Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CÁC THÁNH TỬ ĐẠO *

  • In trang này
  • Lượt xem: 3,065
  • Ngày đăng: 08/11/2021 14:54:29

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chứng tá đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thúc bách chúng ta nhiệt thành loan báo Đức Kitô cho anh chị em. Trong niềm xác tín đó, chúng ta dâng lời nguyện xin:

1. “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô?” Xin cho các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam có được tình yêu son sắt với Đức Kitô, và làm chứng về Chúa cho người khác bằng một đời sống thánh thiện, khiêm hạ, và nhiệt tâm phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Chúng ta toàn thắng nhờ Đấng yêu mến chúng ta”. Xin cho các Kitô hữu, biết cậy nhờ ơn Chúa, luôn can đảm sống và tuyên xưng đức tin của mình, bằng đời sống công bình và bác ái. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu”. Xin cho các bậc cha mẹ biết quan tâm giáo dục đức tin cho con cái, để di sản đức tin của cha ông được lưu truyền kiên vững nơi các thế hệ mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Ai muốn theo Tôi, phải vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết can đảm từ bỏ những gì không đúng và không phù hợp với phẩm giá của người Kitô hữu, để làm chứng cho Tin Mừng của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, tình yêu Đức Kitô thúc bách cha ông chúng con can trường hiến dâng mạng sống để làm chứng cho đức tin. Xin cho chúng con biết noi gương các ngài, mà can đảm tuyên xưng cùng một đức tin ấy trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Bài cùng chuyên mục:

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7