Lời chúa mỗi ngày

Thứ Tư 07/06/2023 – Thứ Tư tuần 9 thường niên. – Người chết sống lại.  (06/06/2023 10:00:00 - Xem: 1,334)

Thứ Tư tuần 9 thường niên.

Thứ Ba 06/06/2023 – Thứ Ba tuần 9 thường niên. – Bổn phận tín hữu và công dân.  (05/06/2023 10:00:00 - Xem: 3,437)

Thứ Ba tuần 9 thường niên.

Thứ Hai 05/06/2023 – Thứ Hai tuần 9 thường niên. – Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Dụ ngôn tá điền sát nhân.  (04/06/2023 10:00:00 - Xem: 3,973)

Thánh Bôniphát, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 04/06/2023 – CHÚA NHẬT 9 THƯỜNG NIÊN – CHÚA BA NGÔI năm A – Tình yêu Ba Ngôi. (03/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,125)

CHÚA NHẬT CHÚA BA NGÔI năm A

Thứ Bảy 03/06/2023 – Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Do quyền phép nào?  (02/06/2023 10:00:00 - Xem: 3,466)

Thánh Carôlô Loan-ga và các bạn, tử đạo.

Thứ Sáu 02/06/2023 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 8 thường niên. – Nhà cầu nguyện của mọi dân tộc.  (01/06/2023 10:00:00 - Xem: 4,068)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 8 thường niên.

Thứ Năm 01/06/2023 – Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ. – Chữa người mù Bartimê.  (31/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,973)

Thánh Giúttinô, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Tư 31/05/2023 – ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính. – Nhận ra dấu chỉ của Chúa. (30/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,084)

ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ Ê-LI-SA-BÉT. Lễ kính.

Thứ Ba 30/05/2023 – Thứ Ba tuần 8 thường niên. – Sẽ được gấp trăm.  (29/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,064)

Thứ Ba tuần 8 thường niên.

Thứ Hai 29/05/2023 – Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Này là Mẹ con.  (28/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,663)

Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 28/05/2023 – CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm A – Hãy nhận lấy Thánh Thần. (27/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,707)

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG năm A

Thứ Bảy 27/05/2023 – Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh. – Làm chứng cho Chúa. (26/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,506)

Thứ Bảy tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Sáu 26/05/2023 – Thứ Sáu tuần 7 Phục Sinh. – Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. – Cơ hội thứ hai. (25/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,041)

Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ.

Thứ Năm 25/05/2023 – Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh. – Sức mạnh của hiệp nhất. (24/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,985)

Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Tư 24/05/2023 – Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh. – Xin Cha gìn giữ họ. (23/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,007)

Thứ Tư tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Ba 23/05/2023 – Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh. – Ngưỡng cửa vào sự sống. (22/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,201)

Thứ Ba tuần 7 Phục Sinh.

Thứ Hai 22/05/2023 – Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh. – Cùng hiệp thông với Chúa. (21/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,948)

Thứ Hai tuần 7 Phục Sinh.

+ Chúa Nhật 21/05/2023 – CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH năm A . CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.– Hãy đi giảng dạy muôn dân. (20/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,848)

CHÚA THĂNG THIÊN. Lễ trọng. Lễ HỌ.

Thứ Bảy 20/05/2023 – Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh. – Đứng về phía Chúa. (19/05/2023 10:00:00 - Xem: 3,472)

Thứ Bảy tuần 6 Phục Sinh.

Thứ Sáu 19/05/2023 – Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh. – Tình yêu và đau khổ. (18/05/2023 10:00:00 - Xem: 4,212)

Thứ Sáu tuần 6 Phục Sinh.


Tổng số: 782
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7