Lời chúa

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH NĂM A (05/06/2023 10:05:28 - Xem: 181)

BÁNH HẰNG SỐNG

Thứ Ba 06/06/2023 – Thứ Ba tuần 9 thường niên. – Bổn phận tín hữu và công dân.  (05/06/2023 10:00:00 - Xem: 1,294)

Thứ Ba tuần 9 thường niên.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN LỄ MÌNH MÁU CHÚA NĂM A (05/06/2023 08:52:37 - Xem: 17)

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA NĂM A (05/06/2023 08:49:35 - Xem: 26)

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA NĂM A (05/06/2023 08:46:27 - Xem: 18)

LƯƠNG THỰC TRƯỜNG TỒN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CNLỄ MMT CHÚA NĂM A (05/06/2023 07:44:37 - Xem: 18)

BÁNH HẰNG SỐNG

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA NĂM A (05/06/2023 07:44:03 - Xem: 19)

Mình và Máu Chúa Giêsu là lương thực cho loài người

Thứ Hai 05/06/2023 – Thứ Hai tuần 9 thường niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Dụ ngôn tá điền sát nhân.  (04/06/2023 10:00:00 - Xem: 3,605)

Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 04/06/2023 – CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI năm A – Tình yêu Ba Ngôi. (03/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,022)

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI năm A

Thứ Bảy 03/06/2023 – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Do quyền phép nào?  (02/06/2023 10:00:00 - Xem: 3,422)

Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo.

Thứ Sáu 02/06/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 8 thường niên. – Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  (01/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,035)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 8 thường niên.

Thứ Năm 01/06/2023 – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ. – Chữa người mù Bartimê.  (31/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,954)

Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Tư 31/05/2023 – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. – Nhận ra dấu chỉ của Chúa. (30/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,061)

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA BA NGÔI NĂM A (30/05/2023 08:37:22 - Xem: 198)

HIỆP NHẤT

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM A (29/05/2023 10:04:17 - Xem: 1,029)

HIỆP NHẤT

Thứ Ba 30/05/2023 – Thứ Ba tuần 8 thường niên. – Sẽ được gấp trăm.  (29/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,054)

Thứ Ba tuần 8 thường niên.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN CHÚA BA NGÔI NĂM A (29/05/2023 08:19:02 - Xem: 406)

TÌNH YÊU HIỆP NHẤT

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM A (29/05/2023 08:17:14 - Xem: 190)

SỐNG HIỆP NHẤT YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM A (29/05/2023 08:03:51 - Xem: 208)

THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM A (29/05/2023 07:02:04 - Xem: 179)

SỰ HIỆP NHẤT


Tổng số: 1580
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7