Các Giờ Kinh Phụng Vụ

CHÚA NHẬT

CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG.

Lễ TRỌNG. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.


trang chủ

Kinh Sách

Kinh Sáng

Kinh Trưa

Kinh Chiều

Kinh Tối

 

Kinh Sách

 

Thánh thi

 

Một ngày hoan lạc, bóng kim ô

Rực rỡ như chưa thấy bao giờ:

Vua Cả thiên tòa ban Lửa Thánh

Cho đoàn môn đệ Chúa Ki-tô.

 

Lửa bén vào tim, lửa cháy rồi,

Muôn lời ca ngợi, thốt trên môi.

Ðồng tâm nhất trí, luôn bền chặt,

Ý hợp tâm đầu, mãi an vui.

 

Khấn nguyện Thánh Thần, xin mau đến!

Gìn lòng giữ miệng chúng con đây.

Lời thâm ý độc không còn nữa

Vì Ðấng ủi an ngự chốn này.

 

Bề tôi ngỗ nghịch tự sơ sinh,

Ngài đổi thành con thật chí tình.

Chúng tử giờ đây nên người mới

Một niềm ca ngợi Chúa uy linh.

 

Là chính Hồng Ân, Ðấng thi ân,

Hồng Ân tuyệt hảo của tâm thần.

Này lòng đã sẵn, vâng đã sẵn

Cùng miệng vang hòa khúc tri ân.

 

Tội lỗi ngàn muôn, xin tẩy rửa

Hỡi nguồn thánh đức thật trinh trong.

Ðoàn con đổi mới, giờ mong đợi,

Ngài đổ niềm vui ngập cõi lòng.

 

Ca vịnh

 

Tv 103 (104)

Ca tụng Ðấng Tạo Hoá

Phàm ai kết hợp với Ðức Ki-tô, đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua đi, và cái mới đã có đây rồi (2Cr 5,17).

 

I.

ÐC: Gió muốn thổi đâu thì thổi,

ta nghe tiếng, mà chẳng biết gió thổi từ đâu,

và thổi đi nơi nào. Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi! *

Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,

Chúa muôn trùng cao cả!

 

Áo Ngài mặc: toàn oai phong lẫm liệt,

cẩm bào Ngài khoác: muôn vạn ánh hào quang. *

Tầng trời thẳm, Chúa căng như màn trướng,

điện cao vời, dựng trên khối nước cõi thanh không.

 

Chúa ngự giá xe mây,

Ngài lướt bay cánh gió. *

Sứ giả Ngài: làn gió bốn phương,

nô bộc Chúa: lửa hồng muôn ngọn.

 

Chúa lập địa cầu trên nền vững,

khôn chuyển lay muôn thuở muôn đời; *

áo vực thẳm choàng lên trái đất,

khối nước nguồn tụ lại đỉnh non cao.

 

Nghe tiếng Ngài dọa nạt,

chúng đồng loạt chạy dài;

sấm Ngài mới rền vang,

chúng kinh hoàng trốn thoát.

 

Băng qua núi qua đồi,

chảy xuôi ra đồng nội

về nơi Chúa đặt cho.

 

Ngài vạch đường ranh giới

ngăn cản chúng vượt qua,

không còn cho trở lại

dâng lên ngập địa cầu.

 

Chúa khơi nguồn: suối tuôn thác đổ,

giữa núi đồi, lượn khúc quanh co, *

đem nước uống cho loài dã thú,

bầy ngựa hoang đang khát được thỏa thuê.

 

Bên dòng suối chim trời làm tổ,

dưới lá cành cất giọng líu lo.

 

ÐC: Gió muốn thổi đâu thì thổi,

ta nghe tiếng, mà chẳng biết gió thổi từ đâu,

và thổi đi nơi nào. Ha-lê-lui-a.

 

II.

ÐC: Thánh Thần Chúa như cơn gió mạnh

từ không trung, bỗng ào ào thổi tới. Ha-lê-lui-a.

 

Từ cao thẳm, Chúa đổ mưa xuống núi,

đất chứa chan phước lộc của Ngài.

 

Ngài khiến mọc cỏ xanh

nuôi sống đàn gia súc,

làm tốt tươi thảo mộc

cho người thế hưởng dùng.

 

Từ ruộng đất, họ kiếm ra cơm bánh,

chế rượu ngon cho phấn khởi lòng người, *

xức dầu thơm cho gương mặt sáng tươi,

nhờ cơm bánh mà no lòng chắc dạ.

 

Hương bá Li-băng, những cây Chúa đã trồng,

được tràn trề nhựa sống.

 

Bầy chim tước rủ nhau làm ổ,

hạc bay về xây tổ ngọn cao. *

Núi chon von, loài sơn dương tìm đến,

hốc đá sâu, giống ngân thử ẩn mình.

 

Chúa đặt vầng trăng để đo thời tiết,

dạy mặt trời biết lặn đúng thời gian.

 

Ðêm trở lại khi Chúa buông màn tối,

chốn rừng sâu, muông thú tung hoành. *

Tiếng sư tử gầm lên vang dội,

chúng săn mồi, gào xin Chúa cho ăn.

 

Ánh dương lên, chúng bảo nhau về,

tìm hang hốc, chui vào nằm nghỉ. *

Ðến lượt con người ra đi làm lụng,

những mải mê tới lúc chiều tà.

 

ÐC: Thánh Thần Chúa như cơn gió mạnh

từ không trung, bỗng ào ào thổi tới. Ha-lê-lui-a.

 

III.

ÐC: Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới

để sáng tạo muôn loài

và canh tân mặt đất. Ha-lê-lui-a.

 

Công trình Ngài, lạy Chúa

quả thiên hình vạn trạng! *

Chúa hoàn thành tất cả thật khôn ngoan,

những loài Chúa dựng nên lan tràn mặt đất.

