Lời chúa mỗi ngày

Thứ Hai 22/04/2024 – Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh. – Chúa chiên lành. (21/04/2024 10:00:00 - Xem: 1,175)

Thứ Hai tuần 4 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 21/04/2024 – CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH năm B. CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ – Mục tử tốt lành. (20/04/2024 10:00:00 - Xem: 5,377)

CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH năm B. CHÚA CHIÊN LÀNH. Cầu cho ơn thiên triệu Linh mục và tu sĩ

Thứ Bảy 20/04/2024 – Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh. – Biết chọn lựa. (19/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,067)

Thứ Bảy tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Sáu 19/04/2024 – Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh. – Con đường hiến thân. (18/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,880)

Thứ Sáu tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Năm 18/04/2024 – Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Lời Chúa – cử hành Thánh Thể. (17/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,825)

Thứ Năm tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Tư 17/04/2024 – Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh. – Ý nghĩa của cuộc sống. (16/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,152)

Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Ba 16/04/2024 – Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh. – Bánh trường sinh. (15/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,981)

Thứ Ba tuần 3 Phục Sinh.

Thứ Hai 15/04/2024 – Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh. – Tin vào Đấng Thiên Sai. (14/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,814)

Thứ Hai tuần 3 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 14/04/2024 – CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm B. – Chứng nhân về Chúa Giêsu Phục sinh. (13/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,588)

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH năm B.

Thứ Bảy 13/04/2024 – Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh. – Bến bờ bình an. (12/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,273)

Thứ Bảy tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Sáu 12/04/2024 – Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh. – Năm chiếc bánh và hai con cá. (11/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,919)

Thứ Sáu tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Năm 11/04/2024 – Thứ Năm tuần 2 Phục Sinh. - Thánh Ta-nít-la-ô, giám mục tử đạo. Lễ nhớ. – Tình yêu thương. (10/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,908)

Thánh Ta-nít-la-ô, giám mục tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Tư 10/04/2024 – Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh. – Đi rao giảng Tin Mừng. (09/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,158)

Thứ Tư tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Ba 09/04/2024 – Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh. – Ðược Sống Muôn Ðời. (08/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,230)

Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh.

Thứ Hai 08/04/2024 – Thứ Hai tuần 2 Phục Sinh – Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng. – Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. (07/04/2024 10:00:00 - Xem: 5,830)

Lễ TRUYỀN TIN. Lễ Trọng.

+ Chúa Nhật 07/04/2024 – CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm B. – KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. – Chúa Phục Sinh với các tông đồ. (06/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,813)

CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH năm B. – KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.

Thứ Bảy 06/04/2024 – Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Những lần hiện ra. (05/04/2024 10:00:00 - Xem: 3,649)

Thứ Bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Sáu 05/04/2024 – Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Tìm lại được bản thân. (04/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,147)

Thứ Sáu tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Năm 04/04/2024 – Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Ðau khổ là một hồng ân. (03/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,103)

Thứ Năm tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.

Thứ Tư 03/04/2024 – Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH. – Trên đường Em-mau. (02/04/2024 10:00:00 - Xem: 4,010)

Thứ Tư tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH.


Tổng số: 1101
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7