Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 18 Thường Niên

CHÚA HIỂN DUNG. Lễ Kính.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh thi như Kinh Sáng.

 

Giê-su, danh thánh ngọt ngào,

Miệng vừa nhắc nhở đã nao nức lòng,

Có Ngài hiện diện bên trong,

Êm đềm dịu ngọt, mật ong sao bì!

 

Nhạc nào réo rắt đê mê

Trổi vang thiên giới vọng về trần gian,

Có chi phấn khởi tâm thần

Cho bằng Thiên Tử giáng trần Giê-su!

 

Danh Ngài thoa dịu lòng thơ

Ðèn soi chân lý: tâm tư sáng ngời,

Ngài là hoan lạc an vui

Vượt xa ao ước tìm tòi ngóng trông.

 

Có Ngài thăm viếng cõi lòng

Hào quang chân lý sẽ bừng sáng lên,

Mới hay thế sự hão huyền,

Mối tình sôi sục con tim khác thường.

 

Xin Ngài tha thứ tội vương,

Ðốt lên lửa mến yêu thương nồng nàn.

Mai ngày phúc lộc vinh quang,

Mắt càng chiêm ngưỡng lòng càng ngất ngây.

 

Bổng trầm ca hát giờ đây,

Kính mừng Thánh Tử trong ngày hiển dung,

Thánh Linh Thánh Phụ rủ lòng

Cho đoàn con thấy oai phong của Ngài.

 

Thánh thi như Kinh Chiều.

 

Muôn lạy Ðức Giê-su Cứu Chúa

Là Hào Quang phát tự Hào Quang,

Xin thương ghé mắt dịu dàng

Nhận lời cầu khẩn hát mừng thiết tha.

 

Dung nhan Chúa vượt xa chính ngọ,

Áo trắng như tuyết phủ non ngàn,

Hiển dung trên đỉnh thiên san

Ðể cho các vị chứng nhân ngắm nhìn.

 

Này ngôn sứ kề bên môn đệ,

Cựu tân hai thế hệ khác nhau,

Giờ đây ý hợp tâm đầu

Tin Ngài Con Ðấng Tối Cao giáng trần.

 

Lời Thánh Phụ vang ngân trong gió

Gọi Ngài là Thánh Tử dấu yêu,

Chúng con xưng tụng hòa theo:

Ngài là Vua Cả thiên triều muôn năm.

 

Xưa đã mặc xác phàm yếu đuối

Cứu loài người thoát khỏi hư vong,

Giờ xin biến đổi chúng con

Thành phần thân thể oai phong của Ngài.

 

Xin dâng Chúa đôi lời tán tụng

Ôi Giê-su cao cả vinh quang,

Thánh Linh, Thánh Phụ chứng rằng:

Ngài là Thánh Tử Cha hằng yêu thương.

 

Ca vịnh

 

Tv 83 (84)

Ước mong về đền thánh

Trên đời này, chúng ta không có thành trì vững chắc, chúng ta đang tìm kiếm thành trì tương lai (Dt 13,12-15).

 

ÐC: Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

cung điện Ngài xiết bao khả ái.

 

Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi

mong tới được khuôn viên đền vàng. *

Cả tấm thân con cùng là tấc dạ

những hướng lên Chúa Trời hằng sống

mà hớn hở reo mừng.

 

Lạy Chúa Tể càn khôn

là Ðức Vua, là Thiên Chúa con thờ, *

ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,

cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con

bên bàn thờ của Chúa!

 

Phúc thay người ở trong thánh điện

họ luôn luôn được hát mừng Ngài. *

Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,

ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.

 

Lúc trẩy qua thung lũng khô cằn,

họ biến nó thành nguồn suối nước, *

mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.

 

Càng tiến lên, họ càng mạnh bước

đến chiêm ngưỡng Chúa Trời

ngự trên núi Xi-on.

 

Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,

xin đoái nghe lời con cầu nguyện. *

Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp.

 

Lạy Chúa là khiên mộc chở che,

xin thương xem nhìn đến

gương mặt đấng Ngài đã xức dầu.

 

Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày. *

Thà con ở cổng đền Thiên Chúa

vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân!

 

Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ,

Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. *

Ai sống đời trọn hảo,

Người chẳng nỡ từ chối ơn lành.

 

Lạy Chúa Tể càn khôn,

phúc thay người tin tưởng vào Chúa!

 

ÐC: Một ngày tại khuôn viên thánh điện

quý hơn cả ngàn ngày.

