Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 417
  • Ngày đăng: 09/01/2023 07:27:43

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Từ hôm nay bắt đầu mùa thường niên : Phụng vụ muốn dẫn chúng ta từng bước đồng hành với Chúa Giêsu. Việc đầu tiên là phải biết Đấng mà mình đồng hành là ai.

Xin Chúa cho chúng ta biết Ngài, yêu mến Ngài và gắn bó đi theo Ngài trọn cuộc hành trình dương thế của chúng ta.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Tuy là môn đệ của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta chưa cố gắng tìm hiểu để biết rõ Ngài.

– Chúng ta chưa “yêu mến Chúa trên hết mọi sự.”

– Chúng ta thường đi theo đường lối của riêng mình chứ không đồng hành với Chúa trên con đường của Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Gioan Tiền Hô đã giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình. Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để giới thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. Vậy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

 

1/ “Ngươi là tôi tớ của Ta, vì Ta được vinh danh nơi ngươi”Xin cho các vị Chủ chăn biết đem đời sống yêu thương và phục vụ để giới thiệu Chúa cho muôn người, hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Nguyện chúc cho anh em được ân sủng và bình an của Thiên Chúa, Cha chúng ta”Xin cho các Kitô hữu luôn được đầy tràn ân sủng của Chúa, để họ biết đem nguồn bình an đến cho muôn người qua cách sống bác ái và yêu thương của họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Tôi đã thấy và tôi làm chứng”Xin cho các nhà truyền giáo cảm nghiệm sâu xa về Thiên Chúa tình yêu, để các ngài hăng say làm chứng về Chúa một cách nhiệt thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Thánh Gioan Tiền Hô, giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết Người, để họ được kết hợp với đoàn chiên duy nhất là Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xưa Thánh Gioan Tiền Hô đã làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân. Xin Chúa ban ơn, giúp chúng con cũng biết noi gương thánh nhân, sẵn sàng giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết Chúa bằng một đời sống hy sinh, yêu thương, và phục vụ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7