Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA THĂNG THIÊN NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,314
  • Ngày đăng: 23/05/2022 08:55:53

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Việc Chúa Giêsu thăng thiên đánh dấu một bước ngoặc trong việc loan báo Tin Mừng. Trước đây, loan báo Tin Mừng chủ yếu là việc của Chúa Giêsu. Nhưng từ đây, việc này chủ yếu là của Giáo Hội, với sự hỗ trợ đắc lực của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần. Bởi đó, khi từ biệt các môn đệ, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng "Anh em hãy đi đến với muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần".

Hôm nay, sứ mạng này được trao cho thế hệ chúng ta. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa hỗ trợ để chúng ta chu toàn sứ mạng Chúa trao.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta có lỗi vì hay quên rằng Chúa Giêsu là Đấng đang sống và đã được Chúa Cha trao cho toàn quyền. Do lỗi này nên chúng ta dễ chán nản và không cậy dựa vào Ngài.

- Chúng ta có lỗi vì chỉ hướng về trời mà quên trách nhiệm xây dựng thế giới của mình.

- Chúng ta có lỗi vì ít quan tâm loan báo Tin Mừng.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Trước khi về trời, Chúa Giêsu trao cho các Tông Đồ và Hội Thánh sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa trao, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Ðức Kitô Phục Sinh đã trao sứ mạng loan báo Tin Mừng cho Hội ThánhXin cho các Mục tử trong Hội Thánh, luôn ý thức và trung thành thực thi sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người, bằng chính đời sống gương mẫu của các ngài. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Truyền thông có vai trò và ảnh hưởng lớn trong xã hội loài ngườiXin cho các Kitô hữu biết sử dụng các phương tiện truyền thông với tinh thần bác ái và đạo đức, nhằm phục vụ hữu hiệu cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân”Xin cho các nhà truyền giáo luôn giữ được lửa nhiệt thành và lòng mến, để trên từng bước đường loan báo Tin Mừng, các ngài hăng say đem niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho muôn người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được rước lên trời”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết hướng lòng về quê trời vĩnh cửu, và nhất là biết cùng nhau xây dựng Nước Trời ngay ở đời này, bằng đời sống yêu thương và dấn thân phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã lên trời vinh hiển. Xin cho chúng con biết ái mộ những sự trên trời, để niềm hy vọng Nước Trời thôi thúc chúng con trung thành bước theo Chúa, và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cứu độ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7