 

Tv 96 (97)

Chúa vinh quang khi xét xử

Thánh vịnh này có ý nói về việc Chúa cứu độ thế gian và muôn dân tin vào Người (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

ÐC: Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Ha-lê-lui-a.

 

Chúa là Vua hiển trị,

hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên. *

vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!

 

Mây u ám bao phủ quanh Người,

bệ ngai rồng là công minh chính trực. *

Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,

đốt tiêu tan địch thù tứ phía.

 

Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,

địa cầu trông thấy mà run sợ; *

núi tan chảy như sáp,

khi diện kiến thánh nhan

vị Chúa Tể hoàn cầu.

 

Trời xanh tuyên bố Người là Ðấng Chính Trực,

hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

 

Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,

huênh hoang vì những vật hư vô này. *

Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

 

Ðược biết thế, Xi-on tưng bừng hoan hỷ; *

thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng

vì những phán quyết của Ngài, lạy Chúa,

 

chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa

là Ðấng cao cả trên khắp địa cầu, *

Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.

 

Kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác, *

Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,

giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.

 

Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. *

Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng,

tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ.

 

ÐC: Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,

niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 98 (99)

Thiên Chúa chúng ta là Ðấng Thánh

Lạy Chúa là Ðấng ngự trên các thần hộ giá, khi trở nên giống chúng con, Chúa đã biến đổi tình trạng sa đọa của thế giới (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

ÐC: Hãy suy tôn Ðức Chúa

là Thiên Chúa chúng ta.

Phủ phục trước bệ rồng

bởi Người là Ðấng Thánh.

 

Chúa là Vua hiển trị:

chư dân phải rụng rời; *

Người ngự trên các thần hộ giá:

địa cầu phải chuyển rung.

 

Ở Xi-on, Chúa quả là vĩ đại,

Người trổi vượt trên tất cả mọi dân.

 

Chư dân hãy xưng tụng danh Ngài,

danh vĩ đại khả tôn khả úy,

danh thánh thiện dường bao!

 

Ngài là Vua uy dũng yêu chuộng công bình,

chính Ngài ấn định đường ngay lẽ phải; *

trong nhà Gia-cóp,

Ngài thực hiện điều chính trực công minh.

 

Hãy suy tôn Ðức Chúa

là Thiên Chúa chúng ta,

phủ phục trước bệ rồng,

bởi Người là Ðấng Thánh.

 

Mô-sê cùng A-ha-ron

trong hàng tư tế Chúa,

cũng như Sa-mu-en

trong số người cầu khẩn Thánh Danh! *

Các ngài cầu khẩn Chúa, Chúa thương đáp lại.

 

Từ cột mây, Người phán dạy các ngài, *

các ngài đã tuân hành thánh ý

và chiếu chỉ Người ban.

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,

Chúa đã thương đáp lại, *

Chúa là Thiên Chúa khoan dung khi xử với các ngài,

nhưng trừng phạt khi các ngài lầm lỗi.

 

Hãy suy tôn Ðức Chúa

là Thiên Chúa chúng ta,

hướng về núi thánh mà phủ phục, *

vì Ðức Chúa, Thiên Chúa ta thờ,

quả thật là Ðấng Thánh.

 

ÐC: Hãy suy tôn Ðức Chúa

là Thiên Chúa chúng ta.

Phủ phục trước bệ rồng

bởi Người là Ðấng Thánh.

 

Xướng đáp

X Từ cột mây, Chúa phán dạy các ngài.

Ð Các ngài đã tuân hành thánh ý.

 

Bài đọc 1: 2 Cr 3,7 – 4,6

Ngày 6 tháng 8: Chúa Hiển Dung. Lễ kính.

Bốn mươi ngày trước lễ Suy tôn thánh giá, lễ Hiển Dung nhắc cho các tín hữu nhớ rằng Chúa Ki-tô đã muốn "chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá".

Nhưng đồng thời lễ này cũng loan báo cho mọi tín hữu biết mình được nhận làm con cái Thiên Chúa, nhờ Con Thiên Chúa là Đức Giê-su, và loan báo ánh sáng diệu kỳ một ngày kia sẽ rạng ngời nơi toàn thân thể nhiệm mầu, tức là Hội Thánh. 

Vinh quang của Giao Ước Mới trong Đức Ki-tô.

