Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 6 TN NĂM C* (07/02/2022 06:41:18 - Xem: 3,183)

CÁC MỐI PHÚC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 TN NĂM C * (03/02/2022 06:02:16 - Xem: 2,283)

MẺ LƯỚI LẠ LÙNG

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CÁC THÁNH LỄ TẾT 2022 * (25/01/2022 09:29:54 - Xem: 3,423)

XUÂN NHÂM DẦN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 TN NĂM C * (24/01/2022 09:40:22 - Xem: 2,437)

TIÊN TRI BỊ HẮT HỦI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 TN NĂM C * (17/01/2022 09:32:31 - Xem: 1,892)

TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM C * (10/01/2022 08:27:20 - Xem: 2,984)

PHÉP LẠ

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CGS CHỊU PHÉP RỬA NĂM C * (03/01/2022 05:37:44 - Xem: 3,559)

CON YÊU DẤU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ HIỂN LINH NĂM C * (27/12/2021 14:50:58 - Xem: 2,615)

CHÚA HIỂN LINH

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA (24/12/2021 09:30:29 - Xem: 2,849)

ƠN TRỌNG ĐẠI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ THÁNH GIA * (21/12/2021 10:03:17 - Xem: 3,549)

GIA ĐÌNH THÁNH

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ GIÁNG SINH * (21/12/2021 10:01:45 - Xem: 2,247)

CHÚA YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MV NĂM C * (13/12/2021 09:24:04 - Xem: 2,842)

MẸ ĐƯỢC THIÊN CHÚA YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MV NĂM C * (06/12/2021 09:02:13 - Xem: 2,372)

NIỀM VUI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MV NĂM C * (29/11/2021 09:11:28 - Xem: 3,566)

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐẾN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MV NĂM C * (22/11/2021 09:36:34 - Xem: 2,399)

TỈNH THỨC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA KITO LÀ VUA NĂM B (15/11/2021 08:49:49 - Xem: 3,787)

CHÚA LÀ VUA

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO * (08/11/2021 14:54:29 - Xem: 3,073)

CHẾT VÌ CHÚA

DẪN LỄ VÀ LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 33 TN B * (08/11/2021 09:35:01 - Xem: 3,948)

NGÀY PHÁN XÉT

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 32 TN B (01/11/2021 09:52:36 - Xem: 3,440)

TẤM LÒNG BÀ GÓA

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (18/10/2021 10:24:59 - Xem: 3,202)

SỨ MẠNG


Tổng số: 121
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7