Lời chúa mỗi ngày

Thứ Ba 16/07/2024 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (15/07/2024 10:00:00 - Xem: 2,197)

16/07 – Thứ Ba tuần 15 thường niên.

Thứ Hai 15/07/2024 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.– Phần thưởng môn đệ Chúa. (14/07/2024 10:00:00 - Xem: 3,412)

Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

+ Chúa Nhật 14/07/2024 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B. – Lệnh sai đi Nhóm 12. (13/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,926)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 13/07/2024 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (12/07/2024 10:00:00 - Xem: 3,391)

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Thứ Sáu 12/07/2024 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (11/07/2024 10:00:00 - Xem: 3,982)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 11/07/2024 – Thứ Năm tuần 14 thường niên. – Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. – Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (10/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,297)

Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

Thứ Tư 10/07/2024 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. – Chọn gọi 12 tông đồ. (09/07/2024 10:00:00 - Xem: 3,938)

Thứ Tư tuần 14 thường niên.

Thứ Ba 09/07/2024 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. – Cánh đồng truyền giáo. (08/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,124)

Thứ Ba tuần 14 thường niên.

Thứ Hai 08/07/2024 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. – Chạm đến. (07/07/2024 10:00:00 - Xem: 3,965)

08/07 – Thứ Hai tuần 14 thường niên.

+ Chúa Nhật 07/07/2024 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu tại quê nhà Na-da-rét. (06/07/2024 10:00:00 - Xem: 5,071)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 06/07/2024 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Ăn chay đẹp lòng Chúa. (05/07/2024 10:00:00 - Xem: 3,492)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Sáu 05/07/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mát-thêu. (04/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,187)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Năm 04/07/2024 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (03/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,268)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 03/07/2024 – Thứ Tư tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Con đường theo Chúa. (02/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,551)

Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Thứ Ba 02/07/2024 – Thứ Ba tuần 13 thường niên. – Theo Chúa: không sợ. (01/07/2024 10:00:00 - Xem: 4,069)

Thứ Ba tuần 13 thường niên.

Thứ Hai 01/07/2024 – Thứ Hai tuần 13 thường niên. – Con đường theo Chúa. (30/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,160)

Thứ Hai tuần 13 thường niên.

+ Chúa Nhật 30/06/2024 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B. – Quyền lực trên bệnh tật và sự sống. (29/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,762)

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 29/06/2024 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2024 10:00:00 - Xem: 6,946)

THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ.

Thứ Sáu 28/06/2024 – Thứ Sáu tuần 12 thường niên. – Chữa người phong cùi. (27/06/2024 10:00:00 - Xem: 3,983)

Thứ Sáu tuần 12 thường niên.

Thứ Năm 27/06/2024 – Thứ Năm tuần 12 thường niên. – Nhà xây trên đá. (26/06/2024 10:00:00 - Xem: 4,276)

Thứ Năm tuần 12 thường niên.


Tổng số: 1186
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7