Năm Thượng HĐGM Thứ 16

Tinh thần hiệp hành nơi sứ vụ linh mục (21/04/2022 14:46:23 - Xem: 6,122)

“Các linh mục và phó tế có vai trò then chốt trong việc cùng nhau cất bước hành trình giữa dân Chúa, khi họ hiệp nhất với giám mục và phục vụ các tín hữu.

Vì một Giáo hội hiệp hành: Những đề tài cần được suy tư (18/04/2022 05:50:42 - Xem: 3,146)

Giáo hội tại Việt Nam cũng đang bước vào tiến trình cử hành Thượng Hội đồng Giám mục 2023, vốn đã bắt đầu từ ngày 17/10/2021

Đức Giê-su Ki-tô – Đường sự sống (02/04/2022 15:06:56 - Xem: 2,995)

Là con người, ai cũng có kinh nghiệm về sự sống. Tuy nhiên, câu hỏi ‘sự sống là gì?’ luôn vượt quá sự hiểu biết và giải thích của con người.

Hiệp Hành – 10 Nguyên tắc giúp vạch trần sám hối giả hiệu (01/04/2022 15:16:56 - Xem: 3,880)

Chúng ta cần phải hết sức khôn ngoan và thận trọng trong khi thực hành các việc sám hối của mình. Sau đây là 10 nguyên tắc giúp vạch trần sám hối giả hiệu:

Cộng tác trong mục vụ để hướng tới một Hội Thánh hiệp hành (23/03/2022 06:07:37 - Xem: 4,118)

Cộng tác trong mục vụ[1] chính là bản chất phục vụ của Giáo hội. Cộng tác trong mục vụ cũng chính là nhằm hướng tới một Giáo hội hiệp hành.

Lịch sử của tính hiệp hành: Nó lâu đời hơn bạn nghĩ (06/03/2022 08:59:50 - Xem: 5,739)

Những ngày này, thuật ngữ “tính hiệp hành” chiếm thế thượng phong trong ngôn ngữ của Giáo Hội, nhưng thuật ngữ ấy không có một lịch sử lâu dài;

Đức Giê-su Ki-tô – Đường đau khổ (03/03/2022 14:33:59 - Xem: 2,334)

Bóng dáng đau khổ hiện diện trong mọi nơi, mọi lúc của đời sống con người trên bình diện cá nhân cũng như tập thể.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường hòa hợp (02/02/2022 08:25:15 - Xem: 2,648)

Dưới nhãn quan một số nền văn hóa Á Châu, sự hòa hợp của thiên – địa – nhân (trời – đất – người) là nền tảng cho các hình thức hòa hợp khác trong vũ trụ.

Sống chiều kích hoán cải vì một Hội thánh hiệp hành (26/01/2022 09:30:35 - Xem: 4,627)

Hội Thánh hiệp hành”, nghĩa là “mọi thành phần trong Hội Thánh bước đi cùng nhau trên cùng một con đường”

Vài nét gợi ý để hướng tới một Giáo hội hiệp hành (12/01/2022 06:08:07 - Xem: 6,624)

Mỗi người có một phận vụ khác nhau để chu toàn, nhưng mọi phận vụ khi được chu toàn đều nhắm đến một mục đích chung: là xây dựng cộng đoàn.

Hiệp hành trong những hoàn cảnh lạ lùng (09/01/2022 17:46:02 - Xem: 9,599)

Bài viết dưới đây của linh mục Piô Ngô Phúc Hậu cho thấy những nét đặc biệt của việc thực thi sứ vụ trong những hoàn cảnh xã hội rất lạ lùng’

Đức Giê-su Ki-tô – Đường giao ước mới (02/01/2022 08:57:19 - Xem: 3,816)

Tương quan trong giao ước được Đức Giê-su thiết lập đặt nền tảng trên ‘tình yêu tự hiến’ qua sự đau khổ, sự chết và phục sinh của Người.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường nhập thể (01/12/2021 14:01:42 - Xem: 5,554)

Nội dung đức tin Ki-tô Giáo đặt trên nền tảng Biến Cố Nhập Thể của Ngôi Hai Thiên Chúa. Trong tiếng La-tinh, danh từ nhập thể là ‘incarnatio’;

Đức Giê-su Ki-tô – Đường công chính (02/11/2021 09:40:16 - Xem: 4,660)

Công chính liên quan đến lẽ phải, công bằng, công minh, chính trực, ngay thẳng, thỏa đáng, đúng đắn, thẳng thắn, thành thật, chính xác, đơn sơ, khiêm tốn, thanh cao.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường vâng phục (01/10/2021 15:54:17 - Xem: 7,000)

Tháng 9 vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Tha Thứ Tội Lỗi. Tháng 10 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Vâng Phục.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường tha thứ tội lỗi (02/09/2021 08:47:17 - Xem: 7,487)

Tháng 8 vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Kiện Toàn Lời Chúa. Tháng 9 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Tha Thứ Tội Lỗi.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường kiện toàn Lời Chúa (01/08/2021 10:22:23 - Xem: 6,508)

Tháng 8 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Kiện Toàn Lời Chúa.

Đức Giê-su Ki-tô – Đường kiện toàn lề luật (01/07/2021 09:28:45 - Xem: 6,023)

Tháng 6 vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô - Đường Ở Lại. Tháng 7 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô – Đường Kiện Toàn Lề Luật.

Đức Giêsu Kitô - Đường Ở Lại (01/06/2021 14:02:43 - Xem: 7,669)

Tháng 5 vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô - Đường Thượng Tế Tối Cao. Tháng 6 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô - Đường Ở Lại.

Đức Giêsu Kitô - Đường Thượng Tế Tối Cao (04/05/2021 08:52:28 - Xem: 6,809)

Tháng 4 vừa qua, chúng ta đã suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô - Đường Chiên Thiên Chúa. Tháng 5 này, chúng ta cùng nhau suy niệm chủ đề Đức Giê-su Ki-tô - Đường Thượng Tế Tối Cao.


Tổng số: 45
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7