Các Giờ Kinh Phụng Vụ

THỨ BẢY TUẦN THÁNH


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh Thi

 

Lạy Ðức Ki-tô, Chúa thiên đàng

Ðem nguồn cứu độ xuống trần gian,

Lá cờ thập tự, tay Ngài phất,

Giải thoát muôn dân khỏi tử thần.

 

Chiên hiền vô tội, ấy chính Ngài

Ðể cứu chữa đời, chịu phanh thây

Áo của chính nhân, Ngài đem giặt

Trong dòng Máu Thánh đổ ra đây.

 

Những ai Ngài đã thương cứu độ

Ðổi chính bản thân, chuộc họ về

Sống lại, Ngài đưa lên cõi thọ

Muôn đời ca tụng lượng từ bi.

 

Tha thiết nài xin Chúa nhận vào

Cộng đoàn chư thánh chốn trời cao

Trở thành dân Nước Chúa hiển trị

Con cái mọn hèn, phúc nhường bao!

 

Ca Vịnh

 

Tv 4

Lời tạ ơn

Thiên Chúa biệt đãi Đức Ki-tô, Đấng Thiên Chúa đã cho sống lại từ cõi chết (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ.

 

Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét,

khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời. *

Lúc ngặt nghèo, Chúa đã mở lối thoát cho con,

xin thương xót nghe lời con cầu khẩn.

 

Phàm nhân hỡi, cho đến bao giờ

lòng vẫn còn chai đá *

ưa thích chuyện hư không,

chạy theo điều giả dối?

 

Hãy biết rằng:

Chúa biệt đãi người hiếu trung với Chúa; *

khi tôi kêu, Chúa đã nghe lời.

 

Hãy run sợ, và đừng phạm tội nữa,

trên giường nằm, suy nghĩ và lặng thinh. *

Hãy tiến dâng lễ tế như luật truyền

và tin tưởng vào Chúa.

 

Biết bao kẻ nói rằng:

"Ai sẽ cho ta thấy hạnh phúc?" *

Lạy Chúa, xin tỏa ánh tôn nhan Ngài trên chúng con.

 

Chúa ban xuống lòng con nhiều hoan lạc

hơn khi thiên hạ được mùa, lúa rượu đầy dư.

 

Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ, *

vì chỉ có mình Ngài, lạy Chúa,

ban cho con được sống yên hàn.

 

ÐC: Thư thái bình an, vừa nằm con đã ngủ.

 

Tv 15 (16)

Chúa là phần gia nghiệp

Thiên Chúa đã giải thoát Đức Giê-su khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho Người sống lại (Cv 2,24).

 

ÐC: Thân xác con nghỉ ngơi an toàn.

 

Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con

vì bên Ngài, con đang ẩn náu. *

Con thưa cùng Chúa: "Ngài là Chúa con thờ,

ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?"

 

Còn thần ngoại xứ này,

những thần linh xưa con sùng mộ, *

vẫn gia tăng tàn phá,

và thiên hạ tới tấp chạy theo.

 

Máu tế thần, con quyết chẳng dâng,

tên của thần, môi con không tụng niệm!

 

Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,

là chén phúc lộc dành cho con; *

số mạng con, chính Ngài nắm giữ.

 

Phần tuyệt hảo may mắn đã về con,

vâng, gia nghiệp ấy làm con thỏa mãn.

 

Con chúc tụng Chúa hằng thương chỉ dạy,

ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con. *

Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,

được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.

 

Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ

và lòng dạ hân hoan, *

thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.

 

Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,

không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.

 

Chúa sẽ dạy con biết đường về cõi sống: *

trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,

ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!

 

ÐC: Thân xác con nghỉ ngơi an toàn.

 

Tv 23 (24)

Chúa ngự vào đền thánh

Cửa trời rộng mở đón Chúa Ki-tô khi Người lên ngự bên hữu Chúa Cha (thánh I-rê-nê).

 

ÐC: Cất cao lên, hỡi cửa đền cổ kính

để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *

Nền trái đất, Người dựng trên biển cả,

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

 

Ai được lên núi Chúa?

Ai được ở trong đền thánh của Người?

 

Ðó là kẻ tay sạch lòng thanh,

chẳng mê theo ngẫu tượng,

không thề gian thề dối.