 

Này đại dương bát ngát mênh mông,

nơi muôn vàn sinh vật

to lẫn nhỏ vẫy vùng,

 

nơi tàu bè cỡi sóng

và thủy quái tung tăng,

là vật Chúa tạo thành

để làm trò tiêu khiển.

 

Hết mọi loài ngửa trông lên Chúa

đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. *

Ngài ban xuống, chúng lượm về,

Ngài mở tay, chúng thỏa thuê ơn phước.

 

Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; *

lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay

mà trở về cát bụi.

 

Sinh khí của Ngài, Ngài gửi tới,

là chúng được dựng nên, *

và Ngài đổi mới mặt đất này.

 

Vinh hiển Chúa, nguyện muôn năm tồn tại,

công trình Chúa làm Chúa được hân hoan. *

Chúa nhìn đất thấp, đất sợ run lẩy bẩy,

Người chạm núi cao, núi tỏa khói mịt mù.

 

Suốt cuộc đời, tôi sẽ ca mừng Chúa

sống ngày nào, xin đàn hát kính Thiên Chúa của tôi. *

Nguyện tiếng lòng tôi làm cho Người vui thỏa,

đối với tôi, niềm vui là chính Chúa.

 

Ước gì tội nhân phải biệt tích cõi đời,

bọn bất lương sạch bóng chẳng còn ai. *

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

 

ÐC: Lạy Chúa, xin cử Thánh Thần tới

để sáng tạo muôn loài

và canh tân mặt đất. Ha-lê-lui-a.

 

Xướng đáp

X Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu, Ha-lê-lui-a.

Ð Liên kết muôn loài, thông hiểu mọi ngôn ngữ. Ha-lê-lui-a.

 

Bài đọc 1: Rm 8,5-27

Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.

Thần Khí giải thoát và tái tạo, Thần Khí còn đặt vào lòng chúng ta niềm hy vọng khiến chúng ta dám liều, và giúp chúng ta đạt tới kết quả.

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

 

Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an. Thật vậy, hướng đi của tính xác thịt là sự phản nghịch cùng Thiên Chúa, vì tính xác thịt không phục tùng luật của Thiên Chúa, mà cũng không thể phục tùng được. Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không bị tính xác thịt chi phối, mà được Thần Khí chi phối, bởi vì Thần Khí của Thiên Chúa ngự trong anh em. Ai không có Thần Khí của Đức Ki-tô, thì không thuộc về Đức Ki-tô. Nhưng nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được sống, vì anh em đã được trở nên công chính. Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, thì Đấng đã làm cho Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí của Người đang ngự trong anh em, mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.

Vậy thưa anh em, chúng ta mang nợ, không phải mang nợ đối với tính xác thịt, để phải sống theo tính xác thịt. Vì nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Quả vậy, phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa. Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! " Chính Thần Khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con, thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế, thì tức là đồng thừa kế với Đức Ki-tô; vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người.

Thật vậy, tôi nghĩ rằng: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Muôn loài thọ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng: cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên siết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên siết trong lòng: chúng ta đã lãnh nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa: vì ai lại trông mong điều mình đã thấy rồi? Nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy, thì đó là chúng ta bền chí đợi chờ.

Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

 

Xướng đáp Gl 3,26; 4,6; 2 Tm 1,7

X Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giê-su Ki-tô.

* Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Áp-ba, Cha ơi! Ha-lê-lui-a.

Đ Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ. *

 

Bài đọc 2

Sứ mệnh của Thánh Thần.

Trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh I-rê-nê, giám mục.

 

Khi ban cho các môn đệ quyền cho người ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, Chúa Giê-su nói với các ông: Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Thật vậy, Người đã dùng các ngôn sứ mà hứa sẽ đổ Thánh Thần xuống trên các tôi tớ nam nữ để họ tuyên sấm. Bởi đó, Thánh Thần đã ngự xuống trên Con Thiên Chúa nay đã trở thành con người, để cùng với Người quen ở giữa nhân loại, nghỉ ngơi nơi người ta, sống trong con người Thiên Chúa đã nặn ra từ bụi đất, thi hành ý muốn của Chúa Cha nơi họ, đổi mới họ, nghĩa là làm cho họ cởi bỏ con người cũ mà mặc lấy con người mới là Đức Ki-tô.

Thánh Lu-ca nói: trong ngày lễ Ngũ Tuần, sau khi Chúa Giê-su lên trời, Thánh Thần đã ngự xuống trên các môn đệ; Người có quyền trên mọi dân tộc để đưa họ tới sự sống và khai mở giao ước mới cho họ. Vì thế, các môn đệ dùng mọi thứ tiếng mà đồng thanh hát mừng Thiên Chúa, nhờ có Thánh Thần hiệp nhất các chi tộc từng xa cách nhau và dâng lên Chúa Cha của đầu mùa là mọi dân tộc.

Vì thế, chính Chúa đã hứa sai Đấng Bảo Trợ đến để làm cho chúng ta nên xứng hợp với Thiên Chúa. Quả thật, nếu không có nước, thì từ hạt miến khô không thể có một nắm bột, cũng chẳng có một tấm bánh được, thì chúng ta vốn là nhiều cũng không thể nên một trong Đức Ki-tô Giê-su, nếu không có nước từ trời đổ xuống. Và như đất khô nếu không thấm nước, sẽ không sinh hoa kết trái; thì chúng ta vốn là cây khô cũng chẳng bao giờ sinh hoa kết trái là sự sống, nếu Chúa không để cho mưa từ trời rơi xuống.

