Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 7 TN NĂM A

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,282
  • Ngày đăng: 13/02/2023 08:06:12

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến

Ở đời này, và cả ở đời sau, không có gì quan trọng cho bằng tình yêu. Hạnh phúc chính là yêu và được yêu lại. Nhưng chắc gì chúng ta đã hiểu đúng về tình yêu. Trong Thánh Lễ này, Lời Chúa sẽ dạy chúng ta điều quan trọng đó. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta hiểu và thực thi yêu thương trong cuộc sống chúng ta.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Chúng ta yêu thương một số người, nhưng đồng thời cũng ghét bỏ nhiều người khác.

– Chúng ta muốn người ta yêu thương mình, nhưng mình lại không yêu thương người khác.

– Đặc biệt chúng ta nuôi dưỡng lòng ganh ghét, hận thù, là điều hoàn toàn đi ngược lại lời dạy của Chúa.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Sống yêu thương là nên trọn lành như Chúa muốn. Với quyết tâm tuân giữ lệnh truyền của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1.        “Tất cả là của anh em, nhưng thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh biết phục vụ với tinh thần vô vị lợi, để đem lại lợi ích cho mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.        “Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con”Xin cho các Kitô hữu biết thực thi giới luật yêu thương cách trọn vẹn, để xứng đáng là con cái Thiên Chúa, Đấng yêu thương tất cả mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.        “Nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn?” Xin cho con người ngày hôm nay luôn biết vượt qua những hận thù ghen ghét, để sống yêu thương và quảng đại với nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.        “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết nỗ lực sống bác ái và tha thứ như Chúa đã dạy, để mọi người nhận biết Chúa là Đấng giàu lòng xót thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.        Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn, quảng đại và yêu thương mọi người như Chúa Kitô đã truyền dạy, để nên nhân chứng về tình thương của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7