Lời chúa

Thứ Năm 07/12/202 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 1 mùa vọng. – Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Người khôn ngoan thực sự.  (06/12/2023 10:00:00 - Xem: 45)

Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Tư 06/12/2023 – Thứ Tư tuần 1 mùa vọng. – Hóa bánh ra nhiều lần 2.  (05/12/2023 10:00:00 - Xem: 2,451)

Thứ Tư tuần 1 mùa vọng.

Thứ Ba 05/12/2023– Thứ Ba tuần 1 mùa vọng. – Mặc Khải Cho Kẻ Bé Mọn.  (04/12/2023 10:00:00 - Xem: 3,881)

Thứ Ba tuần 1 mùa vọng.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B (04/12/2023 09:02:10 - Xem: 122)

NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B -2024 (04/12/2023 08:53:57 - Xem: 52)

DỌN ĐƯỜNG CHÚA

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B (04/12/2023 08:20:22 - Xem: 51)

SÁM HỐI, CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ CÙNG CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2MV NĂM B -2024 (04/12/2023 07:58:47 - Xem: 38)

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐI

SCĐ CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG NĂM B - 2024 (04/12/2023 07:56:40 - Xem: 33)

DỌN ĐƯỜNG CHÚA ĐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MV NĂM B -2024 (04/12/2023 07:22:01 - Xem: 41)

DỌN ĐƯỜNG

Thứ Hai 04/12/2023 – Thứ Hai tuần 1 mùa vọng. – Niềm tin đích thực.  (03/12/2023 10:00:00 - Xem: 3,806)

Thứ Hai tuần 1 mùa vọng.

+ Chúa Nhật 03/12/2023 – CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm B – Tỉnh thức. (02/12/2023 10:00:00 - Xem: 4,850)

CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG năm B

Thứ Bảy 02/12/2023 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên. – Tỉnh thức cầu nguyện. (01/12/2023 10:00:00 - Xem: 3,382)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 34 thường niên.

Thứ Sáu 01/12/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 34 thường niên. – Nhận ra tiếng Chúa qua các biến cố. (30/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,727)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 34 thường niên.

Thứ Năm 30/11/2023 – Thứ Năm tuần 34 thường niên – THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Ngư phủ lưới người. (29/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,789)

THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Tư 29/11/2023 – Thứ Tư tuần 34 thường niên. – Làm chứng về Chúa. (28/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,961)

Thứ Tư tuần 34 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MV NĂM B (27/11/2023 10:05:12 - Xem: 244)

TỈNH THỨC

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B (27/11/2023 10:01:32 - Xem: 1,170)

TỈNH THỨC

Thứ Ba 28/11/2023 – Thứ Ba tuần 34 thường niên.– Gắn bó với Chúa từng giây phút. (27/11/2023 10:00:00 - Xem: 3,689)

Thứ Ba tuần 34 thường niên.

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B (27/11/2023 09:51:51 - Xem: 435)

TỈNH THỨC

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG NĂM B (27/11/2023 09:48:44 - Xem: 478)

SỐNG TỈNH THỨC


Tổng số: 1928
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7