Lời Chúa trong thư thứ hai của thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

 

Nếu việc phục vụ Lề Luật, thứ Lề Luật chỉ đưa đến sự chết và được khắc ghi từng chữ trên những bia đá, mà được vinh quang đến nỗi dân Ít-ra-en không thể nhìn mặt ông Mô-sê được vì mặt ông chói lọi vinh quang, dù đó chỉ là vinh quang chóng qua, thì việc phục vụ Thần Khí lại không được vinh quang hơn sao? Vì việc phục vụ án chết mà còn được vinh quang như thế, thì việc phục vụ sự công chính lại chẳng vinh quang hơn lắm sao? So với vinh quang tuyệt vời này, thì vinh quang xưa kia chẳng vinh quang là gì. Thật vậy, nếu cái chóng qua mà còn được vinh quang, thì cái còn mãi lại chẳng vinh quang hơn sao? 

Vì có một niềm hy vọng như thế mà chúng ta thật vững dạ an lòng. Chúng ta không làm như ông Mô-sê lấy màn che để dân Ít-ra-en khỏi thấy khi nào cái chóng qua kia chấm dứt. Nhưng trí họ đã ra mê muội. Thật vậy, cho đến ngày nay, khi họ đọc Cựu Ước, tấm màn ấy vẫn còn chưa được vén lên, vì chỉ trong Đức Ki-tô, tấm màn ấy mới được vứt bỏ. Phải, cho đến nay, mỗi khi họ đọc sách ông Mô-sê, tấm màn ấy vẫn che phủ lòng họ. Nhưng khi người ta quay lại với Chúa, thì tấm màn ấy được cất đi. Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do. Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí. 

Bởi thế, vì Thiên Chúa đoái thương giao cho chúng tôi việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. Trái lại, chúng tôi khước từ những hành động ám muội, đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng không xuyên tạc lời Thiên Chúa: nhưng chúng tôi giải bày sự thật, và bằng cách đó, chúng tôi để cho lương tâm mọi người phê phán trước mặt Thiên Chúa. Tin Mừng chúng tôi rao giảng có bị che khuất, thì chỉ bị che khuất đối với những người hư mất, đối với những kẻ không tin. Họ không tin, vì tên ác thần của đời này đã làm cho tâm trí họ ra mù quáng. Bởi chúng tôi không rao giảng chính mình, mà chỉ rao giảng Đức Ki-tô Giê-su là Chúa; còn chúng tôi, chúng tôi chỉ là đầy tớ của anh em, vì Đức Giê-su. Quả thật, xưa Thiên Chúa đã phán: Ánh sáng hãy bừng lên từ nơi tối tăm! Người cũng làm cho ánh sáng chiếu soi lòng trí chúng tôi, để tỏ bày cho thiên hạ biết vinh quang của Thiên Chúa rạng ngời trên gương mặt Đức Ki-tô.

 

Xướng đáp 1 Ga 3,1.2
Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa,
* và thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.
Đ Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy. *

Bài đọc 2 

Chúng con ở đây thì hay quá.

Trích bài giảng lễ Chúa Hiển Dung của giám mục A-nát-ta-xi-ô Xi-nai.

 

Đức Giê-su đã bày tỏ mầu nhiệm này cho các môn đệ trên núi Ta-bo. Đang khi cùng đi đường, Người đã chuyện trò với các ông về Nước Trời và về cuộc quang lâm của Người. Có lẽ các ông chưa xác tín những điều Người tiên báo về Nước Trời, nên Người muốn cho các ông thâm tín tận đáy lòng và từ những việc hiện tại, các ông có thể tin vào những việc tương lai. Vì thế, trên núi Ta-bo, Người đã cho các ông thấy một quang cảnh thần diệu như hình ảnh Người đã báo trước về Nước Trời. Dường như Người muốn nói với các ông: “Để anh em khỏi mất lòng tin trong khi còn phải chờ đợi, thì ngay bây giờ, Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị trong vinh quang của Cha Người.” 

Để chứng tỏ Đức Ki-tô muốn thế nào thì có quyền làm như thế, tác giả sách Tin Mừng thêm: Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục của Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 

Đó là những điều kỳ diệu của ngày đại lễ hôm nay; đó là mầu nhiệm đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, mầu nhiệm đang được thực hiện trên núi vào chính lúc này. Quả thế, cả sự chết lẫn vinh quang của Đức Ki-tô đang quy tụ chúng ta. Vậy chúng ta hãy đi sâu vào những mầu nhiệm thánh thiêng khôn tả này cùng với những người Đức Ki-tô đã tuyển chọn trong số môn đệ được Thiên Chúa dẫn lối soi đường. Để được như thế, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói thánh thiêng của Thiên Chúa. Từ đỉnh núi cao, Người đang khẩn thiết kêu mời chúng ta. 

