Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM TT& VỌNG PHỤC SINH NĂM B - 2024

  • In trang này
  • Lượt xem: 341
  • Ngày đăng: 25/03/2024 08:44:11

DẪN VÀO THÁNH LỄ

Anh chị em thân mến. Ba ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh được gọi là Tam Nhật Vượt Qua và là đỉnh cao của năm phụng vụ. Thời gian cao điểm này bắt đầu bằng Thánh lễ chiều hôm nay, nhắc lại việc Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh thể và Chức Linh mục. Mỗi lần chúng ta dâng Thánh Lễ là chúng ta hiện tại hóa hy tế Thập giá, nhất là Thánh lễ chiều hôm nay.

Ngày xưa các tông đồ đã vây quanh Chúa Giêsu bên bàn Tiệc ly. Chiều nay chúng ta cũng thế. Chúng ta hãy có cùng một tâm tình, cùng một đức tin và cùng một lòng mến như các tông đồ để dâng Thánh lễ này.

GỢI Ý SÁM HỐI

– Mỗi khi dâng Thánh lễ, chúng ta tuyên xưng rằng “Lạy Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết”. Nhưng chúng ta có dâng Thánh lễ với tâm tình của người chứng kiến cái chết đau đớn của Chúa Giêsu không ?

– Mỗi khi dâng Thánh lễ, chúng ta tuyên xưng tiếp rằng “… và tuyên xưng việc Chúa sống lại”. Nhưng chúng ta có thực sự xác tín rằng Chúa đã sống lại và đang sống với chúng ta cách thân thiết trong Thánh Thể không ?

– Mỗi khi dâng Thánh lễ, chúng ta còn tuyên xưng tiếp rằng “… cho tới khi Chúa lại đến”. Nhưng chúng ta có thực sự hợp tác với Chúa để biến đổi thế giới này trong khi chờ đợi ngày Chúa lại đến không ?

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH - NĂM B
Thánh Lễ Tiệc Ly

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Chúa Giêsu trao ban Mình Máu Người làm lương thực thần linh cho nhân loại và dạy chúng ta yêu thương nhau. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1/ “Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Kitô”Xin cho các Linh mục ngày càng cảm nhận sâu xa tình yêu của Chúa Giêsu, để sống đời dâng hiến trong niềm vui, và hiến dâng trọn đời mình cho phần rỗi các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình đang ở thế gian”Xin cho các Kitô hữu luôn biết sống gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện, và tuân giữ giới luật yêu thương mà Chúa truyền dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Các con cũng phải rửa chân cho nhau”Xin cho chúng ta biết quan tâm, nâng đỡ những người đang đau khổ, giúp họ đủ sức hiến dâng những khổ đau như của lễ đẹp lòng Chúa, hầu mưu ích cho phần rỗi của các linh hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Thầy ban cho các con một điều răn mới là hãy yêu thương nhau”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết sống yêu thương nhau như Chúa dạy, để tất cả chúng ta thực sự là những người môn đệ yêu dấu của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hiến Mình để nuôi dưỡng và cứu độ chúng con. Xin cho chúng con học theo gương Chúa mà sống yêu thương nhau, biết chia sẻ vui buồn và tận tình phục vụ nhau, để hạnh phúc đến với gia đình chúng con và lan tỏa cho nhiều người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

ĐÊM VỌNG PHỤC SINH - NĂM B

Chủ tế: Anh chị em thân mến,

Trong ánh sáng rực rỡ của đêm nay, Hội Thánh tuyên xưng Đức Giêsu Kitô đã phục sinh khải hoàn, mở đường cho nhân loại tiến vào Thiên Quốc. Với trái tim bừng cháy niềm vui, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1/ “Tất cả chúng ta đã chịu Phép Rửa trong Đức Giêsu Kitô”Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, đã chết cho tội qua bí tích Rửa Tội, được hân hoan sống đời sống mới trong ánh sáng của Đấng Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

2/ “Tôi không chết nhưng tôi sẽ sống”Xin cho anh chị em tân tòng luôn bước đi trong ánh sáng của Chúa Kitô Phục Sinh, để ngày càng vững mạnh trong đức tin mà làm chứng cho Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

3/ “Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa hảo tâm”Xin cho những người đau khổ, được ánh sáng Chúa Kitô Phục Sinh soi chiếu, thấy mình được nâng đỡ, ủi an vì nhận ra Chúa đã chết và sống lại vì yêu thương họ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

4/ “Người đã sống lại và kìa Người đến xứ Galilêa trước các ông”Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta can đảm tuyên xưng Chúa sống lại bằng đời sống thánh thiện, để niềm vui Phục Sinh bừng lên nơi gia đình giáo xứ và lan tỏa đến cho những người sống chung quanh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

5/ Trong thinh lặng, mỗi người hãy dâng lên Chúa lời nguyện riêng ...... Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã cho Con Chúa sống lại để chiếu sáng ơn cứu độ trên chúng con. Xin cho chúng con, khi hân hoan mừng Đức Kitô sống lại, biết trung thành bước đi trong ánh sáng Phục Sinh của Người, để thắp lên niềm vui và hy vọng cho một thế giới đang chịu nhiều khổ đau vì sự dữ lan tràn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Bài cùng chuyên mục:

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7