Quả thật, thân xác của chúng ta được kết thành Hội Thánh duy nhất, để khỏi bị hư nát; còn linh hồn thì nhờ Thần Khí. Thần Khí Thiên Chúa ngự xuống trên Chúa Giê-su, Thần Khí khôn ngoan và minh mẫn, Thần Khí mưu lược và dũng mãnh, Thần Khí hiểu biết và đạo đức, Thần Khí kính sợ Đức Chúa. Thần Khí ấy, Chúa Giê-su lại ban cho Hội Thánh khi từ trời sai Người như Đấng Bảo Trợ xuống trên khắp thế gian, từ trời là nơi Xa-tan rơi xuống như một tia chớp, như Chúa nói. Vì thế chúng ta cần được Thiên Chúa đổ sương xuống, để khỏi bị đốt cháy và không sinh hoa kết quả; và để ở đâu có kẻ tố cáo ta thì ở đó chúng ta cũng có Đấng Bảo Trợ. Chúa đã trao phó cho Thánh Thần con người bị rơi vào tay kẻ cướp mà chính Người đã xót thương và băng bó thương tích, rồi cho hai quan tiền mang hình đức vua, để nhờ Thánh Thần, một khi nhận được hình ảnh cùng danh hiệu của Chúa Cha và Chúa Con, chúng ta làm cho quan tiền đã được giao phó cho chúng ta, sinh lợi thêm nhiều cho Chúa.

 

Xướng đáp Cv 2,1-2

X Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu trong một căn nhà, bỗng từ trời phát ra một tiếng động

* như tiếng gió mạnh ùa vào đầy căn nhà. Ha-lê-lui-a.

Đ Trong khi các môn đệ đang tụ họp cùng nhau, thì bỗng từ trời phát ra một tiếng động. *

 

Thánh thi "Lạy Thiên Chúa" (Te Deum)

 

Lạy Thiên Chúa,

Chúng con xin ca ngợi hát mừng,

Tuyên xưng Ngài là Ðức Chúa.

 

Chúa là Cha, Ðấng trường tồn vạn đại,

Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.

 

Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *

Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc

Ðều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,

Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô:

 

Thánh! Thánh! Chí Thánh!

Chúa tể càn khôn là Ðấng Thánh! *

Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.

 

Bậc Tông Ðồ đồng thanh ca ngợi Chúa,

Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài.

 

Ðoàn tử đạo quang huy hùng dũng,

Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,

 

Và trải rộng khắp nơi trần thế,

Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng:

 

Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,

Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,

Cùng Thánh Thần, Ðấng an ủi yêu thương.

 

Lạy Ðức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống,

Ngài là Chúa hiển vinh

 

Ðã chẳng nề mặc lấy xác phàm

Nơi cung lòng Trinh Nữ

Hầu giải phóng nhân loại lầm than.

 

Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,

Mở cửa trời cho những ai tin tưởng.

 

Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,

Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.

 

Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi

Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn.

 

Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,

Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Sáng

 

Tv 94

 

ÐC: Ha-lê-lui-a.

Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu,

ta hãy đến hát mừng thờ lạy. Ha-lê-lui-a.

 

Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

Bởi Ðức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mê-ri-ba,

như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đã thấy những việc Ta làm.

 

"Suốt bốn mươi năm,

dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói:

Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

 

ÐC: Ha-lê-lui-a.

Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu,

ta hãy đến hát mừng thờ lạy. Ha-lê-lui-a.

 

Thánh thi

 

Lễ Ngũ Tuần hằng năm tô thắm lại

Cảnh tưng bừng muôn nét mặt hân hoan

Ngày Chúa Cha sai cử Chúa Thánh Thần

Tự trời xuống trên giáo đoàn tiên khởi.

 

Họ thấy như lưỡi lửa hồng sáng chói

Ðậu tản ra trên mỗi vị trong nhà,

Bỗng mọi người thành lợi khẩu tài ba,

Lòng rạo rực tình mến yêu chan chứa.

 

Miệng phát ngôn được bao là ngoại ngữ

Khiến chư dân đều sửng sốt phẩm bình,

Tưởng những người được sung mãn Thánh Linh

Toàn là kẻ bị ma men ám ảnh.

 

Ôi biến cố thật nhiệm mầu khôn sánh

Ðúng bảy tuần sau ngày lễ Vượt Qua.

Mùa thánh thiêng, luật quy định giao hoà

Và ân xá cho người mang tội nợ.

 

Muôn lạy Chúa, Ðấng từ bi muôn thuở

Nguyện giờ đây cũng sai cử Thánh Thần

Tự cõi trời, tuôn đổ những hồng ân

Cho chúng tử đang thiết tha cầu khẩn.

 

Xưa ân sủng đã tuôn tràn sung mãn

Trên những người tận hiến một lòng son,

Giờ xin thương ban cho mọi tâm hồn

Ơn tha thứ bình an như sở nguyện.

 

Lời hoan chúc, quỳ dâng Cha vinh hiển,

Và Giê-su là Ðức Chúa phục sinh

Hằng trị vì cùng với Chúa Thánh Linh

Từ muôn thuở đến muôn đời muôn kiếp.

 

Ca vịnh

 

Tv 62 (63) 2-9

Tâm hồn khao khát Chúa

Kẻ từ bỏ những công việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.

 

ÐC: Lạy Chúa,

Thánh Thần Chúa ngự nơi chúng con,

Người nhân ái và êm dịu dường nào. Ha-lê-lui-a.

 

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,

ngay từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.

Linh hồn con đã khát khao Ngài,

tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *

như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.

 

Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,

để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *

Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,

miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

 

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,

và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *

Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,

môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.

 

Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,

suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *

Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,

nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.

 

Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,

giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

 

ÐC: Lạy Chúa,

Thánh Thần Chúa ngự nơi chúng con,

Người nhân ái và êm dịu dường nào. Ha-lê-lui-a.

 

Tc Ðn 3,57-88.56

Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa

Nào ca ngợi Chúa đi, hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).