Tôi dám nói là chúng ta phải mau chân tìm đến đó như Đức Giê-su. Giờ đây, trên trời, Người cũng đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Cùng với Người, chúng ta sẽ rực sáng, và chỉ những ai có đức tin mới nhận ra, vì một cách nào đó, khuôn mặt tâm linh của chúng ta được đổi mới, được nên đồng hình đồng dạng với Người, và cũng như chính Người, chúng ta không ngừng được biến đổi hình dạng, được thông phần vào bản tính thần linh và sẵn sàng để được đưa về trời. 

Chúng ta hãy chạy đến đó, phấn khởi hân hoan; hãy vào sâu trong đám mây như các ông Mô-sê và Ê-li-a hay các ông Gia-cô-bê và Gio-an. Như ông Phê-rô, hãy say sưa chiêm ngắm cảnh tượng thần thiêng, hãy để cho cuộc biến đổi hình dạng của Chúa biến đổi con người bạn, giúp bạn siêu thoát cõi đời và xa rời trần thế. Hãy từ bỏ xác thịt, lìa xa thụ tạo và quay về với Tạo Hoá, với Đấng mà trong phút xuất thần, ông Phê-rô đã thưa lên: Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật hay quá. 

Hẳn rồi, lạy thánh Phê-rô, ở đây với Chúa Giê-su và ở đây mãi mãi thì thật hay quá. Còn gì hạnh phúc hơn, còn gì cao cả và quý báu hơn là được ở với Thiên Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với Người và được chan hoà ánh sáng? Hẳn rồi, mỗi khi chúng ta có Thiên Chúa ở trong mình và được biến đổi nên hình ảnh thần thiêng của Người, thì phải vui mừng kêu lên: Ở đây thật hay quá, vì ở đây, mọi sự đều sáng ngời rực rỡ; ở đây, có niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào; ở đây, lòng ta được hoàn toàn bình an, thanh tĩnh và êm đềm; ở đây, ta được nhìn thấy Đức Ki-tô; Người chọn chỗ này làm nơi cư ngụ cùng với Chúa Cha. Vừa bước vào, Người đã nói: Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này; ở đây, có Đức Ki-tô là có những kho tàng chất chứa phúc lộc đời đời; ở đây, những hoa trái đầu mùa và những hình ảnh tiên báo đời sau được mô tả như đang hiển hiện trong một tấm gương vậy.

 

Xướng đáp Mt 17,2.3; x. Lc 9,32.34
Dung nhan Đức Giê-su chói lọi như mặt trời.
* Được chiêm ngưỡng vinh quang của Người, các môn đệ vừa ngỡ ngàng vừa sợ hãi. 
Đ Và kìa có ông Mô-sê và ông E-li-a hiện ra đàm đạo với Người. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.

 

Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung lòng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Mô-sê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 94

 

ÐC: Ðức Ki-tô là Vua vinh hiển,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mê-ri-ba,

như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đã thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói:

Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

 

ÐC: Ðức Ki-tô là Vua vinh hiển,

nào ta hãy đến bái thờ Người.

 

Thánh thi

 

Giê-su, danh thánh ngọt ngào,

Miệng vừa nhắc nhở đã nao nức lòng,

Có Ngài hiện diện bên trong,

Êm đềm dịu ngọt, mật ong sao bì!

 

Nhạc nào réo rắt đê mê

Trổi vang thiên giới vọng về trần gian,

Có chi phấn khởi tâm thần

Cho bằng Thiên Tử giáng trần Giê-su!

 

Danh Ngài thoa dịu lòng thơ

Ðèn soi chân lý: tâm tư sáng ngời,

Ngài là hoan lạc an vui

Vượt xa ao ước tìm tòi ngóng trông.

 

Có Ngài thăm viếng cõi lòng

Hào quang chân lý sẽ bừng sáng lên,

Mới hay thế sự hão huyền,

Mối tình sôi sục con tim khác thường.

 

Xin Ngài tha thứ tội vương,

Ðốt lên lửa mến yêu thương nồng nàn.

Mai ngày phúc lộc vinh quang,

Mắt càng chiêm ngưỡng lòng càng ngất ngây.

 

Bổng trầm ca hát giờ đây,

Kính mừng Thánh Tử trong ngày hiển dung,

Thánh Linh Thánh Phụ rủ lòng

Cho đoàn con thấy oai phong của Ngài.

 

Ca vịnh

 

Tv 62 (63), 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

 

ÐC: Hôm nay trên đỉnh núi,

dung mạo Chúa Giê-su Ki-tô chói lọi như mặt trời,

áo Người mặc trắng tinh như tuyết.

