Lời chúa

Thứ Sáu 31/05/2024 – Thứ Sáu tuần 8 thường niên – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. – Nhận ra dấu chỉ của Chúa. (30/05/2024 10:00:00 - Xem: 2,079)

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính.

Thứ Năm 30/05/2024 – Thứ Năm tuần 8 thường niên. – Chữa người mù Bartimê.  (29/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,538)

Thứ Năm tuần 8 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ MMT CHÚA KITO - 2024 (29/05/2024 07:43:25 - Xem: 54)

LƯƠNG THỰC ĐỜI ĐỜI

Thứ Tư 29/05/2024 – Thứ Tư tuần 8 thường niên. – Tiên báo Thương Khó.  (28/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,878)

Thứ Tư tuần 8 thường niên.

Thứ Ba 28/05/2024 – Thứ Ba tuần 8 thường niên. – Sẽ được gấp trăm.  (27/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,026)

Thứ Ba tuần 8 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA -2024 (27/05/2024 09:44:48 - Xem: 297)

YÊU THƯƠNG

BÀI GIẢNG THIẾU NHI CN LỄ MMT CHÚA GIESU - 2024 (27/05/2024 08:04:32 - Xem: 101)

YÊU MẾN THÁNH THỂ

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA GIESU - 2024 (27/05/2024 08:02:05 - Xem: 80)

YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA KITO - 2024 (27/05/2024 07:57:49 - Xem: 69)

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

SCĐ CHÚA NHẬT LỄ MMT CHÚA NĂM B - 2024 (27/05/2024 07:56:05 - Xem: 61)

YÊU THƯƠNG ĐẾN CÙNG

Thứ Hai 27/05/2024 – Thứ Hai tuần 8 thường niên. – Điều kiện theo Chúa.  (26/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,673)

27/05 – Thứ Hai tuần 8 thường niên.

+ Chúa Nhật 26/05/2024 – CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN. CHÚA BA NGÔI năm B. LỄ TRỌNG. – Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. (25/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,615)

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI năm B. LỄ TRỌNG.

PHỤNG VỤ THÁNH LỄ HÀNG NGÀY THÁNG 06/2024 (25/05/2024 07:35:53 - Xem: 45)

Thứ Bảy 25/05/2024 – Thứ Bảy tuần 7 thường niên. – Điều kiện vào Nước Thiên Chúa. (24/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,304)

Thứ Bảy tuần 7 thường niên.

Thứ Sáu 24/05/2024 – Thứ Sáu tuần 7 thường niên. – Bất khả phân ly.  (23/05/2024 10:00:00 - Xem: 3,989)

Thứ Sáu tuần 7 thường niên.

Thứ Năm 23/05/2024 – Thứ Năm tuần 7 thường niên.– Quyết liệt theo Chúa.  (22/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,210)

Thứ Năm tuần 7 thường niên.

Thứ Tư 22/05/2024 – Thứ Tư tuần 7 thường niên. – Cộng tác trong thiện chí.  (21/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,234)

Thứ Tư tuần 7 thường niên.

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA BA NGÔI NĂM B -2024 (20/05/2024 10:10:47 - Xem: 330)

HIỆP NHẤT

Thứ Ba 21/05/2024 - Thứ Ba tuần 7 thường niên. – Điều kiện làm người lớn nhất.  (20/05/2024 10:00:00 - Xem: 4,205)

Thứ Ba tuần 7 thường niên.

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI NĂM B -2024 (20/05/2024 09:39:37 - Xem: 907)

HIỆP NHẤT


Tổng số: 2270
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7