Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ TRUYỀN TIN

  • In trang này
  • Lượt xem: 3,745
  • Ngày đăng: 22/03/2022 09:00:30

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Với lời “xin vâng” của Đức Maria, Ngôi Hai Thiên Chúa đã nhập thể nơi cung lòng Mẹ để cứu độ loài người. Chúng ta cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

 

1.        Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Xin cho các Mục tử trong Hội Thánh có được một đức tin sống động, lòng cậy vững vàng, và lòng mến sắt son, hầu giúp mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời này. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2.        “Này con xin đến để thực thi ý Chúa”. Xin cho các Kitô hữu biết hết lòng vâng phục thánh ý Chúa, kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, hầu làm cho đời sống mình luôn tỏa sáng vẻ đẹp thánh thiện giữa thế gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

3.        “Em là người có phúc”. Xin cho những người nữ biết noi gương Đức Mẹ mà gìn giữ những phẩm hạnh Chúa ban, hầu trở thành những người có phúc trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4.        Không có gì mà Chúa không làm được”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, noi gương Đức Mẹ, luôn vững lòng cậy trông nơi Chúa, biết hiến dâng đời mình trong Hy Lễ Thập Giá Chúa Kitô, mà cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

5.        Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã muốn Ngôi Lời làm người và ở giữa chúng con. Xin cho chúng con biết mở rộng tâm hồn đón nhận Con Chúa như Đức Maria, để cuộc đời chúng con tràn ngập niềm vui ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7