 

ÐC: Hỡi biển rộng sông dài,

hỡi muôn loài thuỷ tộc,

nào chúc tụng Chúa đi! Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Chúa đi, mọi công trình của Chúa,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn. *

Chúc tụng Chúa đi, các thiên sứ của Người,

chúc tụng Chúa đi, chín tầng trời thăm thẳm.

 

Chúc tụng Chúa đi, nguồn nước tận cao xanh,

chúc tụng Chúa đi, mọi cơ binh thượng giới, *

Chúc tụng Chúa đi, mặt trời với mặt trăng,

chúc tụng Chúa đi, hỡi tinh tú muôn ngàn.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,

chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông, *

chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng,

chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh.

 

Chúc tụng Chúa đi, nào sương đọng mưa tuôn,

chúc tụng Chúa đi, kìa thời đông tiết giá. *

Chúc tụng Chúa đi, này băng phủ tuyết rơi,

chúc tụng Chúa đi, hỡi đêm ngày đắp đổi.

 

Chúc tụng Chúa đi, ánh sáng và bóng tối,

chúc tụng Chúa đi, chớp giật với mây trôi, *

chúc tụng Chúa đi, tất cả mười phương đất,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh núi biếc,

chúc tụng Chúa đi, kìa hoa lá cỏ cây, *

chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả.

 

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,

chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc, *

chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

chúc tụng Chúa đi, dòng dõi Ít-ra-en, *

chúc tụng Chúa đi, tư tế phụng thờ Chúa,

chúc tụng Chúa đi, tôi tớ phục vụ Người.

 

Chúc tụng Chúa đi, hồn thiêng hàng công chính,

chúc tụng Chúa đi, người thánh kẻ khiêm nhường. *

Chúc tụng Chúa đi, này Kha-na-ni-a,

A-da-ri-a và Mi-sa-en hỡi,

muôn ngàn đời, hãy ca tụng suy tôn.

 

Nào chúc tụng Chúa Cha,

Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, *

muôn ngàn đời, cùng ca tụng suy tôn.

 

Lạy Chúa,

chúc tụng Chúa trên cõi trời cao thẳm, *

muôn ngàn đời, xin ca tụng suy tôn.

(Chú ý: không đọc kinh "Vinh danh" cuối thánh ca này.)

 

ÐC: Hỡi biển rộng sông dài,

hỡi muôn loài thuỷ tộc,

nào chúc tụng Chúa đi! Ha-lê-lui-a.

 

Tv 149

Các tín hữu khải hoàn vinh hiển

Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Ðức Ki-tô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).

 

ÐC: Các Tông Ðồ nói nhiều thứ tiếng

ca tụng những kỳ công Chúa đã làm. Ha-lê-lui-a.

 

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,

ngợi khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung!

 

Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,

vì có Chúa là Ðấng tạo thành ngươi. *

Con cái Xi-on, hãy nhảy mừng,

vì được Chúa làm Vua hiển trị.

 

Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,

nhịp trống họa đàn theo khúc hoan ca. *

Bởi vì Chúa mến chuộng Dân Người,

ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.

 

Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,

nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *

miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,

thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.

 

Ðể trả thù muôn nước

và trừng trị chư dân,

để xiềng chân vua chúa

và xích cổ vương hầu,

 

để thi hành án phạt

Chúa đã viết từ xưa.

Ðó là niềm vinh dự

cho mọi kẻ trung hiếu với Người.

 

ÐC: Các Tông Ðồ nói nhiều thứ tiếng

ca tụng những kỳ công Chúa đã làm. Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa (Cv 5, 30-32)

Ðức Giê-su đã bị các ông treo lên cây gỗ mà giết đi, nhưng Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã làm cho Người chỗi dậy, và Thiên Chúa đã ra tay uy quyền nâng Người lên, đặt làm thủ lãnh và Ðấng Cứu Ðộ, hầu đem lại cho Ít-ra-en ơn sám hối và ơn tha tội. Về những sự kiện đó, chúng tôi xin làm chứng, cùng với Thánh Thần, Ðấng mà Thiên Chúa đã ban cho những ai vâng lời Người.

 

Xướng đáp

Ai nấy đều được đầy tràn ơn Thánh Thần.

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X Và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Anh em tha tội cho ai,

thì người ấy được tha. Ha-lê-lui-a.

 

Chúc tụng Ðức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,

Ðã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

 

Từ dòng dõi trung thần Ða-vít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta.

 

Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

Mà phán hứa tự ngàn xưa:

 

Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,

Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét;

 

Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên

Và nhớ lại lời xưa giao ước;

 

Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham

Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,

 

Và cho ta chẳng còn sợ hãi,

Ðể ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,

Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.

 

Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu

Là ngôn sứ của Ðấng Tối Cao: *

Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,

 

Bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ

Là tha cho họ hết mọi tội khiên.

 

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,

Cho Vầng Ðông tự chốn cao vời viếng thăm ta,

 

Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối

Và trong bóng tử thần,

dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.

 

ÐC: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Anh em tha tội cho ai,

thì người ấy được tha. Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Ðức Ki-tô đã ban Thánh Thần để quy tụ chúng ta thành Giáo Hội của Người. Vậy ta hãy tin tưởng cầu xin:

Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu.

Khi được nâng cao trên thập giá, Chúa đã cho mạch nước trường sinh trào ra từ cạnh sườn Chúa, - xin ban Thần Khí Chúa, để chúng con được sống dồi dào.

Khi được tôn vinh bên hữu Chúa Cha, Chúa đã tuôn đổ trên các môn đệ hồng ân Chúa Cha đã hứa ban, - xin cử Thánh Thần đến để Người canh tân thế giới.

Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Ðồ, và sai các ngài đem ơn tha thứ cho người tội lỗi, - xin thương xóa bỏ tội lỗi chúng con.

