Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN CHÚA KITO LÀ VUA NĂM B

  • In trang này
  • Lượt xem: 4,044
  • Ngày đăng: 15/11/2021 08:49:49

DẪN VÀO THÁNH  LỄ

Anh chị em thân mến

Hôm nay là Chúa nhựt cuối cùng của năm phụng vụ. Lời Chúa vạch cho chúng ta thấy lúc tận cùng của thời gian Đức Giêsu sẽ làm vua ngự trị trên toàn thể mọi sự và mọi người. Nhưng từ nay cho đến lúc đó, Chúa vẫn làm vua trong lòng những người tin cậy và yêu mến Ngài.

Trong Thánh lễ này, chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta nhận thức vị trí và vai trò làm vua của Chúa trên cuộc đời chúng ta, đồng thời xin Chúa cũng giúp chúng ta phụng thờ Ngài cho xứng đáng.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta đã tôn thờ những "vua" khác không phải là Chúa, như tiền bạc, danh vọng, lạc thú v.v.

- Chúng ta không sống theo sự dẫn dắt của Chúa.

- Chúng ta không sống theo luật của Nước Chúa là luật yêu thương.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Kitô là Vua. Người đã chiến thắng những bất công, tội lỗi và sự chết. Chúng ta hân hoan chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

1. “Chính Ta sẽ chăn dắt các chiên Ta”Xin cho các mục tử trong Hội Thánh mặc lấy tâm tình của Chúa Kitô Vua, hết lòng phục vụ dân Chúa trong khiêm nhường và hiền lành, hầu dẫn dắt họ đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2. “Ta sẽ chăn dắt nó trong sự công chính”Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia luôn hết lòng lo cho dân nước được hưởng tự do, công lý, hòa bình và thịnh vượng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3. “Mỗi lần các ngươi làm như thế là làm cho chính Ta”Xin cho các Kitô hữu biết hết lòng mến Chúa – yêu người, tận tình giúp đỡ những anh chị em nghèo khổ, như làm cho chính Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4. “Muôn dân sẽ được tập họp trước mặt Người”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết xây dựng gia đình, và giáo xứ thành nơi để Vua Giêsu hiển trị. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5. Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng…….. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa quy tụ chúng con trong Vương Quốc thánh thiện và yêu thương của Chúa là Giáo Hội. Xin cho chúng con hết lòng tuân giữ lệnh Chúa truyền, để mai sau xứng đáng chung hưởng hạnh phúc muôn đời Chúa hứa ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7