Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 30 TN NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 444
  • Ngày đăng: 23/10/2023 10:45:32

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Thiên Chúa là tình yêu. Trong Thánh lễ này chúng ta hãy đến với Ngài để được Ngài châm thêm tình yêu vào lòng chúng ta, nhờ đó từ nay chúng ta sẽ mến Chúa và yêu người hơn.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Xin Chúa tha thứ vì chúng con chưa mến Chúa đủ.

– Xin Chúa tha thứ vì chúng con chưa yêu người đủ.

– Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng con hành động không theo sự hướng dẫn của tình yêu mà lại theo sự thúc đẩy của lòng giận ghét.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu đã chết vì yêu thương chúng ta, và Người truyền dạy chúng ta sống giới răn mến Chúa yêu người. Với ước mong sống lời Chúa dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loạiXin cho tình yêu của Chúa được thể hiện sống động nơi các vị Chủ chăn, để qua các ngài, mọi người nhận ra khuôn mặt dịu hiền và xót thương của Chúa là Đấng đầy lòng nhân hậu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Nếu kẻ ấy kêu van đến Ta, Ta sẽ nhậm lời nó, vì Ta là Ðấng thương xót”Xin cho các Kitô hữu cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa, để cũng biết sống yêu thương, quảng đại với tha nhânChúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Anh em đã nên mẫu mực cho mọi kẻ tin đạo”Xin cho các nhà truyền giáo luôn biết sống tinh thần yêu thương mà Chúa đã dạy, để qua đời sống của họ, nhiều người tin vào Thiên ChúaChúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ Chân thành yêu thương, quảng đại giúp đỡ những người nghèo khổ là bổn phận của mọi Kitô hữuXin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết sống yêu thương và quảng đại giúp đỡ mọi người, nhất là những người nghèo hèn bất hạnh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền dạy chúng con sống giới răn mến Chúa yêu người. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con luôn yêu mến Chúa trên hết mọi sự, và yêu thương tha nhân như chính mình. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7