Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CTT HIỆN XUỐNG NĂM C

  • In trang này
  • Lượt xem: 2,061
  • Ngày đăng: 30/05/2022 07:10:04

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Lễ Hiện xuống hôm nay kết thúc mùa Phục sinh. Chúng ta hãy nhìn lại những bước mà Phụng vụ đã dẫn chúng ta đi qua : Chúa Giêsu đã nhập thế sống với loài người, Ngài đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng, rồi Ngài chịu nạn chịu chết, nhưng Ngài đã sống lại và lên trời. Hôm nay Ngài sai Chúa Thánh Thần đến để thánh hóa loài người. Như thế, Chúa Thánh Thần là Đấng hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa tuôn đổ đầy tràn Thánh Thần xuống trên chúng ta, để chúng ta hoàn thành sứ mạng cứu độ bản thân chúng ta và mọi người.

 

GỢI Ý SÁM HỐI

- Chúng ta có lỗi vì ít nghĩ đến Chúa Thánh Thần là Đấng Thiên Chúa đã ban để hỗ trợ chúng ta.

- Chúng ta thường làm việc theo suy nghĩ riêng chứ không theo sự soi sáng hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

- Chúa Thánh Thần muốn mọi người hiệp nhất với nhau, nhưng chúng ta thường chia rẽ.

 

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

LỄ VỌNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Thiên Chúa đã ban Thánh Thần để canh tân bộ mặt trái đất và đổi mới tâm hồn con người. Với lòng tin tưởng vào ơn đổi mới của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:

1.         Chúa Thánh Thần là Đấng ban phát mọi ơnXin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn khôn ngoan trong điều hành, nhiệt thành trong sứ vụ, nhất là sốt sắng khi cử hành các bí tích, để đem lại nhiều ơn lành cho các tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2.         “Xin sai Thánh Thần Chúa đến, và xin canh tân bộ mặt trái đất”Xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia được Chúa Thánh Thần soi dẫn, biết can đảm thi hành trách nhiệm đã lãnh nhận, để làm cho thế giới ngày thêm văn minh và công bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3.         Chúa Thánh Thần là Đấng ủi an và bào chữaXin cho các Kitô hữu đang gặp khó khăn trong đời sống đức tin, được Chúa Thánh Thần thương nâng đỡ ủi an, và ban những ơn cần thiết, để họ luôn trung thành theo Chúa và lớn lên trong tình yêu mến Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4.         “Ai khát hãy đến cùng Ta mà uống”Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta có được lòng khao khát Chúa, siêng năng tham dự các cử hành phụng vụ, để kín múc nguồn sức sống từ Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5.         Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương tuôn đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống và giúp chúng con trở nên những Kitô hữu đạo đức, thánh thiện, hầu chúng con trở nên nhân chứng cho tình yêu Chúa trong đời sống hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.   

 

LỄ CHÍNH NGÀY

Chủ tế:  Anh chị em thân mến,

Chúa Thánh Thần là nguồn mọi ân sủng và bình an đã được Chúa Giêsu Phục Sinh ban tặng cho toàn thể Hội Thánh. Trong tâm tình tri ân cảm tạ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn hăng say, nhiệt thành trong sứ mạng rao giảng Tin Mừng, và hướng dẫn con thuyền Hội Thánh đi trong bình an của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Thần Khí tỏ ra nơi mỗi người một cách là vì ích chung”Xin cho các Kitô hữu biết dùng những khả năng Chúa ban, để tận tâm phục vụ Hội Thánh và làm vinh danh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ “Xin nhóm lửa tình yêu Chúa trong lòng họ”Xin cho những người đang dấn thân phục cho lợi ích của tha nhân, được ơn Chúa Thánh Thần nâng đỡ, để họ can đảm vượt qua những khó khăn, thử thách, mà hăng say thi hành sứ mạng của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Trong một Thánh Thần, tất cả chúng ta được thanh tẩy để làm nên một thân thể”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết chấp nhận từ bỏ mình và hy sinh ý riêng, để xây dựng cộng đoàn thành một gia đình hiệp nhất - yêu thương trong Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng....... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin nhậm lời chúng con khẩn nguyện, và ban ơn Thánh Thần giúp chúng con đổi mới cuộc đời, để biết sống yêu thương, phục vụ và hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7