Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 28/09/2023 – Thứ Năm tuần 25 thường niên. – Câu hỏi về Chúa Giêsu. (27/09/2023 10:00:00 - Xem: 452)

Thứ Năm tuần 25 thường niên.

Thứ Tư 27/09/2023 – Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. – Sai 12 Tông Đồ đi rao giảng. (26/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,007)

Thánh Vinh sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Ba 26/09/2023 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. – Mẹ Chúa và anh em Chúa. (25/09/2023 10:00:00 - Xem: 0)

Thứ Ba tuần 25 thường niên.

Thứ Hai 25/09/2023 – Thứ Hai tuần 25 thường niên. – Đèn sáng đặt đúng chỗ. (24/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,761)

Thứ Hai tuần 25 thường niên.

+ Chúa Nhật 24/09/2023 – CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm A – Thiên Chúa-Cha nhân lành. (23/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,919)

CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 23/09/2023 – Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. – Dụ Ngôn Người Gieo Giống. (22/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,371)

Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Sáu 22/09/2023 – Thứ Sáu tuần 24 thường niên. – Vai trò người phụ nữ trong loan báo Tin Mừng. (21/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,919)

Thứ Sáu tuần 24 thường niên.

Thứ Năm 21/09/2023 – THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Đứng dậy – đi theo Chúa. (20/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,909)

THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Thứ Tư 20/09/2023 – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Thái độ thiếu nhất quán. (19/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,302)

Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba 19/09/2023 – Thứ Ba tuần 24 thường niên. – Người chết thành Naim. (18/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,964)

Thứ Ba tuần 24 thường niên.

Thứ Hai 18/09/2023 – Thứ Hai tuần 24 thường niên. – Niềm tin vững mạnh. (17/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,761)

18/09 – Thứ Hai tuần 24 thường niên.

+ Chúa Nhật 17/09/2023 – CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN năm A – Tha thứ 70 lần 7. (16/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,044)

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 16/09/2023 –Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ – Nhà xây trên đá = khôn ngoan. (15/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,396)

Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô

Thứ Sáu 15/09/2023 – Thứ Sáu tuần 23 thường niên – Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. – Đứng gần thập giá. (14/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,225)

Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.

Thứ Năm 14/09/2023 – Thứ Năm tuần 23 thường niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. – Phải được giương cao. (13/09/2023 10:00:00 - Xem: 5,077)

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Thứ Tư 13/09/2023– Thứ Tư tuần 23 thường niên. – Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Phúc thật và khốn thay. (12/09/2023 10:00:00 - Xem: 5,074)

Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba 12/09/2023 – Thứ Ba tuần 23 thường niên. – Chọn Nhóm Mười Hai. (11/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,230)

Thứ Ba tuần 23 thường niên.

Thứ Hai 11/09/2023 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. – Làm việc tốt ngày Sabbat. (10/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,481)

Thứ Hai tuần 23 thường niên.

+ Chúa Nhật 10/09/2023 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A – Sửa lỗi anh em. (09/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,412)

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 09/09/2023 – Thứ Bảy tuần 22 thường niên. – Ý nghĩa ngày Sabbat. (08/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,276)

Thứ Bảy tuần 22 thường niên.


Tổng số: 894
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7