Suy tư - Cảm nghiệm

Suy niệm Chúa nhật 3 Phục sinh năm B

  • In trang này
  • Lượt xem: 5,794
  • Ngày đăng: 20/04/2021 23:20:46

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B

Lc 24,35-48

 

24,35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. 44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

 

CHÉP VỀ

Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." (Lc 24, 44)

 

Chiết tự Nôm và Gợi ý

CHÉP được viết dạng chữ NÔM: (C2)

Mượn trọn Hán tự TRÁP 劄 đọc thành CHÉP 劄 cho nghĩa: Dùng bút ghi thành văn bản.

筆踈㐌劄 香群变: Bút thơ đã chép hương còn bén.  吟議????埃拯動????: Ngâm ngợi nào ai chẳng động lòng. (Ức Trai, 75a)

VỀ được viết dạng chữ NÔM: ????; (C2->G1)

VỆ 榮 (C2 → G1: vệ 衛 (phòng thủ, cận vệ) → ???? → ????: Trở lại nhà, quay lại chốn cũ.  Tương tự C2 → G2: MỄ 米 (gạo) → ????; C2: VỆ 衛 → ????

Chữ Nôm phần lớn hình thành nhờ mượn âm hơn là đây

段 啫㝵麻????:  Đoạn [rồi] giã Người mà về, 共啫恩各柴: cũng giã ơn các thầy. (Bà Thánh, 4a)

自尼????娄碎信忌: Từ nay về sau tôi tin cậy 共敬免???? 主支秋: cùng kính mến đức chúa Chi Thu. (Ông Thánh, 4b)

CHÉP VỀ tương đương với Hán tự QUAN (đóng cửa, liên quan) được ghép bởi hai chữ MÔN (cửa, phái, dấu) YÊU (nhỏ) và QUÁN (tóc trẻ trái đào). Được hiểu là khi cửa được đóng bởi một then nhỏ, đó cũng có nghĩa là liên quan về sự khép kín của giữa hai cánh cửa. Khi không có then gài và không khép hai cánh cửa lại thì giữa hai cánh chẳng có gì liên hệ với nhau, cánh này chẳng hề phụ thuộc và ảnh hưởng đến cánh kia. Chép về là sự thật và có giá rị là vì tất cả những gì đã được viết ra đều đã và sẽ được hiện thực.

 

Gợi ý từ Bài Tin Mừng:

Hãy biết rằng mọi chuyện đều có liên hệ và phụ thuộc vào nhau:

24,35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. 36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói: "Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?" 40 Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. 41 Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" 42 Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. 43 Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông.

Chúa sống lại đã liên quan đến các sứ mạng của các tông đồ, tác động đến tận thâm tâm của các nhà lãnh đạo Dothái giáo. Những lần hiện ra cho nhóm này ảnh hưởng đến hai môn đệ trên đường Emmaus. Sự tỏ mình ra của Chúa chạm đến tâm tính rất yếu kém của các môn đệ, sau lời chào”bình an cho anh em” đầy quyền năng của Chúa Phục Sinh, các môn đệ được ơn can đảm và trưởng thành hơn trong đức tin. Mỗi việc chúng ta làm, nói cũng có liên quan, ảnh hưởng đến người khác… mà chúng có thầt sự sinh ích cho mình và cho người hay không! Mỗi chúng ta có nhận ra sự liên quan quan trọng Chúa tác động dến chúng ta để được đổi mới tốt hơn hay chưa?

 

Hãy tìm hiểu tầm quan trọng của sự liên quan giữa ThiênÝ và Cuộc Đời của mỗi chúng ta để thực hiện.

44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

Chúa Giêsu thì luôn luôn tìm hiểu và thực hiện chương trình của Chúa Cha, như chính Chúa đã thường khẳng định: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4,34) Mà chương trình cứu độ của Chúa Cha mà Chúa Giêsu sẽ thực hiện, thì được các “sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy”. Mỗi chúng ta cũng phải trung thành và siêng năng cầu nguyện để nhận ra chương trình Chúa dành riêng cho mỗi chúng ta để thực hiện. Nguyện Chúa Phục Sinh cho chúng ta ý thức để dâng lời cầu nguyện như danh nhân Reinhold Niebuhr (1892 – 1971) đã có một khái quát đáng kính trọng và cực kỳ thiết thực trong đời sống hàng ngày. Đó là: “Xin Thượng đế hãy ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những gì không thể thay đổi được, lòng dũng cảm để thay đổi những gì có thể và sự khôn ngoan để phân biệt hai điều này”Đó chính là thực hiện có tính liên quan và quan trọng theo chương trình Chúa muốn cho mỗi chúng ta.