Chúa đã hứa cử Thánh Thần đến chỉ bảo chúng con, và nhắc nhở cho chúng con những điều Chúa đã dạy, - xin cho Người đến soi sáng lòng tin của chúng con.

Chúa đã hứa sẽ cử Thánh Thần đến làm chứng về Chúa, - xin thực hiện lời hứa ấy và làm cho chúng con nên chứng nhân trung thành.

Lạy Chúa, xin thương đổi mới mặt địa cầu.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Trưa

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

 

Thánh Thi

 

Ðức Ki-tô đã lên trời

Về nơi xuất phát tuyệt vời quang vinh,

Chính Người sai cử Thánh Linh

Cho ta quà tặng Cha lành hứa ban.

 

Bỗng nghe vang dội vũ hoàn

Giờ ba vừa điểm như loan tin mừng:

Thánh Thần ngự xuống oai phong

Trên đoàn môn đệ một lòng cầu xin.

 

Lửa sao chói lọi diệu huyền,

Lửa do Thánh Phụ quang nguyên rạng ngời.

Ðốt lòng môn đệ sục sôi

Một bầu nhiệt huyết ngàn lời hăng say.

 

Ngửa trông lên Chúa giờ đây

Hồng ân tuôn đổ tràn đầy tâm can

Biến thành cung điện huy hoàng,

Bàn thờ rực rỡ hiến dâng Chúa Trời.

 

Chúng con bày tỏ khúc nôi

Trước tòa cao cả dâng lời chúc vinh

Ba Ngôi một Chúa thiên đình

Ngàn thu xin được đồng thanh hát mừng.

 

Ca vịnh

 

Tv 117 (118)

Tiếng reo mừng chiến thắng

Ðức Giê-su Ki-tô là viên đá mà quý vị là thợ xây đã loại bỏ, chính viên đá ấy lại trở nên đá tảng góc tường (Cv 4,11).

 

I.

Giờ Ba

ÐC: Phát xuất từ ngai Thiên Chúa,

Thánh Thần đã thâm nhập lòng trí các Tông Ðồ. Ha-lê-lui-a.

Giờ Sáu

ÐC: Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con

ngày càng tin kính Chúa

và được ơn Thánh Thần soi sáng thêm mãi. Ha-lê-lui-a.

Giờ Chín

ÐC: Không phải anh em nói,

nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha

sẽ nói trong anh em. Ha-lê-lui-a.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ít-ra-en hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Nhà A-ha-ron hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Ai kính sợ Chúa hãy nói lên rằng:

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Giữa cảnh gian truân, tôi đã kêu cầu Chúa,

Chúa đáp lời và giải thoát tôi.

 

Có Chúa ở cùng tôi, tôi chẳng sợ gì,

hỏi người đời làm chi tôi được?

 

Có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ,

tôi dám nghênh lũ địch thù tôi.

 

Ẩn thân bên cạnh Chúa Trời,

thì hơn tin cậy ở người trần gian.

 

Cậy vào thần thế vua quan,

chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời.

 

II.

Giờ Ba

ÐC: Phát xuất từ ngai Thiên Chúa,

Thánh Thần đã thâm nhập lòng trí các Tông Ðồ. Ha-lê-lui-a.

Giờ Sáu

ÐC: Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con

ngày càng tin kính Chúa

và được ơn Thánh Thần soi sáng thêm mãi. Ha-lê-lui-a.

Giờ Chín

ÐC: Không phải anh em nói,

nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha

sẽ nói trong anh em. Ha-lê-lui-a.

 

Chư dân xúm lại bủa vây tôi,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi, trùng điệp tư bề,

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng bủa vây tôi như thể đàn ong,

chúng như lửa bụi gai cháy bừng bừng, *

nhờ danh Chúa, tôi đã trừ diệt chúng.

 

Chúng xô đẩy tôi, xô cho ngã,

nhưng Chúa đã phù trợ thân này.

 

Chúa là sức mạnh tôi,

là Ðấng tôi ca ngợi,

chính Người cứu độ tôi.

 

Kìa nghe tiếng reo mừng chiến thắng

trong doanh trại chính nhân:

 

"Tay hữu Chúa đã ra oai thần lực,

tay hữu Chúa giơ cao, *

tay hữu Chúa đã ra oai thần lực."

 

Tôi không phải chết, nhưng tôi sẽ sống,

để loan báo những công việc Chúa làm.

 

Sửa phạt tôi, vâng Chúa sửa phạt tôi,

nhưng không nỡ để tôi phải chết.

 

III.

Giờ Ba

ÐC: Phát xuất từ ngai Thiên Chúa,

Thánh Thần đã thâm nhập lòng trí các Tông Ðồ. Ha-lê-lui-a.

Giờ Sáu

ÐC: Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con

ngày càng tin kính Chúa

và được ơn Thánh Thần soi sáng thêm mãi. Ha-lê-lui-a.

Giờ Chín

ÐC: Không phải anh em nói,

nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha

sẽ nói trong anh em. Ha-lê-lui-a.

 

Xin mở cửa công chính cho tôi

để tôi vào tạ ơn Ðức Chúa.

 

Ðây là cửa dẫn vào nơi Chúa ngự,

chỉ những người công chính mới được qua.

 

Lạy Chúa, con xin tạ ơn Ngài,

vì đã đáp lời con và thương cứu độ.

 

Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ

lại trở nên đá tảng góc tường.

 

Ðó chính là công trình của Chúa,

công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.

 

Ðây là ngày Chúa đã làm ra,

nào ta hãy vui mừng hoan hỷ.

 

Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ,

lạy Chúa, xin thương giúp thành công.

 

Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành

cho người tiến vào đây nhân danh Chúa. *

Từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em.

 

Ðức Chúa là Thượng Ðế,

Người giãi sáng trên ta, *

tay cầm lá, hãy sắp thành đám rước

đến bên cạnh bàn thờ.

