Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

  • In trang này
  • Lượt xem: 4,014
  • Ngày đăng: 05/12/2022 06:19:03

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Mácximilianô Kolbê dạy: “Cứ yêu mến Đức Mẹ đi, rồi nhờ Mẹ để yêu Chúa Giêsu”. Nhờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chuyển cầu, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1/ “Trong Đức Kitô, chúng ta trở nên tinh tuyền, thánh thiện”Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh biết yêu mến và noi theo gương Mẹ Maria, sống một cuộc đời trinh khiết và thánh thiện, để trở thành nhịp cầu dẫn đưa mọi người đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ “Chúng ta phải cậy nhờ Mẹ Maria để nên giống Chúa Giêsu”Xin cho các Kitô hữu luôn biết cậy nhờ Đức Mẹ, qua việc siêng năng lẫn chuỗi Mân Côi, để vượt thắng cám dỗ của ma quỷ, hầu trở nên giống Chúa hơn mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3/ Mẹ Maria là mẫu gương trọn hảo của đời sống khiết tịnhXin cho các bạn trẻ luôn biết noi gương Đức Mẹ, biết yêu mến và gìn giữ tâm hồn trinh trong giữa một thế giới đầy cám dỗ, và thích chạy theo sự hưởng thụ khoái lạc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ “Mẹ Maria hằng ghi nhớ những điều ấy và suy niệm trong lòng”Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết noi gương Mẹ Maria, siêng năng suy niệm và sống Lời Chúa mỗi ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ trinh khiết vẹn toàn là Đức Maria. Xin cho chúng con, biết noi gương Mẹ, nỗ lực sống thánh thiện trong từng phút giây, để mai sau được chung hưởng hạnh phúc với Mẹ trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7