 

Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,

được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *

Ðây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,

tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

 

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Ðức Vua vinh hiển đó là ai? *

Là Ðức Chúa mạnh mẽ oai hùng,

Ðức Chúa oai hùng khi xuất trận.

 

Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Ðức Vua vinh hiển đó là ai? *

Là Chúa Tể càn khôn:

Chính Người là Ðức Vua vinh hiển.

 

ÐC: Cất cao lên, hỡi cửa đền cổ kính

để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

 

Xướng đáp

X Xin biện hộ và cứu chuộc con,

Ð theo lời hứa của Ngài, xin cho con được sống.

 

Bài đọc 1: Dt 4,1-13

Chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa.

Ai sẽ được vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa? Ai sẵn sàng nghe lời sắc bén phê phán hết mọi loài thọ tạo? Ai sẽ được đi theo Đấng đã băng qua các tầng trời.

Lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do thái.

 

Chúng ta phải sợ rằng trong khi lời hứa được vào chốn yên nghỉ của Người vẫn còn đó, mà có ai trong anh em bị coi đã mất cơ hội. Quả thế, chúng ta đã được nghe loan báo Tin Mừng như những người kia. Nhưng lời họ đã nghe không sinh ích gì cho họ, bởi vì những kẻ đã nghe không lấy đức tin đáp lại lời giảng. Còn chúng ta là những người tin, chúng ta đang vào chốn yên nghỉ đó, như lời Thiên Chúa đã phán: Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng: chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta. Công việc của Thiên Chúa đã hoàn thành từ tạo thiên lập địa, như có chỗ Thiên Chúa phán về ngày thứ bảy rằng: Khi đã làm xong mọi công việc, thì ngày thứ bảy Thiên Chúa nghỉ. Trong đoạn thánh vịnh nói trên, lại cũng có lời chép rằng: Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta.

Vậy vì phải có một số người được vào chốn yên nghỉ, và vì những người đầu tiên được nghe loan báo Tin Mừng đã không được vào bởi họ bất tuân, nên Thiên Chúa lại ấn định một ngày khác, tức là ngày hôm nay, khi Người dùng vua Đa-vít mà phán, sau một thời gian rất lâu dài, như đã nói ở trên: Ngày hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Chúa, thì chớ cứng lòng.

Thật vậy, nếu ông Giô-suê đã cho họ được yên nghỉ, thì sau đó, Thiên Chúa đã chẳng nói đến một ngày khác nữa. Như thế, Dân Thiên Chúa còn có thể được nghỉ như Thiên Chúa nghỉ ngày thứ bảy, vì ai đã vào chốn yên nghỉ của Thiên Chúa, thì cũng đã nghỉ sau khi làm xong công việc của mình, như Thiên Chúa đã nghỉ sau khi làm xong công việc của Người.

Vậy, chúng ta hãy cố gắng vào chốn yên nghỉ này, kẻo có ai cũng theo gương bất tuân đó mà sa ngã. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Đấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

 

Xướng đáp x. Mt 27,60.62

X. Sau khi được mai táng, người ta niêm phong ngôi mộ lại, lăn một tảng đá lấp cửa mộ,

* cắt đặt lính canh phòng.

Đ. Các thượng tế đến gặp ông Phi-la-tô và yêu cầu ông. *

 

Bài đọc 2

Chúa xuống âm phủ.

Trích một bài giảng cổ về ngày thứ Bảy Tuần Thánh.

 

Thế này là thế nào? Hôm nay cõi đất chìm trong thinh lặng. Thinh lặng như tờ và hoàn toàn thanh vắng. Thinh lặng như tờ vì Đức Vua đang yên giấc. Cõi đất kinh hãi lặng yên vì Thiên Chúa đã ngủ say trong xác phàm.

Thật vậy, trước hết Người đi tìm nguyên tổ như tìm con chiên lạc. Người muốn tới viếng thăm những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần. Thiên Chúa cũng là Con của A-đam đến giải thoát A-đam bị giam cầm, cùng với bà E-và, cho khỏi mọi đớn đau.

Chúa tiến đến với hai ông bà, tay cầm võ khí chiến thắng là thập giá. Thoạt trông thấy Người, nguyên tổ A-đam sững sờ, đấm ngực và lớn tiếng kêu lên với mọi người rằng: Chúa của tôi ở với mọi người. Đức Kitô trả lời ông A-đam rằng: Và ở cùng thần trí ngươi. Người cầm lấy tay, lay ông dậy và nói: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào! Đức Kitô sẽ chiếu sáng ngươi.

