Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ HIỂN LINH 2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 1,298
  • Ngày đăng: 02/01/2023 07:42:51

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Chúa Giêsu là ánh sáng. Trong dịp lễ Giáng sinh, Ngài đã chiếu sáng các nhà thờ và các gia đình tín hữu. Nhưng Ngài còn muốn là ánh sáng cho tất cả mọi người nữa.

Ngày hôm nay chúng ta mừng lễ Hiển linh, kỷ niệm việc ngày xưa Chúa Giêsu đã tỏ mình ra cho các đạo sĩ, đại diện cho lương dân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người ngoài Kitô giáo cũng nhận được ánh sáng Chúa ; và cho chính chúng ta ý thức bổn phận mang ánh sáng Chúa đến cho mọi người.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

– Chúng ta có tội vì quá thờ ơ với việc mang ánh sáng Tin Mừng đến cho lương dân.

– Chúng ta có tội vì cộng đoàn xứ đạo chúng ta không nêu gương sáng trước mặt mọi người.

– Chúng ta có tội vì không quan tâm tìm ý Chúa qua những đấu chỉ hằng ngày.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Hôm nay, các nhà chiêm tinh đến Bêlem tôn thờ Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cùng với các ngài, chúng ta hãy thờ lạy Chúa Hài Nhi và dâng lên Người những lời nguyện xin tha thiết:

1/ Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sao dẫn đường và đã gặp được Hài Nhi GiêsuXin cho Hội Thánh luôn là ánh sao dẫn đường cho mọi người tìm đến cùng Chúa là Ánh Sáng của trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến cho Chúa Giêsu Hài ĐồngXin cho các Kitô hữu biết dâng lên Chúa kho tàng quý báu nhất là chính cuộc đời mình, để Chúa thực hiện kế hoạch cứu độ của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ Khi đến Giêrusalem, các nhà chiêm tinh đã tìm hiểu về Hài Nhi GiêsuXin cho những ai đang thành tâm tìm hiểu Chúa, được Thần Khí Chúa soi dẫn, để họ gặp gỡ, hiểu biết, yêu mến, và tin theo Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ Chúa tỏ mình ra cho hết thảy mọi người, nhưng chỉ có các nhà chiêm tinh nhận ra được dấu chỉ của ChúaXin cho mỗi người cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua các biến cố vui buồn trong cuộc sống, để trở nên xứng đáng là con cái Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đến viếng thăm và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa để cuộc đời chúng con trở nên ánh sáng soi đường cho mọi người tìm về với Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7