 

Lạy Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của con,

xin dâng Ngài muôn câu cảm tạ; *

lạy Thiên Chúa con thờ,

xin dâng Ngài vạn tiếng tôn vinh.

 

Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,

muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

 

Giờ Ba

ÐC: Phát xuất từ ngai Thiên Chúa,

Thánh Thần đã thâm nhập lòng trí các Tông Ðồ. Ha-lê-lui-a.

Giờ Sáu

ÐC: Lạy Chúa, xin cho lòng chúng con

ngày càng tin kính Chúa

và được ơn Thánh Thần soi sáng thêm mãi. Ha-lê-lui-a.

Giờ Chín

ÐC: Không phải anh em nói,

nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha

sẽ nói trong anh em. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Ba Lời Chúa (1Cr 12,13)

Tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thánh Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

 

Xướng đáp

X Thánh Thần là Ðấng Bào Chữa, Ha-lê-lui-a.

Ð Sẽ dạy dỗ anh em mọi điều. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Sáu Lời Chúa (Tt 3, 5b-7)

Thiên Chúa đã cứu chúng ta nhờ phép rửa ban ơn Thánh Thần, để chúng ta được tái sinh và đổi mới. Thiên Chúa đã tuôn đổ đầy tràn ơn Thánh Thần xuống trên chúng ta, nhờ Ðức Giê-su Ki-tô, Ðấng cứu độ chúng ta. Như vậy, một khi nên công chính nhờ ân sủng của Ðức Ki-tô, chúng ta được thừa hưởng sự sống đời đời, như chúng ta vẫn hy vọng.

 

Xướng đáp

X Thánh Thần sẽ dạy bảo và nhắc nhở anh em. Ha-lê-lui-a.

Ð Tất cả những gì Thầy đã nói. Ha-lê-lui-a.

 

Giờ Chín Lời Chúa (2Cr 1, 21-22)

Ðấng củng cố chúng tôi cùng với anh em trong Ðức Ki-tô, và đã xức dầu cho chúng ta, Ðấng ấy là Thiên Chúa. Chính Người cũng đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.

 

Xướng đáp

X Các Tông Ðồ nói nhiều thứ tiếng. Ha-lê-lui-a.

Ð Ca tụng những kỳ công Chúa đã làm. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cho ánh huy hoàng rực rỡ của Chúa là chính Ðức Ki-tô, giãi sáng trên chúng con; và xin ban sức mạnh của Thánh Thần làm cho tâm hồn con cái Chúa, đã được tái sinh nhờ bí tích thánh tẩy, ngày càng thêm bền vững trung kiên. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Chiều

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

 

Thánh Thi

 

Xin ngự đến, lạy Thánh Thần sáng tạo,

Ðến viếng thăm và tuôn đổ ơn trời

Xuống cõi lòng và tâm trí bề tôi

Là sản phẩm do tay Ngài mà có.

 

Tôn hiệu Chúa chính là Người Bảo Trợ,

Là món quà của Thiên Chúa tối cao,

Là lửa thiêng, tình mến, suối dạt dào,

Ấn Thiên Chúa đóng vào hồn tín hữu.

 

Là nguồn mạch bảy hồng ân kỳ diệu,

Là ngón tay thần diệu Chúa thiên đàng,

Và chính là ơn Cha hứa tặng ban

Cho tín hữu nói năng thật lợi khẩu.

 

Xin chiếu sáng hầu mở mang trí não,

Ðổ tình thương cho tràn ngập tâm hồn

Thân yếu hèn giòn mỏng của chúng con

Luôn trông đợi sức thiêng Ngài bồi dưỡng.

 

Xin xua đuổi địch thù cho khuất dạng

Chúng con liền vui hưởng phúc bình an.

Ðược Ngài thương hằng chỉ lối mở đàng,

Là tránh khỏi muôn lỗi lầm nguy hại.

 

Xin Ngài dạy cho biết Cha từ ái,

Cùng am tường về Thánh Tử khoan nhân.

Và hằng tin: Ngài là chính Thánh Thần

Nguồn thương mến giữa Hai Ngôi bền chặt.

 

Ca vịnh

 

Tv 109 (110), 1-5.7

Ðức Ki-tô là Vua và Thượng Tế

Ðức Ki-tô phải nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người (1Cr 15,25).

 

ÐC: Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu. Ha-lê-lui-a.

 

Sấm ngôn của Ðức Chúa

ngỏ cùng Chúa Thượng tôi: *

"Bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị,

để rồi bao địch thù,

Cha sẽ đặt làm bệ dưới chân Con."

 

Từ Xi-on, Ðức Chúa sẽ mở rộng

quyền vương đế của Ngài: *

Giữa lòng địch quân, xin Ngài làm bá chủ.

 

Ðức Chúa phán bảo rằng:

"Ngày đăng quang Con nắm quyền thủ lãnh,

vẻ huy hoàng rực rỡ tựa thần linh.

 

"Ngày trước lúc hừng đông xuất hiện,

tự lòng Cha, Cha đã sinh ra Con."

 

Ðức Chúa đã một lần thề ước,

Người sẽ chẳng rút lời, *

rằng: "Muôn thuở, Con là Thượng Tế

theo phẩm trật Men-ki-xê-đê."

 

Tâu Chúa Thượng, Ðức Chúa ở bên hữu Ngài

sẽ đập tan vương bá ngày phẫn nộ.

 

Dọc đường, Chúa Thượng tôi uống nơi mạch suối,

nên sẽ ngẩng đầu thật hiên ngang.

 

ÐC: Thánh Thần Chúa bao phủ địa cầu. Ha-lê-lui-a.

 

Tv 113A (114)

Chúa giải thoát Ít-ra-en khỏi Ai-cập

Anh em hãy biết rằng: mình cũng ra khỏi Ai-cập khi dứt bỏ thế gian (thánh Âu-tinh).

