Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ THÁNH GIUSE 19/3/2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 155
  • Ngày đăng: 18/03/2024 07:15:37

LỄ THÁNH GIUSE

Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria (19/3)

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Thánh Giuse đã được Thiên Chúa trao cho sứ mạng bảo vệ gia đình Nagiarét. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Cả, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện xin:

1/ Thánh Giuse là Quan Thầy bảo vệ Giáo Hội. Xin cho các Mục tử trong Giáo Hội luôn biết noi gương Thánh Cả Giuse, sống kiên vững trong niềm tin, mà bảo vệ Giáo Hội Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Ta đã đặt ngươi làm cha nhiều dân tộc”. Xin cho các bậc cha mẹ biết noi gương Thánh Cả Giuse, mà chu toàn trách nhiệm dưỡng nuôi và giáo dục con cái nên người có ích cho Giáo Hội và xã hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ Khi tỉnh dậy, Giuse thực hiện như lời Thiên Thần Chúa truyền”. Xin cho các gia trưởng biết nghe theo tiếng Chúa nói trong lương tâm ngay thẳng, và can đảm thực thi lời Chúa dạy trong đời sống hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Hãy đến cùng Giuse”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta siêng năng đến với Thánh Cả Giuse, để được người phù hộ, hầu vượt thắng được những khó khăn, và sống công chính thánh thiện như Chúa muốn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Giuse làm cha nuôi Chúa Giêsu, làm gương mẫu cho chúng con. Nhờ lời Thánh Cả chuyển cầu, xin cho chúng con luôn biết tìm và thực thi ý Chúa trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7