C (13.11.2022)]

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (13.11.2022) – Lc 9, 23-26.

 • Youcat 402: H./ Tình yêu là gì?/ T./ Yêu là hiến thân một cách tự do với tất cả tấm lòng cho người khác [2346].
 • Lu-ca đoạn 9, câu 24: CHÚA GIÊ-SU PHÁN CÙNG MỌI NGƯỜI RẰNG:/ “AI MẤT MẠNG SỐNG VÌ TA,/ SẼ ĐƯỢC SỐNG”.

Lạy Chúa Giê-su,/ các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình vì kính mến Chúa/ và trân trọng con người,/ xin cho chúng con cũng dám vì Chúa mà hiến thân trong tình huynh đệ,/ trong sự quảng đại và xót thương nhau./ Amen.

ĐỨC GIÊ-SU KI-TÔ VUA VŨ TRỤ - NĂM C (20.11.2022).

 • Youcat 110: H./ Tại sao Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ?/ T./ Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa của cả vũ trụ và Chúa của lịch sử,/ vì nhờ Người mà muôn vật được tạo thành./ Tất cả mọi người được Chúa cứu chuộc,/ và đều được Người dẫn dắt [668-674, 680].
 • Lu-ca đoạn 23, câu 43: “TA BẢO THẬT NGƯƠI:/ NGAY HÔM NAY,/ NGƯƠI SẼ Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG VỚI TA”.

Lạy Chúa Giê-su,/ Chúa bày tỏ quyền uy qua lòng thương xót và tha thứ,/ xin cho chúng con cũng biết tuyên xưng Vương quyền Chúa,/ bằng cuộc sống vì Chúa mà sống tốt tình liên đới với anh chị em,/ để “cùng xây dựng Nước của tình yêu, công lý và hòa bình”./ Amen (x. GE 25).

Bài cùng chuyên mục:

 • Bài viết mới
  • Hãy sống vì nhau

   Một con én không làm nên mùa xuân, nhưng nếu con én nào cũng nghĩ như thế, thì sẽ chẳng bao giờ có mùa xuân. Một tác giả khuyến danh nào...

  • Tự tử và những hiểu lầm của chúng ta

   Tự tử thật sự là một cách chết kinh khủng, nhưng chúng ta phải hiểu, ít ra trong hầu hết trường hợp, nó là một căn bệnh, một sự sụp đổ...

  • Thánh ý Chúa là sự bình an của con

   “Con người chỉ hạnh phúc thực sự khi chu toàn và bước đi trong đường lối mà Thiên Chúa đã vạch ra cho họ.”

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 15 TN năm C

   Yêu thương không phải là cho đi một cái gì, nhưng là cho đi chính bản thân. Kahlil Gibran có một câu nói chí tình: “Bạn cho đi quá ít khi...

  • Thành công của người môn đệ Chúa

   Hạnh phúc của bạn là mang lại cho người khác được hạnh phúc. Sứ mạng truyền giáo vẫn là lời mời liên lỷ dành cho bạn và tôi.

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 14 TN năm C

   Thánh Gioan Phaolô II khẳng định: “Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn...

  • Gia vị cho bài giảng CN 14 Thường niên năm C

   Kính thưa quý cha, một số cha có ngỏ lời muốn sư tầm những truyện, những giai thoại và những dụ ngôn... để đưa vào bài giảng cho giáo dân...

  • Bận lòng cùng Chúa

   Con thấy cầu nguyện hình như mình nói với chính mình, chứ không nói với Thiên Chúa? Không biết cầu nguyện như thế nào mới đúng cách và...

  • Nghỉ hè: Nghỉ ngơi như Thiên Chúa

   Sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa không có ý nghĩa trong chính mình, nhưng chỉ trong tương quan của Ngài với vũ trụ đã được tạo dựng.

  • Ươm mầm đức tin

   Làm cách nào để giáo dục giới trẻ theo tinh thần Công giáo? Bởi ngày nay lớp trẻ dù mới 8–10 tuổi đã bắt đầu phân biệt hiệu này hiệu kia,...

  Câu chuyện chiều thứ 7