 

ÐC: Xin thi thố quyền lực Ngài, lạy Chúa,

quyền lực Chúa đã từng thực hiện nơi chúng con

từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lui-a.

 

Thuở Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập,

thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, *

thì Giu-đa trở thành nơi Chúa ngự,

Ít-ra-en nên lãnh địa của Người.

 

Vừa thấy thế, biển liền trốn chạy,

sông Gio-đan cũng chảy ngược dòng. *

Ví tựa bầy chiên, núi đồi nhảy nhót,

như thể đàn cừu, gò nổng tung tăng.

 

Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy?

Gio-đan hỡi, cớ chi chảy ngược dòng? *

Kìa núi đồi, sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên?

Này gò nổng, sao tung tăng như thể đàn cừu?

 

Trước thánh nhan Chúa, hỡi địa cầu, hãy rung chuyển,

trước thánh nhan Chúa Trời nhà Gia-cóp, *

Người biến đá tảng thành hồ ao,

và sỏi đá nên mạch nước dồi dào.

 

ÐC: Xin thi thố quyền lực Ngài, lạy Chúa,

quyền lực Chúa đã từng thực hiện nơi chúng con

từ thánh điện Ngài ở Giê-ru-sa-lem. Ha-lê-lui-a.

 

x Tc Kh 19,1-2.5-7

Hôn lễ Chiên Thiên Chúa

 

ÐC: Mọi người môn đệ Chúa

được đầy ơn Thánh Thần

và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. Ha-lê-lui-a.

 

Ha-lê-lui-a. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,

Ðấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Ha-lê-lui-a.

 

Ha-lê-lui-a. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Ha-lê-lui-a.

 

Ha-lê-lui-a. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đã lên ngôi hiển trị: *

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Ha-lê-lui-a.

 

Ha-lê-lui-a. Vì nay đã tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

đã điểm trang lộng lẫy. Ha-lê-lui-a.

 

ÐC: Mọi người môn đệ Chúa

được đầy ơn Thánh Thần

và bắt đầu nói được nhiều thứ tiếng. Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa (1Pr 3,18-22)

Ðức Giê-su đã chịu chết một lần vì tội lỗi -Ðấng Công Chính đã chết cho kẻ bất lương- hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Thân xác Người đã bị giết chết, nhưng nhờ Thần Khí, Người đã được phục sinh. Người đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và toàn thể thần minh phải phục quyền.

 

Xướng đáp

Thánh Thần Chúa bao phủ cả địa cầu.

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X Liên kết mọi loài, thông hiểu mọi ngôn ngữ. *

 

Tc Tin Mừng

ÐC: Hôm nay là ngày lễ Ngũ Tuần, Ha-lê-lui-a.

Hôm nay Chúa Thánh Thần

lấy hình lửa hiện xuống với môn đồ,

ban cho họ những hồng ân đặc biệt,

sai họ đi rao giảng,

và sai họ làm chứng khắp trần gian;

ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

 

Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa

Thần trí tôi hớn hở vui mừng

Vì Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi.

 

Phận nữ tỳ hèn mọn,

Người đoái thương nhìn tới;

Từ nay hết mọi đời

Sẽ khen tôi diễm phúc.

 

Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả.

Danh Người thật chí thánh chí tôn!

 

Ðời nọ tới đời kia,

Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.

 

Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh

Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.

 

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,

Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

 

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,

Người giàu có, lại đuổi về tay trắng.

 

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,

Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.

 

Vì Người nhớ lại lòng thương xót

Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham

Và cho con cháu đến muôn đời.

 

ÐC: Hôm nay là ngày lễ Ngũ Tuần, Ha-lê-lui-a.

Hôm nay Chúa Thánh Thần

lấy hình lửa hiện xuống với môn đồ,

ban cho họ những hồng ân đặc biệt,

sai họ đi rao giảng,

và sai họ làm chứng khắp trần gian;

ai tin và chịu phép rửa sẽ được ơn cứu độ. Ha-lê-lui-a.

 

Lời cầu

Chúa Cha đã sai Con Một Người đến quy tụ chúng ta thành Giáo Hội. Ta hãy vui mừng dâng lên lời nguyện xin:

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội.

Cha đã muốn quy tụ mọi người, nhờ phép rửa duy nhất trong Thánh Thần, để họ được mang danh Ðức Ki-tô, - xin cho các tín hữu được luôn đồng tâm nhất trí.

Cha đã muốn cho toàn thể địa cầu được tràn đầy Thần Khí, - xin cho mọi người biết đem công lý mà xây dựng một thế giới hòa bình.

Cha là Cha chung hết mọi người, đã muốn cho con cái tản mác bốn phương trời được hiệp nhất trong cùng một đức tin, - xin ban ơn Thánh Thần soi chiếu lòng mọi người dương thế.

Cha đã canh tân mọi sự nhờ Chúa Thánh Thần, - xin chữa lành những kẻ đau yếu, an ủi những ai sầu khổ, và ban ơn cứu độ cho tất cả chúng con.

Cha đã dùng sức mạnh của Thần Khí mà làm cho Ðức Ki-tô từ cõi chết sống lại, - xin ban cho những người đã chết được thông phần sự sống của Ðức Ki-tô.

Lạy Cha, xin cử Thánh Thần đến trong Giáo Hội.

 

Kinh Lạy Cha

 

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã cử Thánh Thần đến thánh hóa Giáo Hội ngay từ buổi sơ khai, và sai Giáo Hội đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Hôm nay khi mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng con nài xin Chúa tiếp tục công trình Chúa đã thực hiện mà tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần cho mọi tín hữu trên khắp cùng thế giới. Chúng con cầu xin...

đầu trang


Kinh Tối

 

Chủ sự: Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.

Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con

cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa.

Tự muôn đời và chính hiện nay,

luôn mãi đến thiên thu vạn đại.

A-men. Ha-lê-lui-a.

(Sau đó, nên thinh lặng giây lát để xét mình. Có thể dùng một công thức thống hối như trong thánh lễ).

 

Thánh Thi

 

Ngôi Lời Thánh Phụ quang vinh,

Ngài là chính Vị Cứu Tinh gian trần,

Nguyện cầu Ánh Sáng muôn dân

Canh phòng giấc ngủ cho đoàn con đây.

 

Ngài ra định luật an bài

Năm canh sáu khắc đổi thay tuyệt vời,

Chúng con mệt mỏi rã rời,

Một đêm an nghỉ xin bồi dưỡng cho.

 

Âm ty Ngài đã phá xưa,

Nay xin cứu khỏi ác thù hiểm nguy,

Kẻo đoàn con Chúa hư đi,

Uổng công giá máu chuộc về bấy nay.

 

Vậy dầu cho xác thân này

Ðêm khuya giấc điệp mê say nặng nề,

Thì lòng trí vẫn một bề

Cùng Ngài gắn bó như quỳ hướng dương.

 

Ngợi khen Vua Cả thiên đường

Lừng danh đánh bại ma vương tử thần,

Ngàn đời hiển trị muôn dân

Cùng Ngôi Thánh Phụ Thánh Thần quang vinh.

 

Ca vịnh

 

Tv 90 (91)

Nương bóng Chúa toàn năng

Thầy đã ban cho anh em quyền năng để chà đạp rắn rết, bọ cạp (Lc 10,19).

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Hỡi ai nương tựa Ðấng Tối Cao,

và núp bóng Ðấng quyền năng tuyệt đối,

hãy thưa với Chúa rằng: *

"Lạy Thiên Chúa, Ngài là nơi con náu ẩn,

là đồn lũy chở che,

con tin tưởng vào Ngài."

 

Chính Chúa gìn giữ bạn

khỏi lưới kẻ thù giăng,

khỏi tai ương tàn khốc.

 

Chúa phù trì che chở,

dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân: *

lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.

 

Bạn không sợ cảnh hãi hùng đêm vắng

hay mũi tên bay giữa ban ngày, *

cả dịch khí hoành hành trong đêm tối,

cả ôn thần sát hại lúc ban trưa.

 

Dù tả hữu có ngàn người quỵ ngã,

dù hai bên có chết cả vạn người, *

riêng phần bạn, tuyệt nhiên không hề hấn.

 

Mở mắt coi, bạn liền thấy rõ

thế nào là số phận bọn ác nhân. *

Vì bạn có Chúa làm nơi trú ẩn,

có Ðấng Tối Cao làm chỗ nương thân.

 

Bạn sẽ không gặp điều ác hại,

và tai ương không bén mảng tới nhà, *

bởi chưng Người truyền cho thiên sứ

giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường.

 

Và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng

cho bạn khỏi vấp chân vào đá. *

Bạn có thể giẫm lên hùm thiêng rắn độc,

đạp nát đầu sư tử khủng long.

 

Chúa phán:

"Kẻ gắn bó cùng Ta

sẽ được ơn giải thoát,

Người nhận biết danh Ta,

sẽ được sức phù trì;

 

"khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại,

lúc ngặt nghèo, có Ta ở kề bên.

 

"Ta giải cứu và ban nhiều vinh dự,

cho sống lâu, tuổi thọ dư đầy

và hưởng ơn cứu độ Ta ban."

 

ÐC: Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

 

Lời Chúa (Kh 22,4-5)

Các tôi tớ Thiên Chúa sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người, và thánh danh Người ghi trên trán họ. Sẽ không còn đêm tối nữa, họ sẽ không cần đèn đuốc hay ánh sáng mặt trời, vì Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ chiếu sáng trên họ, và họ sẽ hiển trị đến muôn thuở muôn đời.

(Sau khi nghe lời Chúa, thinh lặng suy niệm trong giây lát).

 

Xướng đáp

XÐ: Trong tay Ngài, lạy Chúa,

con xin phó thác hồn con.

* Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a.

X: Ngài đã cứu chuộc chúng con,

lạy Chúa Trời thành tín. *

 

Tc Tin Mừng "Muôn lạy Chúa" (Nunc dimittis)

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

 

Muôn lạy Chúa, giờ đây

theo lời Ngài đã hứa,

xin để tôi tớ này

được an bình ra đi.

 

Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ

Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: *

đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại,

là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài.

 

ÐC: Lạy Chúa, lúc chúng con còn thức,

xin Ngài cứu vớt cho, *

khi chúng con đã ngủ,

xin Chúa cũng giữ gìn, *

để cùng thức tỉnh với Ðức Ki-tô,

và nghỉ ngơi an bình. Ha-lê-lui-a.

 

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, chúng con khiêm tốn dâng lời khẩn nguyện: hôm nay chúng con đã mừng mầu nhiệm Ðức Ki-tô phục sinh, xin cho chúng con thoát mọi điều tai ác, được Chúa cho nghỉ ngơi bình an, và thức dậy hân hoan ca tụng Chúa. Chúng con cầu xin...

 

Kết thúc

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng,

cho ta qua một đêm yên ổn

và giờ sau hết được chết lành.

Cộng đoàn: Amen.

 

Ca vãn kính Ðức Mẹ

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc (Regina caeli)

 

Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc

Ha-lê-lui-a!

Vì Thánh Tử Bà được phúc cưu mang

Ha-lê-lui-a!

Ðã phục sinh như lời Người phán trước

Ha-lê-lui-a!

Cầu Chúa cho đoàn con, lạy Nữ Hoàng

Ha-lê-lui-a!

đầu trang