Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 34 TN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,882
  • Ngày đăng: 14/11/2022 07:35:17

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Hôm nay là Chúa nhựt cuối cùng của năm phụng vụ. Lời Chúa vạch cho chúng ta thấy lúc tận cùng của thời gian Chúa Giêsu sẽ làm vua ngự trị trên toàn thể mọi sự và mọi người. Nhưng từ nay cho đến lúc đó, Chúa vẫn làm vua trong lòng những người tin cậy và yêu mến Ngài.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta nhận thức vị trí và vai trò làm vua của Chúa trên cuộc đời chúng ta, đồng thời xin Chúa cũng giúp chúng ta phụng thờ Ngài cho xứng đáng.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta đã tôn thờ những "vua" khác không phải là Chúa, như tiền bạc, danh vọng, lạc thú v.v.

- Chúng ta không sống theo sự dẫn dắt của Chúa.

- Chúng ta không sống theo luật của Nước Chúa là luật yêu thương.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu là Vua Tình Yêu. Người đã hy sinh chịu chết trên thập giá để cứu độ chúng ta. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1.        “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh, biết noi gương Chúa Giêsu Vua Tình Yêu, để chăm sóc đoàn chiên Chúa trao bằng sự hy sinh, bao dung và phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.        “Thiên Chúa ban hoà bình trên trời dưới đất”Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia, được ơn Chúa tác động, biết cùng nhau xây dựng nền hoà bình chính trực cho thế giới, để mọi người có được đời sống ấm no và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.        “Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi”Xin cho các tội nhân, cách riêng những Kitô hữu khô khan nguội lạnh, biết thật lòng ăn năn thống hối tội lỗi của mình, để sớm trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.        “Ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta”. Xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết trung thành phụng sự Chúa, hết lòng yêu thương nhau, và tận tâm phục vụ mọi người, để đáng được hưởng phần thưởng Nước Trời Chúa hứa ban. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.        Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Vua Tình Yêu, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện, mà giúp chúng con luôn biết làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa mọi người, bằng một đời sống yêu thương, tha thứ, và hy sinh phục vụ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7