Suy niệm tin mừng chúa nhật

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT CTT HIỆN XUỐNG - 2024

  • In trang này
  • Lượt xem: 388
  • Ngày đăng: 13/05/2024 08:21:52

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Lễ Hiện xuống hôm nay kết thúc mùa Phục sinh. Chúng ta hãy nhìn lại những bước mà Phụng vụ đã dẫn chúng ta đi qua : Đức Giêsu đã nhập thế sống với loài người, Ngài đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, rồi Ngài chịu nạn chịu chết, nhưng Ngài đã sống lại và lên trời. Hôm nay Ngài sai Chúa Thánh Thần đến để thánh hóa loài người. Như thế, Chúa Thánh Thần là Đấng hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần xuống trên chúng ta, để chúng ta hoàn thành sứ mạng cứu độ bản thân chúng ta và mọi người.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Chúng ta có lỗi vì ít nghĩ đến Chúa Thánh Thần là Đấng Thiên Chúa đã ban để hỗ trợ chúng ta.

– Chúng ta thường làm việc theo suy nghĩ riêng chứ không theo sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

– Chúa Thánh Thần muốn mọi người hiệp nhất với nhau, nhưng chúng ta thường chia rẽ.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B
Lễ Vọng

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Đức Kitô Phục Sinh đã xin Chúa Cha ban Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh, để Người hoàn tất công trình cứu độ nơi mỗi người chúng ta. Chúng ta hết lòng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

1/ Chúa Thánh Thần hằng gìn giữ, thánh hóa và canh tân Hội Thánh. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài đủ khôn ngoan dẫn dắt các tín hữu sống theo thánh ý Chúa mà đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất”. Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết theo lương tâm ngay chính, mà dùng những khả năng Chúa ban, giúp cho người dân được sống trong công lý, hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Chúng ta đã lãnh nhận Thánh Thần như ân huệ khởi đầu”. Xin cho anh chị em tân tòng, được ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, biết chuyên cần cầu nguyện, sống yêu thương, và thực thi giới luật cách trung thành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Ai khát nước hãy đến cùng Ta”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta luôn khát khao ơn Chúa Thánh Thần, biết mở lòng đón nhận Người đến, và tin tưởng bước theo ơn soi dẫn của Người để được sống trong bình an. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, để Người khơi lên trong chúng con niềm khao khát kiếm tìm Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - NĂM B
Lễ Chính Ngày

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Thánh Thần là nguồn sống của Hội Thánh, là Thầy dạy của các Kitô hữu. Nhờ Người, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha và được kết hợp với Chúa Kitô. Trong tình con thảo, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1/ Lửa Thánh Thần là lửa tình yêu. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, để ý thức và nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ Lễ Hiện Xuống là ngày khai sinh Hội Thánh. Xin cho các Kitô hữu luôn vững tin rằng, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong Hội Thánh, để biết tích cực cộng tác với Người, hầu xây dựng Hội Thánh Chúa ngày thêm vững mạnh trong hiệp nhất và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Lạy Đấng an ủi tuyệt vời, là khách trọ hiền lương của tâm hồn, xin hãy đến”. Xin cho các bệnh nhân, người đau khổ, nhờ được Chúa Thánh Thần an ủi và tha nhân giúp đỡ, tìm được bình an nội tâm và niềm hy vọng kiên vững. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ Chúa Thánh Thần đến đem lại bình an và hiệp nhất. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết để cho Chúa Thánh Thần soi dẫn, hầu sống thánh thiện, để xây dựng gia đình và giáo xứ thành cộng đoàn hiệp nhất yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, giúp chúng con trung kiên trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, và nồng nàn trong đức mến, để sống xứng đáng là con yêu dấu của Chúa mà xây dựng Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7