Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 4,027
  • Ngày đăng: 18/04/2022 06:22:57

 

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Các môn đệ đang sợ hãi giam mình trong phòng kín, nhưng khi gặp thấy Chúa Giêsu phục sinh thì các ông vui mừng. Chúa Giêsu phục sinh cũng đang ở giữa chúng ta. Vậy chúng ta hãy vui mừng cùng Ngài dâng lễ tạ ơn lên Thiên Chúa là Cha toàn năng của chúng ta.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúa Giêsu phục sinh là bảo đảm cho chiến thắng của sự thiện trên sự ác. Nhưng chúng ta chưa xác tín điều ấy nên chưa tích cực chiến đấu chống lại sự ác.

- Chúa Giêsu phục sinh luôn hiện diện bên cạnh chúng ta. Nhưng chúng ta thường quên điều đó nên sống và làm việc như không có Ngài bên cạnh.

- Chúa Giêsu phục sinh là nguồn gốc và nền tảng của vui mừng và bình an. Nhưng chúng ta thường để mình bị giao động bởi những buồn phiền lo lắng thế tục.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, đã ban Đức Kitô cho thế gian, để ai tin vào Người thì được Cứu độ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:

 

1/ “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh được trái tim yêu thương của Đấng Phục Sinh, để các ngài làm chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa qua bí tích Hòa Giải, và qua đời sống hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Bình an cho anh em”. Xin cho các Kitô hữu, biết tin tưởng phó thác đời mình cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa, để sống bình an và nên khí cụ tình thương của Chúa cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Người cho các ông xem tay và cạnh sườn”Xin cho những ai đang sống trong lầm lạc, cảm nhận được lòng xót thương bao dung của Chúa, và can đảm trở về với Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ Chúa Giêsu là dung mạo Lòng Thương Xót của Thiên ChúaXin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta trở nên dấu chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa, bằng một đời sống yêu thương và dấn thân phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế:  Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho chúng con trở nên chứng nhân của Lòng Thương Xót, qua đời sống yêu thương hiệp nhất, để đem sự bình an và tình thương của Chúa đến với những người mà chúng con gặp gỡ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7