Phụng Vụ Thánh Lễ

Thứ Sáu tuần 2 Mùa Chay


 

BÀI ĐỌC I: St 37, 3-4. 12-13a. 17b-28

Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó".

Israel mến thương Giuse hơn mọi đứa con khác, vì ông sinh ra Giuse trong lúc tuổi già. Ông may cho Giuse một chiếc áo nhiều mầu. Các anh của Giuse thấy cha mình thương Giuse hơn mọi đứa con, nên sinh lòng ghen ghét và không thể nói chuyện thân mật với Giuse.

Khi các anh Giuse đi chăn những đoàn chiên của cha mình tại Sikem, thì Israel nói với Giuse: "Có phải các anh con đang chăn chiên ở Sikem không? Con hãy lại đây, cha sai con đi tìm các anh con".

Giuse đi tìm các anh mình và gặp các anh tại Ðôtain. Khi các anh thấy Giuse từ đằng xa tiến lại gần, họ liền âm mưu tìm cách giết Giuse. Họ nói với nhau rằng: "Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó, ném xác nó xuống một cái giếng cạn và nói nó bị thú dữ ăn thịt, rồi xem các điềm chiêm bao của nó sẽ ra sao?"

Ruben nghe nói thế, liền định cứu Giuse khỏi tay anh em, nên nói rằng: "Chúng ta đừng giết nó, đừng làm đổ máu, song ném nó xuống giếng nơi hoang vu này, và như thế, tay các em không phải vấy máu". Ruben nói như thế, vì có ý muốn cứu Giuse khỏi tay các anh em, để đem Giuse về cho cha mình. Khi Giuse vừa đến gần, các anh liền cởi áo dài Giuse đang mặc, và bắt ném xuống giếng cạn.

Ðang khi các ông ngồi ăn bánh, thì thấy một đoàn người Ismael từ Galaad tiến về Ai-cập, các con lạc đà của họ chở đầy hương liệu, nhựa thơm và dầu thơm. Giuđa nói với các anh em rằng: "Chúng ta giết em chúng ta và giấu máu nó đi, thì có ích lợi gì? Tốt hơn là chúng ta đem bán nó cho người Ismael và tay chúng ta không phải vấy máu, vì Giuse là em ruột thịt chúng ta". Các anh em nghe theo lời Giuđa, nên khi các người lái buôn từ Mađian đi ngang qua đó, các ông kéo Giuse lên khỏi giếng và đem bán cho các người Ismael với giá hai mươi đồng bạc, và họ dẫn Giuse sang Ai-cập.

Đó là lời Chúa.

 

Đáp Ca: Tv 104, 16-17. 18-19. 20-21

Ðáp: Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm (c. 5a).

1) Chúa đã gọi cảnh cơ hàn về trên đất nước, và rút đi mọi s nâng đỡ bng cơm bánh. Ngài đã sai một người đi trước h: Giuse đã bị bán để làm nô l.

2) Thiên hạ đã lấy xing để trói chân người, và c người b ct bng xích st, cho ti khi ng nghim li tiên đoán của người, li ca Chúa đã biện minh cho người.

3) Vua đã sai cởi trói cho người, Chúa của chư dân cũng đã giải phóng người. Vua đã tôn người làm chủ của mình, và làm chúa trên toàn diện lãnh thổ.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Tv 94, 8ab

Hôm nay các ngươi đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe lời Chúa phán.

 

PHÚC ÂM: Mt 21, 33-43. 45-46

"Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các k lão trong dân rng: "Các ông hãy nghe d ngôn này: Có ông ch nhà kia trng được mt vườn nho. Ông rào du chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, ri đi phương xa.

Ðến mùa nho, ông sai đầy t đến nhà tá điền để thu phn hoa li. Nhưng những người làm vườn nho bt các đầy t ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Ch li sai mt s đầy t khác đông hơn trước, nhưng họ cũng x vi chúng như vậy.

Sau cùng ch sai chính con trai mình đến vi h, vì nghĩ rng: H s kính n con trai mình. Nhưng bọn làm vườn va thy con trai ông ch lin bo nhau: "Ða con tha t kia ri: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm ly gia tài ca nó". Ri h bt cu, lôi ra khi vườn nho mà giết. Vy khi chủ v, ông s x trí vi bn h thế nào?

Các ông tr li: "Ông s tru dit bn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để c mùa np phn hoa li".

Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thy trong Kinh Thánh sao: "Chính viên đá bọn th loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là vic l lùng trước mt chúng ta?" Bi vy, Ta bo các ông: Nước Thiên Chúa s ct khi các ông để trao cho dân tc khác biết làm cho tr sinh hoa trái".

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

Đó là lời Chúa.