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *

Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

 

ÐC: Hôm nay trên đỉnh núi,

dung mạo Chúa Giê-su Ki-tô chói lọi như mặt trời,

áo Người mặc trắng tinh như tuyết.

 

Tc Ðn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hôm nay, vào lúc Chúa Giê-su hiển dung,

có tiếng của Chúa Cha làm chứng,

và trong ánh hào quang,

có ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện đến,

cùng đàm đạo về việc Chúa Giê-su

sắp phải chết ở Giê-ru-sa-lem.

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *

Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,

A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

ÐC: Hôm nay, vào lúc Chúa Giê-su hiển dung,

có tiếng của Chúa Cha làm chứng,

và trong ánh hào quang,

có ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện đến,

cùng đàm đạo về việc Chúa Giê-su

sắp phải chết ở Giê-ru-sa-lem.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Ðức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

 

ÐC: Thiên Chúa đã dùng ông Mô-sê mà ban lề luật,

dùng ông Ê-li-a mà ban sấm ngôn,

cả hai vị cùng xuất hiện trên núi

trong ánh sáng huy hoàng,

và đàm đạo với Ðức Ki-tô.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,

vì có Chúa là Ðấng tạo thành người. *

Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,

vì được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. *

Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Ðể trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đã viết từ xưa.

Ðó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

 

ÐC: Thiên Chúa đã dùng ông Mô-sê mà ban lề luật,

dùng ông Ê-li-a mà ban sấm ngôn,

cả hai vị cùng xuất hiện trên núi

trong ánh sáng huy hoàng,

và đàm đạo với Ðức Ki-tô.

 

Lời Chúa (Kh 21,10.23)

Trong khi tôi xuất thần, thì thiên thần Chúa đem tôi lên một ngọn núi cao hùng vĩ, và chỉ cho tôi thấy thành thánh là Giê-ru-sa-lem, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và Con Chiên là ngọn đèn chiếu soi.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Ðức Ki-tô

được vinh quang danh dự làm mũ triều thiên.

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X Cho Người làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Từ đám mây có tiếng phán rằng:

"Ðây là Con yêu dấu

làm vui thỏa lòng Ta.

Hãy vâng nghe lời Người.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Từ đám mây có tiếng phán rằng:

"Ðây là Con yêu dấu

làm vui thỏa lòng Ta.

Hãy vâng nghe lời Người.

 

Lời cầu

Hôm nay Thiên Chúa muốn cho Ðức Ki-tô tỏ vinh quang mình cho ba môn đệ được thấy. Ta hãy tôn vinh Người và tha thiết cầu nguyện:

Xin cho đời chúng con bừng sáng huy hoàng

nhờ ánh vinh quang của Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã cho ba môn đệ được nhìn ngắm vinh quang của Thánh Tử Giê-su, và được nghe tiếng Chúa phán dạy phải vâng nghe lời Người, - xin cho chúng con cũng biết vâng phục Người luôn mãi.

Chúa đã ban phúc lộc đầy dư cho những người Chúa chọn, - xin cho chúng con biết tìm đến Ðức Ki-tô là mạch suối trường sinh.

Trong những giờ đen tối, xin cho chúng con được soi sáng nhờ ánh vinh quang Chúa tỏ hiện nơi dung nhan Ðức Ki-tô, - và cho chúng con hằng tha thiết chiêm ngưỡng thánh nhan Người.

Nhờ mầu nhiệm Ðức Ki-tô hiển dung, Chúa kêu gọi chúng con đổi mới cuộc đời, - xin cho mọi người trên thế giới được nhờ ánh sáng Tin Mừng mà đạt tới phúc trường sinh.

Vì yêu thương, Chúa đã cho chúng con được trở thành con cái Chúa, - xin làm cho chúng con thật nên giống Thánh Tử Giê-su khi Người quang lâm.

Xin cho đời chúng con bừng sáng huy hoàng

nhờ ánh vinh quang của Chúa.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Mô-sê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh Thi

 

Giờ Ba

 

Lúc này đây, lạy Thần Linh cực thánh,

Dủ tình thương, xin ngự đến tâm hồn,

Cùng Chúa Cha và hợp với Chúa Con

Tỏa bao la rạng ngời muôn ánh sáng.

