Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 23 TN NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 408
  • Ngày đăng: 04/09/2023 07:21:18

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

“Nhân vô thập toàn”, nghĩa là không ai trọn tốt trọn lành, nhưng ai cũng có lỗi lầm và khuyết điểm. Nếu đố kỵ nhau thì những lỗi lầm và khuyết điểm của những cá thể sẽ làm khổ cho cả tập thể. Nhưng nếu tập thể đó là một cộng đoàn huynh đệ, thì người này phải lấy tình thương mà sửa lỗi người kia, cộng đoàn sẽ ngày càng tốt hơn, cuộc sống cộng đoàn sẽ ngày càng hạnh phúc hơn.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa dạy ta phải sửa lỗi cho nhau cách nào. Và chúng ta hãy tha thiết xin Chúa giúp mỗi người chúng ta can đảm lấy tình thương mà sửa lỗi cho những anh chị em của ta.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Vì thiếu can đảm, chúng ta đã không dám sửa lỗi cho những anh chị em chúng ta.

– Vì thiếu quan tâm, chúng ta bỏ mặc khi thấy một người trong cộng đoàn phạm lỗi.

– Nhiều khi chúng ta không chú ý sửa lỗi, mà chỉ kết án anh chị em.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Tha thứ là cách thức để chúng ta sống lời mời gọi yêu thương của Chúa, là cơ hội giúp con người tiến đến ơn cứu độ. Trong tâm tình cảm mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh ý thức được vai trò và sứ mạng của mình, là trung gian giúp anh chị em nhận ra lầm lỗi và đưa họ trở về cùng Chúa để được tha tội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác”Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, luôn hướng đến lợi ích chung của nhân loại, biết xóa bỏ những chia rẽ và hận thù, để cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương, mang lại bình an cho con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Hôm nay, nếu các ngươi nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng nữa”Xin cho các Kitô hữu đang sống xa cách tình thương của Chúa được ơn hoán cải, để họ biết sám hối và thành tâm trở về với Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết chân thành sửa lỗi cho nhau; nhờ đó, mỗi người ngày càng trở nên hoàn thiện và sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa luôn yêu thương và tha thứ những lầm lỗi cho con người. Xin cho mỗi người chúng con biết nhận ra lầm lỗi của chính mình để hoán cải và sửa đổi đời sống; nhờ đó, chúng con đón nhận được ơn cứu độ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7