Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ bảy đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.


 

BÀI ĐỌC I: Mk 7, 14-15. 18-20

"Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển".

Bài trích sách Tiên tri Mikha.

Lạy Chúa, với cây trượng của Chúa, xin chăn dắt dân Chúa, chăn dắt những con chiên thuộc quyền sở hữu của Chúa, sống lẻ loi trong rừng, ở giữa núi Carmêlô. Tất cả được chăn dắt ở Basan và Galaad như ngày xưa. Như ngày ra khỏi Ai-cập, xin tỏ cho chúng con thấy những việc lạ lùng.

Có Chúa nào giống như Chúa là Ðấng dẹp tan mọi bất công, và tha thứ mọi tội lỗi của kẻ sống sót thuộc về Chúa? Chúa không khư khư giữ mãi cơn thịnh nộ của mình, vì Chúa ưa thích lòng từ bi. Chúa còn thương xót chúng tôi, còn dày đạp những bất công của chúng tôi dưới chân Chúa, và ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển. Chúa ban cho Giacóp biết sự trung thành của Chúa và cho Abraham biết lòng từ bi mà Chúa đã thề hứa với tổ phụ chúng tôi từ ngàn xưa.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

1) Linh hn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn th con người tôi, hãy chúc tng thánh danh Người. Linh hn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và ch khá quên mi ân hu ca Người.

2) Người đã tha thứ cho mi điều sai li, và cha ngươi khỏi mi tt nguyn. Người chuc mng ngươi khỏi ch vong thân; Người đội đầu ngươi bằng mão t bi, ân sng.

3) Người không chp tranh trit để, cũng không đời đời gi thế căm hờn. Người không x vi chúng tôi như chúng tôi đắc ti, và không tr đũa điều oan trái chúng tôi.

4) Cũng như trời xanh cao vượt trên trái đất, lòng nhân Người còn siêu việt hơn thế trên kẻ kính sợ Người. Cũng như từ đông sang tây xa vời vợi, Người đã ném tội lỗi xa khỏi chúng tôi.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: 2 Cr 6, 2b

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.

 

PHÚC ÂM: Lc 15, 1-3. 11-32

"Em con đã chết nay sống lại".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, nhng người thâu thuế và nhng người ti li đến gn Chúa Giêsu để nghe Người ging. Thy vy, nhng người bit phái và lut sĩ lm bm rng: "Ông này đón tiếp nhng k ti li và cùng ngi ăn uống vi chúng". By gi Người phán bo h d ngôn này:

"Người kia có hai con trai. Ðứa em đến thưa cha rằng: "Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuc v con". Người cha lin chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nht tt c tin ca mình try đi miền xa và đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tin ca.

Khi nó tiêu hết tin ca, thì gp nn đói lớn trong min đó và nó bắt đầu cm thy túng thiếu. Nó vào giúp vic cho mt người trong min, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bng, nhưng cũng không ai cho. By gi nó mi hi tâm lại và t nh: "Biết bao người làm công nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở v vi cha tôi và thưa người rng: "Ly cha, con đã lỗi phm đến Tri và đến cha; con không đáng được gi là con cha na, xin cha đối x vi con như một người làm công ca cha".

Vy nó ra đi và trở v vi cha nó. Khi nó còn đàng xa, cha nó chợt trông thy, lin động lòng thương; ông chạy li ôm choàng ly c nó và hôn nó hi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: "Ly cha, con đã lỗi phm đến Tri và đến cha; con không đáng được gi là con cha na". Nhưng người cha bo các đầy t: "Mau mang áo đẹp nht ra đây và mặc cho cu; hãy đeo nhẫn vào ngón tay cu, và x giy vào chân cu. Hãy bt con bê béo làm tht để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sng li, đã mất nay li tìm thy". Và người ta bt đầu ăn uống linh đình.

"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: "Ðó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ".

Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: "Cha coi, đã bao nhiêu năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn; còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó".

Nhưng người cha bảo: "Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy".

Đó là lời Chúa.