 

Ðể chúng con, trong lòng như ngoài miệng

Trót cuộc đời, cùng trót cả tấm thân

Bừng cháy lên lửa yêu Chúa vô ngần

Mà sưởi ấm tha nhân bằng thương mến.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Sáu

 

Ngày tới lúc thật huy hoàng rực rỡ,

Khắp địa cầu tràn ngập ánh thiều quang,

Ðoàn chúng con phủ phục trước ngai vàng

Thờ lạy Chúa, Ðấng Toàn Năng cao cả.

 

Xin dập tắt những đam mê tội lỗi,

Lửa giận hờn còn nung nấu tâm can,

Cho bác ái thành mưa sa tưới gội

Lòng chúng con hoa thắm nở bình an.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Giờ Chín

 

Lạy Thiên Chúa, Ðấng thường hằng bất biến,

Ngài nắm quyền làm bá chủ thời gian,

Ngày đã xế, bóng chiều vàng ẩn hiện,

Xin chở che hồn xác mãi vẹn toàn.

 

Cho chúng con hưởng nguồn sống vô biên

Và tuổi thọ không nhuốm màu đen tối,

Mong chờ Chúa, một mai khi trở lại

Dẫn vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền.

 

Xin nhận lời, muôn lạy Chúa toàn năng,

Cậy nhờ Ðức Ki-tô, Con Một Chúa,

Ðấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần

Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 81-88

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XI.

Giờ Ba

ÐC: Ông Mô-sê và ông Ê-li-a

tượng trưng cho Lề Luật và các ngôn sứ

đã chứng kiến Chúa Giê-su hiển dung.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô, Ðấng cứu độ chúng ta,

đem ánh sáng Tin Mừng

mà soi chiếu cuộc đời người thế,

và làm tỏ rạng phúc trường sinh bất tử.

Giờ Chín

ÐC: Nghe tiếng Chúa Cha phán dạy,

các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.

 

Hồn tiêu hao đợi trông Ngài cứu độ,

con vẫn trông cậy ở lời Ngài. *

Mòn đôi mắt bởi mong điều Chúa hứa,

con tự nhủ: đến bao giờ Ngài mới ủi an?

 

Dù có như bầu da gác bếp,

con cũng chẳng quên thánh chỉ Ngài. *

Tôi tớ Ngài đây còn sống được bao lăm?

kẻ ngược đãi con, khi nào Ngài mới xử?

 

Phường kiêu ngạo đào hố để hại con,

chẳng kể gì luật Chúa. *

Mệnh lệnh Chúa thảy đều chân thật,

con bị ngược đãi vô cớ, xin cứu giúp con cùng!

 

Một chút nữa là chúng diệt con trên đất này,

nhưng con chẳng bỏ huấn lệnh Ngài ban. *

Xin lấy lòng nhân hậu mà cho con được sống,

thánh ý của Ngài, con sẽ tuân theo.

 

 

Tv 60 (61)

Người lưu vong cầu nguyện

Lời cầu nguyện của người công chính đợi trông những của cải muôn đời (thánh Hi-la-ri-ô).

 

Giờ Ba

ÐC: Ông Mô-sê và ông Ê-li-a

tượng trưng cho Lề Luật và các ngôn sứ

đã chứng kiến Chúa Giê-su hiển dung.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô, Ðấng cứu độ chúng ta,

đem ánh sáng Tin Mừng

mà soi chiếu cuộc đời người thế,

và làm tỏ rạng phúc trường sinh bất tử.

Giờ Chín

ÐC: Nghe tiếng Chúa Cha phán dạy,

các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van,

và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.

 

Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,

tâm thần đang mòn mỏi rã rời. *

Trên tảng đá kia cao vòi vọi,

xin Ngài dẫn con lên.

 

Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,

luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. *

Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,

được chở che dưới cánh tay Ngài.

 

Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,

đã nghe lời khấn nguyện của con, *

lại cho con thừa hưởng

cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.

 

Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ

cho đức vua sống mãi ngàn năm, *

hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,

được ân tình tín nghĩa chở che.

 

Bấy giờ con mãi mãi đàn ca mừng Danh Thánh,

ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.

 

 

Tv 63 (64)

Cầu xin Chúa giúp đối phó với kẻ thù

Thánh vịnh này đặc biệt nói về Chúa Ki-tô chịu thương khó (thánh Âu-tinh).

 

Giờ Ba

ÐC: Ông Mô-sê và ông Ê-li-a

tượng trưng cho Lề Luật và các ngôn sứ

đã chứng kiến Chúa Giê-su hiển dung.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô, Ðấng cứu độ chúng ta,

đem ánh sáng Tin Mừng

mà soi chiếu cuộc đời người thế,

và làm tỏ rạng phúc trường sinh bất tử.

