Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CNLỄ MMT CHÚA NĂM A (05/06/2023 07:44:37 - Xem: 18)

BÁNH HẰNG SỐNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA BA NGÔI NĂM A (30/05/2023 08:37:22 - Xem: 198)

HIỆP NHẤT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CTT HIỆN XUỐNG NĂM A (22/05/2023 07:31:08 - Xem: 164)

ƠN BIẾN ĐỔI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA LÊN TRỜI NĂM A (15/05/2023 05:36:10 - Xem: 198)

HIỆN DIỆN MỚI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 6 PS NĂM A (08/05/2023 07:36:39 - Xem: 136)

YÊU VÀ GIỮ LỜI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 PS NĂM A (01/05/2023 09:04:10 - Xem: 172)

THẦY LÀ ĐƯỜNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 PS NĂM A (24/04/2023 08:12:33 - Xem: 203)

MỤC TỬ NHÂN LÀNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 PS NĂM A (17/04/2023 15:36:14 - Xem: 193)

NHẬN RA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 PS NĂM A (10/04/2023 07:28:17 - Xem: 189)

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN PHỤC SINH NĂM A (03/04/2023 07:58:21 - Xem: 200)

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU TAM NHẬT THÁNH 2023 (03/04/2023 07:57:21 - Xem: 128)

YÊU THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ LÁ NĂM A (28/03/2023 07:51:42 - Xem: 233)

CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 5 MC NĂM A (22/03/2023 05:44:06 - Xem: 300)

TA LÀ SỰ SỐNG

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE & LỄ TRUYỀN TIN (19/03/2023 13:54:27 - Xem: 226)

XIN VÂNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MC NĂM A (13/03/2023 07:33:26 - Xem: 349)

TÔI TIN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MC NĂM A (06/03/2023 07:54:40 - Xem: 366)

KHÁT KHAO CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MC NĂM A (27/02/2023 07:23:29 - Xem: 411)

CHÚA BIẾN HÌNH

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MC NĂM A (23/02/2023 18:08:24 - Xem: 265)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRO NĂM A (20/02/2023 07:50:15 - Xem: 414)

HẠT BỤI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 7 TN NĂM A (13/02/2023 08:06:12 - Xem: 579)

YÊU KẺ THÙ


Tổng số: 103
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7