Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 5 TN A

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,576
  • Ngày đăng: 30/01/2023 10:00:18

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Chúa nhựt vừa qua, Lời Chúa cho chúng ta biết chúng ta rất hạnh phúc vì được làm công dân Nước Trời. Lời Chúa hôm nay sẽ dạy chúng ta biết sứ mạng cao cả của người công dân Nước Trời.

Chúng ta hãy lắng nghe Lời Chúa để hiểu sứ mạng ấy là gì, và chúng ta hãy sốt sắng xin Chúa giúp chúng ta thi hành sứ mạng cao cả ấy.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Chúng ta chưa hãnh diện vì được làm công dân Nước Trời. Ngược lại có khi còn che dấu hoặc xấu hổ vì điều ấy.

– Sống với những người chưa biết Chúa, chúng ta chẳng những không mang lại điều gì tốt cho họ, trái lại còn lây nhiễm những thói xấu của họ.

– Sống giữa những người khác, chúng ta không nêu gương sáng, ngược lại có khi còn làm gương mù gương xấu.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Với quyết tâm sống lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Sự sáng của ngươi tỏ rạng như hừng đông”Xin cho các vị Chủ chăn được Chúa đồng hành, để lời giảng dạy cùng với đời sống đạo đức của các ngài, trở thành ánh sáng soi dẫn nhân loại khỏi đi lầm đường lạc lối. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Các con là sự sáng thế gian”Xin cho các Kitô hữu biết thực hiện đức bác ái với một tinh thần mến yêu, để qua họ nhiều người nhận biết và tin theo Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Lời tôi nói và việc tôi rao giảng không dựa vào sự khôn ngoan của loài người”Xin cho các nhà truyền giáo biết cậy dựa vào Chúa, để các ngài luôn là những chứng nhân nhiệt thành cho Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta sống đúng vai trò ở giữa thế gian như đèn thắp sáng trên giá cao, để sự hiện diện và hoạt động của chúng ta làm cho mọi người tôn vinh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện và giúp chúng con sống đúng vai trò là muối cho đời và ánh sáng cho trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7