Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 27 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,208
  • Ngày đăng: 26/09/2022 05:50:29

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Chúng ta vẫn nói rằng mình là tín hữu, nghĩa là người có đức tin. Nhưng thực ra đức tin của chúng ta còn rất yếu, và chúng ta chưa thực sự sống đức tin của mình.

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy thưa với Chúa như các tông đồ xưa "Thưa Thầy, xin ban thêm đức tin cho chúng con".

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta giao động không muốn tin nữa khi gặp phải những khó khăn trong đời sống.

- Chúng ta chưa thể hiện đức tin mình ra bằng một cách sống siêu nhiên phó thác nơi Chúa quan phòng.

- Chúng ta không khiêm tốn phục vụ mọi người như một người tôi tớ.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa luôn yêu thương và ban tặng cho chúng ta món quà vô giá là đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1.        “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, luôn ý thức vai trò và trách nhiệm của mình như người đầy tớ, để biết phục vụ đoàn chiên Chúa trao trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.        “Con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta”Xin cho các Kitô hữu, dù phải đối diện với những khó khăn, thử thách, và hiểu lầm, luôn can đảm sống niềm tin của mình, và trung thành làm chứng cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.        “Con hãy cậy nhờ Thánh Thần là Ðấng ngự trong chúng ta mà gìn giữ kho tàng tốt đẹp”Xin cho các bạn trẻ công giáo, luôn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, mà gìn giữ kho tàng đức tin đã lãnh nhận, và luôn sống ngay chính, công bằng và bác ái, để giới thiệu Chúa cho những người chung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.        Người công chính sẽ sống nhờ trung tínXin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn trung thành phụng sự Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân, hầu trở thành những người công chính như Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.        Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đức tin. Xin Chúa tiếp tục ban ơn nâng đỡ, để chúng con ngày càng vững mạnh hơn trong đức tin đã được lãnh nhận, mà trung thành phụng sự Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7