 

Xin Chúa chúc lành cho mỗi chúng ta, luôn biết Chúa đã hoàn thành những gì Kinh Thánh viết về Người, để chúng ta cũng biết thực hiện những gì Chúa muốn nơi mỗi chúng ta.

Ước chi được như vậy.

 Lm. JB. Trần Đinh Tử.

 

CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH B

Ông Bà Anh Chị Em thân mến.

Lời mời gọi của Chúa Nhật Thứ Ba Phục Sinh hôm nay là: “HÃY TIN VÀO CHÚA VÀ TIN MỪNG”. Trong tâm tình tin tưởng và khiêm tốn chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:

 

1/ Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh. Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giê-su đứng giữa các ông và bảo: "Bình an cho anh em!" Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn cảm nhận được tình Chúa yêu thương và kể lại cho anh chị em mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

2/ Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá, và còn đang ngỡ ngàng, thì Người hỏi: "Ở đây anh em có gì ăn không?" Các ông đưa cho Người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong Hội Thánh, luôn biết Chúa Phục Sinh luôn hiện hữu sống động trong mỗi chúng ta và nơi anh chị em chung sống. Chúng ta cùng cầu xin Chúa

 

3/ Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn tin rằng Chúa Giêsu là quyển Tin Mừng sống động, vì Chúa đã thực hiện tất cả những gì Thiên Chúa nói với con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

4/ Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh  và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này.Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết rằng Chúa mọi Kitô là chứng nhân của Tin Mừng Phục Sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

 

 Lạy Thiên Chúa tình yêu là Cha chúng con, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cùng Các Thánh xin Chúa thương chúc lành để mỗi người chúng con, luôn biết Chúa đã hoàn thành những gì Kinh Thánh viết về Người, để chúng con cũng biết thực hiện những gì Chúa muốn nơi mỗi chúng con . Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.

 

 

Bài cùng chuyên mục:

Gia vị cho bài giảng CN thường niên B - 2024 (20/06/2024 14:48:48 - Xem: 365)

Chiến thắng sợ hãi thuộc về những ai có đức tin mà gần như có thể chạm vào được khuôn mặt của Chúa Giêsu trong mỗi cảnh huống thử thách của cuộc đời.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN 12 TN năm B -2024 (20/06/2024 07:10:58 - Xem: 407)

Chúa thấy trước mọi sự xảy ra trong cuộc đời ta, nhưng nhiều khi Ngài lặng yên như không thấy. Xem ra Chúa quá vô tình, hững hờ.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN 11 TN năm B - 2024 (12/06/2024 16:36:56 - Xem: 463)

Nước Trời đã khởi đầu nơi Ðức Giêsu và một nhóm nhỏ các môn đệ ít học. Và sau hai mươi thế kỷ, Kitô giáo đã lan rộng khắp thế giới.

Điều gì xảy ra khi bạn né tránh ý muốn của Thiên Chúa? (12/06/2024 07:45:12 - Xem: 273)

Thiên Chúa không bao giờ muốn ai đó sống trong tội lỗi, hoặc muốn thấy con cái Ngài đau khổ, Ngài sẽ cho phép mọi việc xảy ra vì một mục đích cao cả hơn (Thánh Anphongsô Liguori).

Gia vị cho bài giảng CN 11 TN - năm B - 2024 (12/06/2024 07:20:30 - Xem: 474)

Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta biết cách Thiên Chúa làm cho Nước Ngài phát triển trong lòng con người và các cộng đồng nhân loại một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.

Gia vị cho bài giảng lễ CN 10 thường niên năm B (07/06/2024 05:35:41 - Xem: 395)

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã gặp phải sự từ chối với lòng can đảm như ngôn sứ như thế nào.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN 10 Thường niên B - 2024 (05/06/2024 15:04:47 - Xem: 534)

Cũng vì nền tảng giáo lý yếu kém mà nhiều giáo dân sống đạo hời hợt, hình thức, không đi sâu vào mối tương quan thân tình với Chúa Giêsu.

Gia vị cho bài giảng lễ CN lễ MMT Chúa năm B - 2024 (29/05/2024 05:54:23 - Xem: 505)

Sau khi Rước lễ, bạn và tôi chính là nhà tạm. Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện trong tâm hồn chúng ta.

Suy nghĩ và cầu nguyện CN lễ MMT Chúa năm B (29/05/2024 05:43:36 - Xem: 425)

Thánh Thể chính là trung tâm đời sống người tín hữu Kitô; là mối hiệp nhất giữa Thiên Chúa với con người, và giữa con người với nhau.

3 trở ngại có thể ngăn cản chúng ta cầu nguyện (23/05/2024 07:27:31 - Xem: 309)

Những người quá đề cao năng suất và lợi nhuận; do đó, lời cầu nguyện nếu không có kết quả thì là vô ích

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7