Giờ Chín

ÐC: Nghe tiếng Chúa Cha phán dạy,

các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.

 

Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,

gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố. *

Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại,

xin giấu kỹ con đi.

 

Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,

lời thâm độc tựa tên lắp vào cung, *

bắn trộm người vô tội,

bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

 

Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,

bàn luận xem gài bẫy thế nào, *

rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được?"

 

Bày kế lập mưu làm điều ác,

chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan: *

Thâm hiểm biết bao, lòng dạ người đời!

 

Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,

thình lình chúng đã bị trúng thương. *

Tấc lưỡi mình hại mình là thế!

Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

 

Hết thảy mọi người đều kính sợ, *

họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa

và hiểu ngay những việc Người làm.

 

Người công chính sẽ vui mừng trong Chúa

và ẩn náu bên Người. *

Mọi tấm lòng chính trực

đều lấy thế làm vinh.

 

Giờ Ba

ÐC: Ông Mô-sê và ông Ê-li-a

tượng trưng cho Lề Luật và các ngôn sứ

đã chứng kiến Chúa Giê-su hiển dung.

Giờ Sáu

ÐC: Ðức Ki-tô, Ðấng cứu độ chúng ta,

đem ánh sáng Tin Mừng

mà soi chiếu cuộc đời người thế,

và làm tỏ rạng phúc trường sinh bất tử.

Giờ Chín

ÐC: Nghe tiếng Chúa Cha phán dạy,

các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Xh 19,8b-9)

Sau khi ông Mô-sê trình lại với Ðức Chúa những lời dân nói, Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Này Ta sẽ đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi Ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi."

 

Xướng đáp

X Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,

Ð nét duyên tươi thắm nở môi Ngài.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Xh 33,9.11)

Mỗi khi ông Mô-sê vào trong lều, thì cột mây đáp xuống, đứng ở cửa lều, và Ðức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê. Ðức Chúa đàm đạo với ông Mô-sê, mặt giáp mặt, như hai người bạn với nhau. Rồi ông Mô-sê trở về trại; nhưng phụ tá của ông, là chàng thanh niên Giô-suê, con ông Nun, thì cứ ở trong lều, không rời khỏi đó.

 

Xướng đáp

X Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,

Ð không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.

 

Giờ Chín Lời Chúa (2Cr 3,18)

Tất cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.

 

Xướng đáp

X Lạy Chúa, Ngài quả là nguồn sống,

Ð nhờ ánh sáng của Ngài,

chúng con được nhìn thấy ánh sáng.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Mô-sê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Chiều

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Muôn lạy Ðức Giê-su Cứu Chúa

Là Hào Quang phát tự Hào Quang,

Xin thương ghé mắt dịu dàng

Nhận lời cầu khẩn hát mừng thiết tha.

 

Dung nhan Chúa vượt xa chính ngọ,

Áo trắng như tuyết phủ non ngàn,

Hiển dung trên đỉnh thiên san

Ðể cho các vị chứng nhân ngắm nhìn.

 

Này ngôn sứ kề bên môn đệ,

Cựu tân hai thế hệ khác nhau,

Giờ đây ý hợp tâm đầu

Tin Ngài Con Ðấng Tối Cao giáng trần.

 

Lời Thánh Phụ vang ngân trong gió

Gọi Ngài là Thánh Tử dấu yêu,

Chúng con xưng tụng hòa theo:

Ngài là Vua Cả thiên triều muôn năm.

 

Xưa đã mặc xác phàm yếu đuối

Cứu loài người thoát khỏi hư vong,

Giờ xin biến đổi chúng con

Thành phần thân thể oai phong của Ngài.

 

Xin dâng Chúa đôi lời tán tụng

Ôi Giê-su cao cả vinh quang,

Thánh Linh, Thánh Phụ chứng rằng:

Ngài là Thánh Tử Cha hằng yêu thương.

 

Ca vịnh

 

Tv 109 (110), 1-5.7

Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế

Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

 

ÐC: Ðức Giê-su đem ba môn đệ

là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an

lên một ngọn núi cao vắng vẻ,

rồi trước mặt các ông,

dung mạo Người bỗng trở nên chói ngời rạng rỡ.

 

Sấm ngôn của Ðức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Ðức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngay trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

 

Ðức Chúa đã một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

 

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

ÐC: Ðức Giê-su đem ba môn đệ

là Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an

lên một ngọn núi cao vắng vẻ,

rồi trước mặt các ông,

dung mạo Người bỗng trở nên chói ngời rạng rỡ.

