Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 3 MC NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 4,097
  • Ngày đăng: 14/03/2022 09:12:55

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Lời Chúa hôm nay rất khẩn thiết : "Nếu các ngươi không sám hối, các ngươi sẽ phải chết". Phụng vụ dành cho chúng ta một thời gian dài 40 ngày của Mùa Chay để chúng ta nhận thức tình trạng tội lỗi của mình mà ăn năn sám hối. Đây đúng là lúc thuận tiện, đây đúng là thời cứu độ. Chúng ta đừng phí phạm cơ hội Chúa ban, đừng làm ngơ trước lời kêu gọi của Chúa.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng con thiếu sót rất nhiều trong bổn phận kính mến và thờ phượng Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con lỗi phạm rất nhiều trong tương quan với tha nhân. Xin Chúa thương xót chúng con.

- Chúng con còn làm nô lệ cho tiền bạc, của cải, tiện nghi. Xin Chúa thương xót chúng con.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha nhân từ đã sai Đức Giêsu Kitô đến mời gọi những người tội lỗi trở về hiệp thông với Người. Với niềm tin tưởng và lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

 

1/ “Đấng hiện hữu đã sai tôi đến với anh em”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn hết lòng dấn thân, hy sinh, quảng đại vì sứ vụ Chúa trao, hầu có thể đưa về cho Chúa nhiều linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra sang năm nó có trái”Xin cho các Kitô hữu, trong Mùa Chay Thánh này, biết ý thức đào sâu đức tin, gia tăng việc lành, và nhiệt tâm sửa đổi đời sống mình cho hoàn thiện hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Thưa ông xin để cho nó một năm nay nữaXin cho những người đang sống trong tình trạng tội lỗi, biết nhận ra tình trạng bất xứng của mình, mà quyết tâm quay về với tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Ai tưởng mình đang đứng vững, hãy ý tứ kẻo ngã”Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn có thái độ khiêm tốn quảng đại, không bao giờ xét đoán hay chỉ trích người khácChúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa mong muốn cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Xin ban ơn giúp chúng con khiêm nhường sám hối, can đảm canh tân đời sống, để được vui hưởng niềm vui cứu độ mà Chúa dành cho con cái trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7