Ta là Thiên Chúa của ngươi, mà vì ngươi Ta đã thành con của ngươi; giờ đây vì ngươi và vì những kẻ do ngươi sinh ra, Ta phán, và dùng quyền ra lệnh cho những kẻ đang bị xiềng xích: Hãy ra khỏi đây!, cho những ai đang ngồi nơi tăm tối: Bừng sáng lên!, cho những kẻ đang ngủ mê: Hãy chỗi dậy!.

Ta truyền cho ngươi: Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ! Ta đây dựng nên ngươi để ngươi bị giam cầm trong cõi âm ty! Chỗi dậy đi nào, từ chốn tử vong! Ta là sự sống của những kẻ chết. Chỗi dậy đi, hỡi công trình tay Ta nhào nặn! Chỗi dậy đi, hỡi hình tượng của Ta, đã được dựng nên giống hình ảnh Ta! Chỗi dậy đi nào, chúng ta ra khỏi đây! Ngươi ở trong Ta và Ta ở trong ngươi. Chúng ta chỉ là một và bất khả phân ly.

Vì ngươi, mà Ta vốn là Thiên Chúa của ngươi, đã thành con của ngươi. Vì ngươi mà Ta đang là Chúa, đã mang lấy hình hài nô lệ của ngươi. Vì ngươi mà Ta đang ngự trên trời, đã đến trần gian và đi vào lòng đất. Vì ngươi là người, mà Ta đã thành con người không được ai săn sóc đỡ đần giữa bao kẻ chết. Vì ngươi đã ra khỏi vườn, mà Ta bị nộp cho người Do thái ở ngoài vườn và bị đóng đinh trong vườn.

Hãy nhìn xem nước miếng người ta khạc nhổ trên mặt Ta. Vì ngươi, Ta đã đón nhận, để trả lại cho ngươi sinh khí trước kia ngươi đã lãnh nhận. Hãy nhìn xem những cái vả trên má Ta, Ta đã hứng chịu, để phục hồi gương mặt hư hỏng của ngươi cho giống với hình ảnh của Ta.

Hãy nhìn xem những đòn vọt trên lưng Ta, Ta đã hứng chịu, để cất gánh tội đè nặng trên lưng ngươi. Hãy nhìn xem tay Ta bị đóng đinh chặt vào cây gỗ, vì có lần ngươi đã đưa tay hướng về cây gỗ mà phạm tội.

Ta đã thiếp đi trên thập giá và lưỡi đòng đã đâm thủng cạnh sườn Ta, vì ngươi đã ngủ say trong vườn địa đàng và đã cho E-và phát xuất từ cạnh sườn ngươi. Cạnh sườn của Ta đã chữa lành sự đau đớn của cạnh sườn ngươi. Giấc ngủ của Ta kéo ngươi ra khỏi giấc ngủ trong cõi âm ty. Lưỡi đòng đâm Ta đã ngăn chặn lưỡi đòng đang nhắm vào ngươi.

Nào chỗi dậy, chúng ta đi khỏi đây. Kẻ thù đã kéo ngươi ra khỏi vườn địa đàng. Phần Ta, Ta không đặt ngươi trong vườn địa đàng nữa, mà đặt lên ngai trên trời.

Kẻ thù đã ngăn chặn ngươi không cho đến gần cây ban sự sống. Nhưng nay Ta là sự sống, Ta liên kết với ngươi. Ta đã đặt các Kê-ru-bim làm đầy tớ canh giữ ngươi. Ta truyền cho các Kê-ru-bim phải thờ lạy ngươi sao cho xứng với một vì Thiên Chúa.

Ngai Kê-ru-bim đã sửa soạn, người khiêng ngai đã túc trực sẵn sàng, phòng loan đã làm xong, cỗ bàn đã dọn, nơi cư ngụ muôn đời đã được trang hoàng lộng lẫy, kho tàng ân phúc đã rộng mở và Nước Trời từ muôn thuở nay đã sẵn sàng.

 

Xướng đáp x. 1Pr 1,18-19; Ep 2,18; 1Ga 1,7

X. Đức Ki-tô là vị mục tử, là nguồn nước trường sinh của chúng ta. Khi Người lì