 

Tv 120 (121)

Chúa là Ðấng bảo vệ dân

Họ sẽ không còn phải đói, phải khát, không còn bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt hành hạ nữa (Kh 7,16).

 

ÐC: Một đám mây trắng xóa

đến bao phủ các ngài,

và có tiếng phán từ đám mây:

"Ðây là Con yêu dấu

làm vui thỏa lòng Ta."

 

Tôi ngước mắt nhìn lên rặng núi,

ơn phù hộ tôi đến tự nơi nao? *

Ơn phù hộ tôi đến từ Ðức Chúa

là Ðấng dựng nên cả đất trời.

 

Xin Ðấng gìn giữ bạn

đừng để bạn lỡ chân trật bước,

xin Người chớ ngủ quên. *

Ðấng gìn giữ Ít-ra-en

lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!

 

Chính Chúa là Ðấng canh giữ bạn,

chính Chúa là Ðấng vẫn chở che,

Người luôn luôn ở gần kề.

 

Ngày sáu khắc, vầng ô không tác họa,

đêm năm canh, vành nguyệt chẳng hại chi.

 

Chúa giữ gìn bạn khỏi mọi điều bất hạnh,

giữ gìn cho sinh mạng an toàn. *

Chúa giữ gìn bạn lúc ra vào lui tới,

từ giờ đây cho đến mãi muôn đời.

 

ÐC: Một đám mây trắng xóa

đến bao phủ các ngài,

và có tiếng phán từ đám mây:

"Ðây là Con yêu dấu

làm vui thỏa lòng Ta."

 

Tc 1Tm 3,16 như sau:

 

ÐC: Từ trên núi đi xuống,

Chúa Giê-su dặn các môn đệ:

"Ðiều anh em vừa thấy,

đừng nói lại với ai

cho tới lúc Con Người

từ cõi chết sống lại."

 

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Ki-tô xuất hiện trong thân phận người phàm,

Người được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Ki-tô, các thiên thần chiêm ngưỡng,

Người được loan truyền giữa muôn dân.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

Ðức Ki-tô, cả hoàn cầu tin kính,

Người siêu thăng cõi trời vinh hiển.

Ð/ Muôn dân hỡi, nào ca ngợi Chúa!

 

ÐC: Từ trên núi đi xuống,

Chúa Giê-su dặn các môn đệ:

"Ðiều anh em vừa thấy,

đừng nói lại với ai

cho tới lúc Con Người

từ cõi chết sống lại."

 

Lời Chúa (Rm 8,16-17)

Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Ðức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

 

Xướng đáp

Trước thiên nhan, toàn uy phong rực rỡ,

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X Trong thánh điện, đầy dũng lực huy hoàng. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Tiếng ấy vừa vang ra,

các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất,

Chúa Giê-su tới gần,

động vào người các ông và bảo:

"Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Ha-lê-lui-a.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Tiếng ấy vừa vang ra,

các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất,

Chúa Giê-su tới gần,

động vào người các ông và bảo:

"Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Hôm nay, Ðấng cứu độ chúng ta tỏ vinh quang Người cho ba môn đệ được thấy. Ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin:

Lạy Chúa,

xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.

Lạy Chúa Ki-tô, trước khi chịu khổ hình, Chúa đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy, hầu mặc khải cho các ngài mầu nhiệm phục sinh, - xin cho Giáo Hội trên đường lữ thứ trần gian được nhìn thấy vinh quang trong khổ giá, vì tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.

Chúa đã tỏ vinh quang cho môn đệ hầu chuẩn bị cho các ngài chấp nhận mầu nhiệm thập giá, - xin cho Ðức Giáo Hoàng và Ðức Giám Mục hằng phục vụ dân thánh trong niềm hy vọng phục sinh.

Chúa đã chiếu tỏa ánh tôn nhan trên các ông Mô-sê và Ê-li-a, - xin cho dân Do-thái là dân Chúa đã chọn được hưởng ơn cứu độ của Chúa.

Chúa là phản ánh của vinh quang Chúa Cha, giãi sáng khắp hoàn cầu, - xin cho mọi nguời thành tâm được bước đi trong ánh sáng của Chúa.

Chính Chúa sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng con nên giống thân xác hiển vinh của Chúa, - xin cho anh chị em chúng con đã lìa thế được hưởng phúc vinh quang.

Lạy Chúa,

xin tỏa ánh sáng Chúa vào cuộc đời chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan vinh hiển Người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Mô-sê và ông Ê-li-a để củng cố niềm tin của các Tông Ðồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Ðức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

 

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang