Các Giờ Kinh Phụng Vụ

Thứ Bảy sau Lễ Tro.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Thời gian thuận tiện đến rồi

Như ngày bừng sáng ơn trời đã ban,

Thuốc thiêng chữa bệnh trần gian,

Ấy là sám hối ăn năn hãm mình.

 

Một ngày mới đẹp bình minh:

Hồng ân nguồn mạch cứu tinh tuôn trào;

Hồn mang vết tội thương đau

Tịnh trai chữa hết ưu sầu đắng cay.

 

Chúa ban ơn thánh mỗi ngày

Tinh thần thể xác ăn chay ngại gì,

Biển trần dầu lắm hiểm nguy

Cũng trông đạt tới bến quê đời đời.

 

Muôn loài thờ lạy Ba Ngôi

Canh tân tha thứ loài người chúng con.

Xin cùng vũ trụ càn khôn

Dâng bài ca mới suy tôn hát mừng.

 

Ca Vịnh

 

Tv 77 (78), 40-72

Lịch sử cứu độ cho thấy Chúa nhân từ

mà dân Chúa lại bội bạc

Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta (1Cr 10,6).

 

IV.

ÐC: Chúa đã cứu dân khỏi ách quân thù.

 

Trong sa mạc, bao lần dân làm phản,

trêu giận Người giữa chốn hoang vu.

 

Khiêu khích Chúa, họ thử đi thách lại,

làm cực lòng Ðức Thánh của Ít-ra-en, *

không còn nhớ tay quyền năng của Chúa,

quên ngày Chúa cứu khỏi ách quân thù.

 

Khi Người tung ra những điềm thiêng bên Ai-cập

và bao dấu lạ trong cánh đồng Ta-ni.

 

Kìa nước sông nước suối,

Người biến ra máu hồng

khiến cho dân Ai-cập

không thể nào uống nổi. *

Người sai mòng đến cắn,

ếch nhái làm tan hoang,

 

cào cào ăn lúa má,

châu chấu phá mùa màng,

mưa đá huỷ vườn nho,

sương muối diệt cây vả,

 

dịch tàn sát chiên dê,

thời khí hại bò lừa. *

Người trút lửa giận lên đầu dân Ai-cập,

nào lôi đình, nào thịnh nộ với gian truân,

đó là cả một đạo hung thần.

 

Người để cho cơn giận tung hoành mặc sức, *

sinh mạng chúng, Người chẳng dung tha,

nhưng bắt phải chết vì dịch tễ.

 

Người giết mọi con đầu lòng Ai-cập,

là tinh hoa của dòng giống họ Kham.

 

ÐC: Chúa đã cứu dân khỏi ách quân thù.

 

V.

ÐC: Chúa đưa dân vào miền núi thánh của Người.

 

Còn dân Chúa, Người dẫn đi như thể đàn cừu,

đem họ vào sa mạc chẳng khác bầy chiên, *

đưa họ đi an toàn, chẳng có chi phải sợ,

nhưng quân thù họ bị biển khơi chôn vùi.

 

Chúa đưa dân vào miền thánh địa

là vùng núi non tay Người đã chiếm.

 

Trước mặt họ, Người đuổi dân ngoại đi,

đo đất chia làm phần gia sản, *

cấp cho mọi chi tộc Ít-ra-en,

để họ tới dựng lều cư ngụ.

 

Thế mà họ thử thách,

phản lại Chúa Chí Tôn,

lệnh Người đã ban truyền,

họ chẳng tuân chẳng giữ.

 

Họ lìa xa, phản bội,

chẳng khác gì cha ông,

luôn tráo trở thất thường

như cánh cung sai chạy.

 

Họ lập đàn thờ quấy

mà trêu giận Chúa Trời,

lại tôn sùng ngẫu tượng

khiến Chúa phải ghen tương.

 

Nghe thấy thế, Người nổi cơn thịnh nộ,

quyết tình ruồng rẫy Ít-ra-en, *

và từ bỏ ngôi đền Si-lô

là lều Chúa ngự giữa loài người.

 

Hòm bia thánh

tượng trưng uy quyền vinh quang Chúa,

Người cũng để tay thù chiếm đoạt mang đi.

 

Quá bất bình với dân được chọn làm gia sản,

Người phó mặc họ cho lưỡi gươm hung tàn.

 

Lửa chiến chinh huỷ diệt đời trai tráng,

thiếu nữ chẳng còn được nghe điệu vu quy! *

Hàng tư tế bị gươm đao sát hại,

goá phụ thương chồng mà chẳng được khóc than!

 

ÐC: Chúa đưa dân vào miền núi thánh của Người.

 

VI.

ÐC: Chúa kén chọn chi tộc Giu-đa,

chọn tôi trung Ða-vít,

để chăn dắt Ít-ra-en

là sản nghiệp của Người.

 

Bấy giờ Chúa như người đang ngủ,

như tướng hùng đã thấm men say, *

bỗng tỉnh giấc, đánh cho quân thù quay lưng chạy,

phải thảm thê nhục nhã muôn đời.

 

Chúa loại bỏ nhà Giu-se,

chi tộc Ép-ra-im, Người không tuyển chọn, *

nhưng tuyển chọn chi tộc Giu-đa

và núi Xi-on, nơi Người ưa thích.

 

Chúa xây thánh điện Người

như trời xanh cao thẳm, *

và cũng như trái đất

Người đặt vững muôn đời.

 

Chúa chọn Ða-vít, người tôi trung,

cất nhắc ông, thuở còn là mục tử, *

cho vời đến, lúc đang giữ bầy chiên,

 

để chăn dắt dân Người là Gia-cóp,

và Ít-ra-en sản nghiệp của Người.

 

Ông chăn dắt họ với một lòng liêm chính,

tay dẫn đưa khéo léo tài tình.

 

ÐC: Chúa kén chọn chi tộc Giu-đa,

chọn tôi trung Ða-vít,

để chăn dắt Ít-ra-en

là sản nghiệp của Người.

 

Xướng đáp

X. Kẻ sống theo sự thật

thì đến cùng ánh sáng,

Ð. Để thiên hạ thấy rõ mọi việc họ làm

đều hợp ý Thiên Chúa.

 

Bài đọc 1: Xh 3,1-20

Thiên Chúa kêu gọi ông Mô-sê và mặc khải danh Người

Ngày Thiên Chúa mặc khải cho ông Mô-sê trên núi Xi-nai là một biến cố quan trọng trong lịch sử cứu độ, tuy rằng những lời hứa liên quan đến cuộc viễn chinh còn mang một nội dung nặng tính vật chất.

Thiên Chúa mặc khải không chỉ như là Thiên Chúa của ông Áp-ra-ham, là Đấng mang một danh hiệu mới, dẫn đến những mối tương quan hoàn toàn mới với con người. Bên cạnh kinh nghiệm thiêng liêng của những nhà hoạt động tầm cỡ, những người như bị một thứ lửa huyền bí nung nấu, đó là một sự hiểu biết xuất phát từ mặc khải. Sự hiểu biết này là khởi đầu cho một ơn gọi, một nếp sống hoàn toàn khác biệt. Nếp sống này sẽ phát triển như lịch sử của dân Thiên Chúa, của Hội Thánh có thể cho ta thấy.

Lời Chúa trong sách Xuất Hành

 

Bấy giờ ông Mô-sê đang chăn chiên cho bố vợ là Gít-rô, tư tế Ma-đi-an. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa, là núi Khô-rếp. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Mô-sê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo: "Mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được: vì sao bụi cây lại không cháy rụi?"

Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông: "Mô-sê! Mô-sê! " Ông thưa: "Dạ, tôi đây! " Người phán: "Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh." Người lại phán: "Ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp." Ông Mô-sê che mặt đi, vì sợ nhìn phải Thiên Chúa.

Đức Chúa phán: "Ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân Ta bên Ai-cập, Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, Ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai-cập, và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật, xứ sở của người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút. Giờ đây, tiếng rên siết của con cái Ít-ra-en đã thấu tới Ta; Ta cũng đã thấy cảnh áp bức chúng phải chịu vì người Ai-cập. Bây giờ, ngươi hãy đi! Ta sai ngươi đến với Pha-ra-ô để đưa dân Ta là con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập."

Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ô và đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập? " Người phán: "Ta sẽ ở với ngươi. Và đây là dấu cho ngươi biết là Ta đã sai ngươi: khi ngươi đưa dân ra khỏi Ai-cập, các ngươi sẽ thờ phượng Thiên Chúa trên núi này."

Ông Mô-sê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ, con đến gặp con cái Ít-ra-en và nói với họ: Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con: Tên Đấng ấy là gì? Thì con sẽ nói với họ làm sao? " Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Ta là Đấng Hiện Hữu." Người phán: "Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: "Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em." Thiên Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ngươi sẽ nói với con cái Ít-ra-en thế này: Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, Thiên Chúa của Gia-cóp, sai tôi đến với anh em. Đó là danh Ta cho đến muôn thuở, đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu Ta từ đời nọ đến đời kia."

“Ngươi hãy đi triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ: “Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, của I-xa-ác, của Gia-cóp, đã hiện ra với tôi và phán: Ta đã thật sự quan tâm đến các ngươi và cách người ta đối xử với các ngươi bên Ai-cập. Ta đã phán: Ta sẽ cho các ngươi thoát cảnh khổ cực bên Ai-cập mà lên miền đất người Ca-na-an, Khết, E-mô-ri, Pơ-rít-di, Khi-vi và Giơ-vút, lên miền đất tràn trề sữa và mật. Họ sẽ nghe tiếng ngươi, rồi ngươi sẽ đi với các kỳ mục Ít-ra-en đến cùng vua Ai-cập, các ngươi sẽ nói với vua ấy rằng: Đức Chúa, Thiên Chúa của người Híp-ri, đã cho chúng tôi được gặp Người. Giờ đây, xin cho chúng tôi đi ba ngày đường vào sa mạc để tế lễ Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi. Ta thừa biết rằng vua Ai-cập sẽ không cho các ngươi đi, trừ phi là có một bàn tay mạnh mẽ can thiệp. Ta sẽ ra tay, sẽ làm mọi thứ phép lạ giữa dân Ai-cập để đánh nó, và sau đó vua ấy sẽ cho các ngươi đi.”

 

Xướng đáp Xh 3,14; Is 43,11

Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: Ta là Đấng Hiện Hữu.

* Người phán: Ngươi nói với con cái Ít-ra-en thế này: Đấng Hiện Hữu sai tôi đến với anh em.

Đ Chính Ta, chính Ta đây là Đức Chúa, ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ. *

Bài đọc 2

Tình bằng hữu của Thiên Chúa

Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh I-rê-nê, giám mục.

 

Chúa chúng ta, Ngôi Lời của Thiên Chúa, trước tiên đã lôi kéo người đời về làm tôi Thiên Chúa. Rồi sau đó Người giải thoát những ai suy phục Người, như chính Người đã nói với các môn đệ: Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Còn anh em, Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Bởi vì những ai được ơn làm bạn hữu Thiên Chúa thì một trật cũng được hưởng phúc trường sinh bất tử.

Từ nguyên thủy, không phải vì cần có con người mà Thiên Chúa đã nắn ra A-đam, nhưng vì Người muốn có ai đó để đổ xuống cho muôn vàn ân phúc. Bởi lẽ, trước khi có A-đam và ngay trước khi vạn vật được tạo thành, Ngôi Lời đã ở trong Chúa Cha, tôn vinh Cha và được Cha tôn vinh; như chính Người đã nói: Lạy Cha, xin ban cho Con vinh quang mà Con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.

Cũng chẳng phải vì cần được chúng ta phụng sự mà Người truyền chúng ta theo Người, nhưng để ban ơn cứu độ cho chúng ta. Quả thế, theo Đấng Cứu Độ là thông phần ơn cứu độ, đi theo ánh sáng là nhìn thấy ánh sáng.

Ai ở trong ánh sáng thì không chiếu soi ánh sáng, nhưng được ánh sáng chiếu soi và làm cho rực sáng. Họ không mang lại gì cho ánh sáng, nhưng được hưởng lợi ích của ánh sáng, và được ánh sáng chiếu soi.

Ai phụng sự Thiên Chúa thì cũng vậy. Họ không mang lại gì cho Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng chẳng cần con người phục vụ; chính Người mới ban sự sống, sự bất hoại và vinh quang vĩnh cửu cho những ai tin theo và phục vụ Người. Người ban ơn cho những kẻ phục vụ Người, bởi vì họ phục vụ, cho những ai tin theo Người, bởi vì họ tin theo; nhưng không nhận từ phía họ một lợi ích nào: bởi vì Người giàu có, trọn hảo và chẳng thiếu thốn chi.

Vì thế, Thiên Chúa kêu gọi người ta phục vụ Người, chính là để ban ân huệ cho những ai trung kiên phục vụ, bởi vì Người tốt lành và nhân hậu. Quả thật, Thiên Chúa càng không cần gì, con người càng cần phải hiệp thông với Thiên Chúa.

Vinh quang của con người đó là kiên tâm bền chí phục vụ Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Ki-tô đã nói với môn đệ: Không phải anh em chọn Thầy, nhưng chính Thầy chọn anh em. Người muốn bảo: không phải họ tôn vinh Người khi theo Người, nhưng chính họ được Thiên Chúa tôn vinh, bởi vì họ tin theo Con Thiên Chúa. Người còn cầu nguyện: Lạy Cha, Con muốn rằng Con ở đâu, thì họ cũng ở đó với Con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của Con.

 

Xướng đáp Đnl 10,12; Mt 22,38

Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em có đòi hỏi anh em điều gì khác đâu ngoài việc

* phải kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng hết dạ.

Đ Điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất là *

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa hằng hữu, và mạnh mẽ vô song, xin nhìn đến chúng con là những kẻ mỏng dòn yếu đuối, và giơ tay thần lực mà che chở phù trì. Chúng con cầu xin...

 

Bài đọc 2

Ngày 17 tháng 2: Bảy thánh lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ

Quãng năm 1233, bảy thường nhân quê tại Phi-ren-xê rút vào Mon-tê Xe-na-ri-ô để sống một cuộc sống huynh đệ, thanh bần, hãm mình đền tội và chiêm ngưỡng sự thương khó của Đức Giê-su, dưới sự che chở của Đức Maria. Người ta quen gọi các vị là “các tôi tớ của Đức Maria”. 

Chúng ta hãy ca ngợi những con người hiển hách 

Sự tích nguồn gốc dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

 

Các ngài là những con người đáng được trọng kính và tôn vinh. Khi liên kết các ngài lại như bảy vì sao, Bà Chúa của chúng ta đã dùng sự đồng tâm nhất trí giữa các ngài mà lập nên dòng của Người cũng như là dòng của các tôi tớ Người. 

Nhưng khi tôi vào dòng, tôi chẳng gặp thấy ai còn sống, ngoại trừ một vị có tên là A-lê-xi. Bà Chúa của chúng ta đã muốn cho tu sĩ A-lê-xi này còn sống cho tới thời chúng ta, để nhờ người thuật lại, chúng ta biết được nguồn gốc của dòng chúng ta. Đời sống của vị tu sĩ A-lê-xi rất độc đáo, vì thế kinh nghiệm tôi có và được chứng kiến tận mắt, thì không những người dùng gương sáng thôi thúc anh em, hơn nữa, người còn cho thấy nếp sống mà người cùng với các bạn và cả dòng là đang theo đuổi là một nếp sống trọn lành. 

Trước khi các ngài về ở chung với nhau, nếp sống của các ngài có bốn đặc điểm sau đây: 

Điểm thứ nhất liên quan đến Hội Thánh. Vì trong số các ngài, có người chưa lập gia đình, có người đã kết hôn, và sau cùng có người lập gia đình rồi mà bạn đời đã chết, tất cả đều quyết định giữ đức khiết tịnh hoặc sống độc thân trọn đời, ngõ hầu hiến dâng đời mình phục vụ cho Hiền Thê Chúa Ki-tô. 

Điểm thứ hai liên quan đến lợi ích xã hội. Vì trước kia các ngài là những nhà kinh doanh của cải trần thế hoặc là những người trao đổi hàng hoá trong nghề thương mại; nhưng một khi phát hiện ra viên ngọc quý là dòng chúng ta, thì không những các ngài phân phát hết những gì mình có cho người nghèo, mà còn tự nguyện vui vẻ dấn thân để hết sức trung thành phục vụ Thiên Chúa và Đức Mẹ. 

Điểm thứ ba liên quan đến việc kính mến và tôn sùng Đức Mẹ. Vì ở Phi-ren-xê, một hội đoàn đã được lập ra từ lâu để tôn sùng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Do tính cách cựu trào, do sự thánh thiện cũng như do số thành viên nam nữ đông đảo, hội đoàn này nổi danh hơn các hội đoàn khác, nên đặc biệt được gọi là “Đại hội đoàn Đức Bà”. Trước khi về ở chung với nhau, bảy vị chúng ta đang nói đây đã từng là thành viên của hội đoàn này, các ngài là những người yêu mến Đức Mẹ cách riêng. 

Điểm thứ bốn liên quan đến sự hoàn thiện tâm linh của các ngài. Các ngài kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và khi hướng tất cả những gì mình làm về Thiên Chúa đúng theo trật tự phải có, các ngài đã đem hết tư tưởng, lời nói, việc làm mà tôn vinh Người. 

Sau khi nhờ ơn Chúa soi sáng, các ngài quyết định về sống với nhau thành cộng đoàn, thì dưới sự hướng dẫn của Đức Mẹ, các ngài đã thu xếp nhà cửa và gia đình của mình, chỉ để lại những gì cần thiết cho gia đình, còn bao nhiêu thì phân phát hết cho người nghèo. Sau cùng, các ngài tìm đến với các nhân vật có ý kiến hay và đời sống gương mẫu, tỏ bày với họ về dự định của mình. 

Vậy, các ngài lên núi Xê-na-ri-ô và dựng trên đỉnh núi một ngôi nhà nhỏ thích hợp cho mình, rồi chuyển lên đó sống chung với nhau. Tại đây, các ngài suy nghĩ và nhận ra rằng: không những mình phải nên thánh, mà còn phải thu nhận thêm nhiều người khác, để phát triển dòng mới mà Đức Mẹ đã khởi công nhờ các ngài. Vì thế, khi đã sẵn sàng thu nhận những anh em khác, các ngài đã kết nạp một số người, và như thế đã lập nên dòng chúng ta. Công trình này chủ yếu do Bà Chúa của chúng ta xây dựng, được đặt nền trên sự khiêm tốn của anh em, được hình thành nhờ sự đồng tâm nhất trí với nhau, và được bảo trì nhờ đức nghèo khó của họ.

 

Xướng đáp Cv 4,32; 2,46b-47a

Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý.

* Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.

Đ Họ dùng bữa với lòng vui vẻ đơn sơ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. *

Lời nguyện 
Lạy Thiên Chúa từ bi, Chúa đã ban cho bảy vị thánh lập dòng Tôi Tớ Ðức Mẹ lòng yêu mến nồng nàn, khiến các ngài sùng kính Ðức Mẹ và nhiệt thành củng cố đức tin của dân Chúa. Xin cũng ban cho chúng con một lòng yêu mến nồng nàn như vậy. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 99

 

ÐC: Chúa Ki-tô trải bao thử thách

và cam chịu khổ hình vì ta,

nào ta đến phủ phục tôn thờ.

 

Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, *

phụng thờ Chúa với niềm hoan hỷ,

vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.

 

Hãy nhìn nhận Chúa là Thượng Ðế,

chính Người dựng nên ta, ta thuộc về Người, *

ta là dân Người, là đoàn chiên Người dẫn dắt.

 

Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn,

tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, *

tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người.

 

Bởi vì Chúa nhân hậu,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, *

qua bao thế hệ vẫn một niềm thành tín.

 

ÐC: Chúa Ki-tô trải bao thử thách

và cam chịu khổ hình vì ta,

nào ta đến phủ phục tôn thờ.

 

Thánh thi

 

Lạy Ðức Ki-tô, Mặt Trời Công Chính

Chúa thật là Ngày Mới đã lên ngôi!

Ngài phá tan đêm tối phủ lòng người

Cho đức hạnh lại chói ngời kiều diễm.

 

Cơ may tới, giờ hồng ân đã điểm,

Xin cho lòng biết hối hận ăn năn

Nhờ Tình Thương mà cải quá tự tân

Quay trở lại như Lòng Trời mong mỏi.

 

Cho con biết phải hãm mình đền tội

Ðể hưởng ơn cứu chuộc Chúa thương ban.

Vì dẫu cho tội lỗi có ngập tràn,

Nguồn thánh sủng còn chứa chan gấp mấy!

 

Ngày của Chúa chính là hôm nay vậy

Cảnh thiên nhiên như sống lại huy hoàng.

Vui ca lên, nào phấn khởi hân hoan

Ngày hòa giải, ôi ngày bao hạnh phúc!

 

Muôn lạy Chúa Ba Ngôi, này trời đất

Bái thờ Ngài, Ðấng nhân hậu khoan dung!

Ðược thứ tha và đổi mới lạ lùng

Con xin cử khúc tân ca mừng Chúa.

 

Ca vịnh

 

Tv 91 (92)

Ca tụng Chúa Hóa Công

Ca tụng những công việc của Con Một Chúa đã thực hiện (thánh A-tha-na-xi-ô).

 

ÐC: Lạy Ðấng Tối Cao, được mừng hát danh Ngài,

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

thật thú vị dường bao!

 

Thú vị thay được tạ ơn Chúa,

được mừng hát danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao,

 

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

và lòng thành tín của Ngài suốt canh khuya, *

hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng,

nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà!

 

Lạy Chúa, sự nghiệp Ngài khiến con mừng rỡ,

thấy việc tay Ngài làm, con phải reo lên: *

Lạy Chúa, công trình Ngài xiết bao vĩ đại,

tư tưởng Ngài thâm thuý lắm thay!

 

Người khờ dại nào đâu có biết,

kẻ ngu si chẳng hiểu điều này: *

Bọn bất nhân dầu sởn sơ như cỏ,

phường gian ác có đua nở khoe tươi,

cũng là để bị diệt trừ vĩnh viễn.

 

Còn Chúa, Ngài cao cả đến muôn đời. *

Kìa những kẻ thù Ngài, lạy Chúa,

kìa những kẻ thù Ngài tiêu vong,

bọn gian ác đều rã tan hết thảy.

 

Ngài cho con ngẩng đầu hãnh diện,

tựa như trâu ngạo nghễ giương sừng,

thân con, Ngài xức dầu thơm mát. *

Mắt con nghênh những kẻ địch thù,

tai nghe biết lũ hại con mạt vận.

 

Người công chính vươn lên tựa cây dừa tươi tốt,

lớn mạnh như hương bá Li-băng, *

được trồng nơi nhà Chúa,

mơn mởn giữa khuôn viên đền thánh Chúa ta;

 

già cỗi rồi, vẫn sinh hoa kết quả,

tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn, *

để loan truyền rằng: Chúa thực là ngay thẳng,

là núi đá cho tôi ẩn náu,

nơi Người chẳng có chút bất công.

 

ÐC: Lạy Ðấng Tối Cao, được mừng hát danh Ngài,

được tuyên xưng tình thương của Ngài từ buổi sớm,

thật thú vị dường bao!

 

Tc Ed 36,24-28

Chúa đổi mới dân Người

Họ sẽ là dân riêng của Chúa, còn chính Chúa sẽ là Thiên-Chúa-ở-cùng-họ (Kh 21,3).

 

ÐC: Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới,

sẽ đặt thần khí mới vào lòng.

 

Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi chư dân,

tập trung các ngươi lại từ muôn nước,

rồi đưa về quê cha đất tổ.

 

Trên các ngươi, Ta sẽ rảy nước trong ngần,

và các ngươi sẽ trở thành trong trắng; *

Ta sẽ rửa các ngươi sạch mọi vết nhơ,

quét sạch mọi uế thần các ngươi thờ lạy.

 

Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới,

sẽ đặt thần khí mới vào lòng, *

lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá,

ban tặng một quả tim biết yêu thương.

 

Thần khí của Ta, Ta sẽ đặt vào

tận đáy lòng các ngươi, *

giúp các ngươi bước đi vững vàng theo thánh chỉ,

tuân giữ và thi hành những quyết định của Ta.

 

Rồi các ngươi sẽ được ở trong đất nước

Ta đã ban cho bậc tổ tiên, *

các ngươi sẽ là dân Ta chọn,

Ta sẽ là Chúa các ngươi thờ.

 

ÐC: Ta sẽ tặng các ngươi một quả tim mới,

sẽ đặt thần khí mới vào lòng.

 

Tv 8

Oai phong Thiên Chúa và phẩm giá con người

Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Ðức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh (Ep 1,22).

 

ÐC: Lạy Chúa, Ngài cho miệng trẻ thơ măng sữa

vang tiếng ngợi khen Ngài.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

Uy phong Ngài vượt quá trời cao. *

Ngài cho miệng con thơ trẻ nhỏ

cất tiếng ngợi khen đối lại địch thù,

khiến kẻ thù quân nghịch phải tiêu tan.

 

Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,

muôn trăng sao Chúa đã an bài, *

thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến,

phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm?

 

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,

ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, *

cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,

đặt muôn loài muôn sự dưới chân:

 

Nào chiên bò đủ loại,

nào thú vật ngoài đồng,

nào chim trời cá biển,

mọi loài ngang dọc khắp trùng dương.

 

Lạy Ðức Chúa là Chúa chúng con,

lẫy lừng thay danh Chúa

trên khắp cả địa cầu.

 

ÐC: Lạy Chúa, Ngài cho miệng trẻ thơ măng sữa

vang tiếng ngợi khen Ngài.

 

Lời Chúa (Is 1,16-18)

Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta. Ðừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Hãy nâng đỡ người bị áp bức, bênh vực che chở cô nhi quả phụ. Chúa phán: "Hãy đến đây, ta cùng nhau dàn xếp! Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng nên trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng nên trắng như bông."

 

Xướng đáp

XÐ. Chính Chúa sẽ giữ tôi

* khỏi sa lưới kẻ thù

X. khỏi tai ương tàn khốc. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Anh em hãy thu tích của cải trên trời

nơi mối mọt rỉ sét không làm hư được.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Anh em hãy thu tích của cải trên trời

nơi mối mọt rỉ sét không làm hư được.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô đã cứu độ chúng ta. Vậy, chúng ta hãy không ngừng tạ ơn Người mọi nơi mọi lúc và tin tưởng cầu xin:

Lạy Chúa, xin ban ơn phù trợ chúng con.

Xin gìn giữ chúng con luôn trong sạch, ngay thẳng, - để xứng đáng là đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Xin dạy chúng con ngay từ sớm mai này biết xả thân vì anh em, - và suốt ngày làm trọn những điều Chúa muốn.

Xin cho chúng con biết tìm kiếm bánh trường sinh, - là bánh Chúa dọn sẵn cho chúng con.

Thánh Mẫu Chúa là Ðấng luôn chở che bênh vực tội nhân, - xin nhậm lời Người chuyển cầu mà tha thứ tội lỗi chúng con.

Lạy Chúa, xin ban ơn phù trợ chúng con.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa hằng hữu, và mạnh mẽ vô song, xin nhìn đến chúng con là những kẻ mỏng dòn yếu đuối, và giơ tay thần lực mà che chở phù trì. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

Thánh Thi

 

Trưa hôm ấy chịu khổ hình thập tự

Chúa kêu rằng "khát nước", thảm sầu thay!

Xin cho con ca tụng Chúa giờ này

Biết khát vọng ơn Ngài công chính hóa.

 

Ôi lạy Chúa, con thấy mình đói lả

Chỉ có Ngài làm no thỏa được thôi,

Tội lỗi xưa, con hối hận lắm rồi

Chỉ ao ước trở nên người đức hạnh.

 

Vừa ngâm ngợi vừa đợi trông ơn thánh

Nguồn mạch Thánh Linh đổ xuống tràn trề

Cho xác thịt này dịu lửa đam mê

Còn tâm trí lạnh lùng mau ấm lại.

 

Con phủ phục xin Ba Ngôi từ ái

Là Chúa Cha, Thánh Tử với Thánh Thần

Tự cõi trời thương mở lượng khoan nhân

Ban hồng phúc như lòng con cầu khẩn.

 

Ca vịnh

 

Tv 118 (119), 169-176

Suy niệm lời Chúa trong luật Người ban

Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người (1Ga 5,3).

 

XXII.

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán:

"Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Tiếng con kêu, nguyện thấu tới Ngài, lạy Chúa,

theo lời Ngài, xin mở trí cho con. *

Ước chi lời cầu khẩn của con vọng tới Ngài,

xin giải thoát cho như lời Ngài đã hứa.

 

Môi này nguyện trào dâng câu tán tụng,

vì Ngài dạy thánh chỉ cho con. *

Lời hứa của Ngài, miệng con xin mừng hát,

mệnh lệnh của Ngài thảy đều công minh.

 

Cầu mong Ngài ra tay phù trợ,

vì con đã chọn theo huấn lệnh Ngài. *

Lạy Chúa, con khát mong ơn Ngài cứu độ,

luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

 

Ước gì con sống để dâng Ngài lời ca tụng,

cầu mong quyết định của Ngài phù hộ con. *

Con phiêu bạt tựa hồ chiên lạc lối,

xin kiếm tìm tôi tớ Ngài đây,

vì con chẳng quên mệnh lệnh của Ngài.

 

Tv 44 (45)

Hôn lễ Quân Vương

Kìa Tân Lang đã tới, hãy tiến ra đón Người (Mt 25,6).

 

I.

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán:

"Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Lòng trào dâng những lời cẩm tú,

miệng ngâm thơ mừng chúc thánh quân, *

lưỡi tôi ví tựa tay người phóng bút.

 

Giữa thế nhân, Ngài vô song tuyệt mỹ,

nét duyên tươi thắm nở môi Ngài, *

nên Ngài được Thiên Chúa ban phúc lành mãi mãi.

 

Bảo kiếm hãy đeo lưng, này kiện tướng, *

lẫm liệt oai hùng, hãy phóng ngựa tiến lên

bênh sự thật lòng nhân và công lý.

 

Tay hữu Ngài rắc gieo kinh hãi,

tên nhọn vừa buông, dân gục ngã dưới chân Ngài, *

địch thủ vương triều bị bắn trúng tim.

 

Ngôi báu Thiên Chúa tặng ban cho Ngài

sẽ trường tồn vạn kỷ,

vương trượng Ngài, vương trượng công minh; *

Ngài ưa điều chính trực, ghét điều gian ác.

 

Chính vì vậy, Thiên Chúa là Thiên Chúa của Ngài

đã tôn phong Ngài vượt trổi các đồng liêu

mà xức cho dầu thơm hoan lạc.

 

Quế trầm mộc dược, hương toả long bào,

nhã nhạc điện ngà khiến Ngài vui thoả.

 

Hàng cung nữ có những vì công chúa, *

bên hữu Ngài, hoàng hậu sánh vai,

trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy.

 

II.

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán:

"Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,

đưa mắt nhìn và hãy lắng tai, *

quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.

 

Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,

hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà. *

Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,

phú hào trong xứ đến cầu ân.

 

Ðẹp lộng lẫy, này đây công chúa,

mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng, *

phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,

cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.

 

Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,

vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.

 

Con cái Ngài sẽ nối dòng tiên đế,

Ngài phong làm vương bá khắp trần gian.

 

Danh thơm Ngài, thần xin truyền tụng

thế hệ này tới thế hệ kia. *

Vì thế, dân dân sẽ nức lòng ca ngợi,

tiếng ngợi ca bất tận muôn đời.

 

Giờ Ba

ÐC: Ðây là thời ta phải sám hối,

hầu chuộc mọi lỗi lầm

và được ơn cứu độ.

Giờ Sáu

ÐC: Chúa đã phán:

"Ta lấy mạng sống Ta mà thề:

Ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải diệt vong,

nhưng là muốn nó bỏ đường tà để được sống."

Giờ Chín

ÐC: Nhờ quyền năng Thiên Chúa

chúng ta hãy giữ đức công bình

như khí giới cầm tay,

và nhất mực kiên trì quảng đại

để chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa.

 

Giờ Ba Lời Chúa (Kh 3,19-20)

Phần Ta, mọi kẻ Ta yêu mến, thì Ta răn bảo và dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành và hối cải ăn năn! Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.

 

Xướng đáp

X. Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

Ð. đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Is 44,21-22)

Hỡi Ít-ra-en, hãy nhớ rằng ngươi là tôi tớ của Ta, Ta đã dựng nên ngươi. Chính ngươi là tôi tớ của Ta, chớ có quên Ta, Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói, lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây. Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Ðấng cứu chuộc ngươi.

 

Xướng đáp

X. Lạy Chúa, xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

Ð. và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm.

 

Giờ Chín Lời Chúa (Gl 6,7b-8)

Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy. Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.

 

Xướng đáp

X. Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tấm lòng tan nát.

Ð. Một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa hằng hữu, và mạnh mẽ vô song, xin nhìn đến chúng con là những kẻ mỏng dòn yếu đuối, và giơ tay thần lực mà che chở phù trì. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

tự muôn đời và chính hiện nay

luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

Thánh Thi

 

Lạy Ðấng Hoá Công xin đoái nhận

Nỗi lòng con cái khấn nguyện đây:

Lời kinh thấm lệ cùng dâng Chúa

Suốt cả Mùa Chay thánh thiện này.

 

Cõi lòng người thế Chúa lạ chi.

Biết sức phàm nhân chẳng là gì,

Xin hãy bao dung người sám hối,

Chúa nỡ lòng nào đuổi xua đi!

 

Tội lỗi ngập đầu khôn xiết kể,

Cùng xưng hầu được Chúa thứ tha.

Ngàn muôn thương tích xin cứu chữa

Ðể hiển danh Ngài khắp gần xa.

 

Chỉ bảo đoàn con biết hãm mình,

Tinh thần vững mạnh bởi hy sinh,

Hồn thiêng tắm gội nguồn ân tứ

Rửa hết bùn nhơ sạch tội tình.

 

Tay chắp gối quỳ lòng tha thiết

Nài xin Chúa Cả khấng nghe lời,

Ðoàn con nhờ phúc mùa trai tịnh

No thỏa ân tình mãi an vui.

 

Ca vịnh

 

Tv 140 (141), 1-9

Lời cầu trong cơn nguy biến

Từ tay thiên thần, khói hương quyện theo lời cầu nguyện của các thánh, bay lên trước tôn nhan (Kh 8,4).

 

ÐC: Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con,

ngày hôm nay,

chúng con xin trọn niềm khiêm nhượng thống hối

và lễ tế trước tôn nhan,

cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận.

 

Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa,

xin Ngài mau đến phù trợ con. *

Xin lắng nghe lời con

khi con kêu lên Ngài.

 

Ước chi lời con nguyện

như hương trầm bay tỏa trước Thánh Nhan, *

và tay con giơ lên

được chấp nhận như của lễ ban chiều.

 

Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa,

và trông chừng lưỡi con.

 

Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,

đừng để con làm điều ác với bọn gian tà. *

Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.

 

Người công chính cứ việc đánh con

và lấy tình thương mà sửa dạy,

nhưng dầu thơm kẻ dữ

con quyết chẳng cho xức trên đầu; *

khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.

 

Thủ lãnh chúng giờ đây

bị xô vào tảng đá,

họ đã từng hả dạ

nghe tiếng con than rằng: *

"Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty,

như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới."

 

Lạy Chúa là Chúa Tể,

con ngước mắt nhìn Ngài,

bên Ngài con ẩn náu,

đừng để con thiệt mạng. *

Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,

khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác.

 

ÐC: Lạy Thiên Chúa là Chúa chúng con,

ngày hôm nay,

chúng con xin trọn niềm khiêm nhượng thống hối

và lễ tế trước tôn nhan,

cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận.

 

Tv 141 (142)

Chúa là nơi tôi trú ẩn

Khi chịu thương khó, Ðức Ki-tô đã hoàn tất những điều nói trong thánh vịnh này (thánh Hi-la-ri-ô).

 

ÐC: Bấy giờ ngươi cầu khẩn, Chúa sẽ nhậm lời ngay,

ngươi kêu nài lớn tiếng, Chúa đáp lại: Ta đây!

 

Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,

tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương, *

lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,

nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.

 

Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,

thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi. *

Trên quãng đường con đang tiến bước,

người ta đã gài bẫy rình chờ.

 

Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu:

chẳng một ai thèm nhận biết con; *

không chỗ nào cho con lánh nạn,

có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu!

 

Lạy Chúa, con kêu gào lên Chúa,

con thưa rằng: chính Ngài là nơi con trú ẩn, *

là phần của riêng con

trong cõi đất dành cho kẻ sống.

 

Xin Ngài để ý nghe tiếng con kêu,

vì con thật cùng khốn. *

Xin cứu con khỏi những người bách hại,

bởi chúng mạnh hơn con.

 

Xin đưa con ra khỏi chốn ngục tù,

để con cảm tạ danh thánh Chúa. *

Bao kẻ lành xúm lại mừng con,

vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc.

 

ÐC: Bấy giờ ngươi cầu khẩn, Chúa sẽ nhậm lời ngay,

ngươi kêu nài lớn tiếng, Chúa đáp lại: Ta đây!

 

Tc Pl 2,6-11

Ðức Ki-tô, tôi trung của Thiên Chúa

 

ÐC: Ðức Ki-tô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

Người là Ðấng Công Chính, chết cho kẻ bất lương

hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

Thân xác Người đã bị giết chết

nhưng đã được phục sinh nhờ Thánh Thần.

 

Ðức Giê-su Ki-tô

vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

 

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang,

mặc lấy thân nô lệ, *

trở nên giống phàm nhân,

sống như người trần thế.

 

Người lại còn hạ mình

vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết,

chết trên cây thập tự.

 

Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu

trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

 

Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,

cả trên trời dưới đất

và trong nơi âm phủ,

muôn vật phải bái qùy;

 

và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,

mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:

"Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa."

 

ÐC: Ðức Ki-tô đã chịu chết vì tội lỗi chúng ta.

Người là Ðấng Công Chính, chết cho kẻ bất lương

hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa.

Thân xác Người đã bị giết chết

nhưng đã được phục sinh nhờ Thánh Thần.

 

Lời Chúa (2Cr 6,1-4a)

Vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng: "Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ." Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa.

 

Xướng đáp

Lạy Chúa, xin đoái nghe và dủ lòng thương.

* Thật chúng con đã xúc phạm đến Ngài.

X Lạy Chúa Ki-tô, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. *

 

Tc Tin Mừng

ĐCB: Ðức Giê-su ở trong hoang địa bốn mươi ngày

chịu Sa-tan cám dỗ.

Người sống giữa loài dã thú

và các thiên sứ hầu hạ Người.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ĐCB: Ðức Giê-su ở trong hoang địa bốn mươi ngày

chịu Sa-tan cám dỗ.

Người sống giữa loài dã thú

và các thiên sứ hầu hạ Người.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô vốn là Thiên Chúa, đã trở nên bậc Thầy, nên gương mẫu và người anh của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy chúc tụng Người và tha thiết nài van:

Lạy Chúa, xin ban cho dân Chúa được sức sống dồi dào.

Chúa đã sống trọn kiếp người như chúng con chỉ trừ tội lỗi, xin cho chúng con biết chia sẻ vui buồn với anh em, - để tình huynh đệ của chúng con ngày càng thắm thiết.

Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những anh em đói khổ, - để hết lòng yêu thương phục vụ.

Chúa làm cho La-da-rô đã chết được sống lại, - xin cho các tội nhân được sống lại trong ân nghĩa Chúa, nhờ đức tin và lòng sám hối ăn năn.

Xin cho nhiều người trong dân thánh nhiệt thành bước theo Chúa một cách trọn vẹn, - noi gương Ðức Mẹ Ma-ri-a và các thánh.

Xin cho những kẻ đã qua đời được sống lại vinh hiển, - và được hưởng hạnh phúc muôn đời.

Lạy Chúa, xin ban cho dân Chúa được sức sống dồi dào.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hằng năm Chúa ban cho chúng con bốn mươi ngày chay tịnh, để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy, mà học biết Ðức Ki-tô, và dõi theo gương Người, hầu xứng đáng hưởng ơn Người cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ðêm tối xuống dần trên cõi thế,

Ðoàn con chạy đến Chúa càn khôn,

Ngàn muôn ơn thánh xin đổ xuống

Giữ gìn chúng con cả xác hồn.

 

Mơ thấy Chúa Trời: lòng nguyện ước

Thầm mong cảm nghiệm lúc ngủ ngon,

Vầng Ðông lấp ló chân trời thẳm

Sẽ hát mừng Ngài khúc nhặt khoan.

 

Ban xuống chuỗi ngày đầy sức sống

Bồi thêm sinh khí kẻo tàn phai,

Chập chờn bóng tối gieo sợ hãi,

Xin hãy đốt lên lửa sáng ngời.

 

Ðồng thanh ca tụng Cha hằng hữu,

Và Thánh Tử Ngài, Ðấng Phục Sinh,

Thần Linh thánh ái, ơn phù trợ,

Muôn thuở ngàn đời mãi hiển vinh.

 

Thánh vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Ðức Ki-tô, Ðấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Lạy Chúa, xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Tv 133 (134)

Kinh chiều trong đền thánh

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hỡi những ai lớn nhỏ hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Hỡi tất cả những người tôi tớ Chúa

ứng trực suốt đêm trong thánh điện,

nào chúc tụng Chúa đi!

 

Hãy giơ tay hướng về cung thánh

mà dâng lên lời chúc tụng Người.

 

Cúi xin Ðấng tạo thành trời đất

xuống cho bạn muôn vàn phúc cả

từ núi thánh Xi-on.

 

ÐC: Hãy chúc tụng Thiên Chúa,

đêm đêm suốt canh dài.

 

Lời Chúa (Ðnl 6,4-7)

Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Ðức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi lòng tạc dạ. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

* con xin phó thác hồn con.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin viếng thăm chúng con đêm nay, để sớm mai, nhờ quyền năng Chúa chúng con được thức dậy và hân hoan mừng ngày Ðức Ki-tô phục sinh. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Kính chào Ðức Nữ Vương (Salve Regina)

 

Kính chào Ðức Nữ Vương,

Bà là Mẹ xót thương,

Ngọt ngào cho cuộc sống,

Kính chào Lẽ Cậy Trông!

 

Này con cháu E-và

Thân phận người lưu lạc,

Chúng con ngửa trông Bà,

Kêu Bà mà khóc lóc,

Than thở với rên la

Trong lũng đầy nước mắt.

 

Bà là Nữ Trạng Sư,

Nguyện đưa mắt nhân từ,

Phía đoàn con đoái lại;

 

Và sau đời khổ ải,

Xin Bà khứng tỏ ra

Cho đoàn con được thấy

Quả phúc bởi lòng Bà:

Ðức Giê-su khả ái.

 

Ôi lượng cả khoan hồng,

Ôi tấm lòng xót thương,

Ôi dịu hiền nhân hậu,

Trinh Nữ Ma-ri-a.

đầu trang