Suy tư - Cảm nghiệm

Thần Khí Chân Lý

 • In trang này
 • Lượt xem: 441
 • Ngày đăng: 25/05/2023 05:27:57

THẦN KHÍ CHÂN LÝ

 

Có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân thể (x. 1Cr 12, 3-7. 12-13), hiệp nhất với nhau.

 

 

Kính thưa quý ông bà và anh chị em!

Mi khi cử hành Lễ Chúa Thánh Thn Hin Xung hay Ngày Lễ Ngũ Tun, chúng ta thưng hi tưng ngày mi ngưi chúng ta đưc hân hoan, vinh dự đón nhn by ơn Chúa Thánh Thn qua cử chỉ đặt tay và sc du Thánh ca Đc Giám Mc Giáo phn. Kế đến, mi gia đình sum vy, quây qun li vi nhau chp hình vi Đc Cha và quý Cha; và theo thông l, lễ xong thì lc vì ‘lễ lạc’ thưng đi đôi vi nhau!

 

Chng hiu thế nào, đưc nhn bí tích Thêm Sc xong ri, ông bà và anh chị có cm nghim đưc ơn Chúa Thánh Thn xung tràn đy tâm hn chúng ta chăng? Và ri, chúng ta có can trưng, can đm như đưc Thn Khí tăng thêm sc mnh hu sng chng tá, sng đo, thc hành Li Chúa trong gia đình, nơi chòm xóm, trưng hc, công s, và ngoài xã hi chăng?

 

Đc li và suy nim các bài đc hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn li đi sng đc tin, mi tương quan vi nhau trong cng đoàn, và gương làm chng tá ca mi ngưi chúng ta mi ngày nhé! Trong ngày Lễ Ngũ Tun, các môn đệ “ai ny đu tràn đy Thánh Thn, họ bắt đu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thn ban cho” (x. Cv 2, 4). Thn Khí Thiên Chúa ngự xuống trên các Tông Đồ như li Chúa Giê-su đã ha trưc khi Ngài lên tri ngự bên hu Đc Chúa Cha. Mt điu chúng ta xác tín rng: Thn Khí Chân Lý luôn thúc đy mi ngưi chúng ta biết cng tác vi ơn sng Ngài, biết ra khi con ngưi câu nệ, ấu trĩ, ti li, nhút nhát, v.v…; hơn thế, biết dp bỏ những thói quen vô b, đam mê trn tc, thói đi dn chúng ta đến hư vô. Tuy nhiên, chúng ta đã biết mở toan cõi lòng đón nhn Thn Khí và dâng trn con ngưi mình hu để Ngài làm vic, hot đng qua thân phn yếu hèn ca chúng ta như Ngài đã ngự xuống trên các Tông Đồ xưa kia và thc hin bao kỳ công nơi các dân thiên hạ tề tụ tại Giê-ru-sa-lem chăng?

 

Ngoài ra, Thn Khí Chân Lý biến chúng ta trở nên nghĩa t, trở nên con cái Thiên Chúa. Thn Khí mang li cho chúng ta lòng can trưng, can đm, chứ chẳng phi Thn Khí khiến chúng ta trở nên nô l, nhát đm, sợ sệt (x. Rm 8, 15) như thánh Phao-lô khng khái nhc nhở giáo đoàn Rô-ma. Và nhờ Thần Khí, chúng ta đưc vinh dự lớn lao, kêu lên “Abba, Cha ơi” như tm lòng ca mt ngưi con tho dâng trn nim thành tín, phó thác nơi ngưi cha hết mc thương yêu mình. Mt li kêu lên cùng Chúa Cha ‘Cha ơi’, ‘Bơi’ hay ‘Ba ơi’ cho thy Thiên Chúa cúi xung, hạ mình chp nhn thân phn yếu đui, mng dòn ca mi ngưi chúng ta để nâng chúng ta lên bc con cái ca Ngài, du trăm ngàn ln chúng ta bt xng, hay quay lưng thờ ơ vi tình yêu Ngài dành trn cho chúng ta qua cuc Tử Nạn-Phc Sinh ca Con Mt. Mc khác, li gi đơn sơ y còn cho ta thy rng: Thiên Chúa không câu n, cung cách, phc tp hay phân bit giai cp, phm trt, mà Ngài hoà đng, mun xây dng tình liên đi, tình thân thương như mi tương quan khăng khít gia ngưi cha vi đa con thơ ca mình vy. Chính nhờ Thần Khí Chân Lý chng thc cho thn trí chúng ta rng: chúng ta là con cái Thiên Chúa (x. Rm 8, 16). Và nhờ Thánh Thn Chúa, bc tưng ngăn cách gia Thiên Chúa và loài ngưi bị vỡ tan. Thay vào đó, khong cách y đưc lp đy bi hình nh mt vị Thiên Chúa như ngưi cha thương yêu dang rng đôi tay trìu mến, đón nhn, âu yếm và ôm p con thơ vào lòng. Ngài dp tan nhng hố sâu ngăn cách, nhng gì làm cn trở mối tình thân da diết này. Còn chúng ta, chúng ta đã can đm, đón nhn Thn Khí, ngỏ hu dám dp bcon ngưi ích k, câu n, lòng cao ngo, thái độ chụp mũ ca bn thân mình mà bưc ti anh chị em khác, tha th, đón nhn họ với cả lòng thành như Thiên Chúa đã gt b, chng màng đến sự bất xng ca ta mà rng lưng hi hà, bao dung thứ tha, dang rng đôi tay mi gi ta trở về với Ngài chưa?

 

Thn Khí Sự Thật đưc ban xung cho chúng ta như mt Đng Bo Trợ khác mà Chúa Giê-su xác tín: “Đng Bo Trợ là Thánh Thn, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thy, Đng đó sdy anh em mi điu và sẽ làm cho anh em nhớ lại mi điu Thy đã nói vi anh em...” (x. Ga 14, 26). Và như trong đoạn trình thuật Ga 20, Chúa Ki-tô Phục Sinh ‘thổi hơi’ và nói: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20, 21-22). Chính Thánh Thn Chúa sẽ dạy chúng ta nhng gì mà Chúa Giê-su đã nói, đã làm. Vì vy, mi khi chúng nghe li đn thi rng: có thn khí dy nhng điu mi mẻ nhưng li khác hoàn toàn, hoc ngưc li vi nhng li dy ca Đc Giê-su, thì lúc y, chúng ta dám quả quyết: đó không phi là Thn Khí Sự Thật, mà trái li, đó là thn khí gian tà, mê hoc, hoc thn khí thế gian, v.v…Do đó, chúng ta phi biết phân đnh đâu là Thn Khí Chân Lý, và từ đó biết lng nghe, tuân giữ những gì Chúa Giê-su răn dy qua Li Hng Sng (Li Chúa), qua Giáo Hi, cũng như luôn can đm bênh vc cho chân lý, cho sự thật. Hơn nữa, có rất nhiều ân sủng, chức vụ, công việc, cũng như nhiều chi thể, nhưng nhờ Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ khác liên kết chúng ta nên một thân thể (x. 1Cr 12, 3-7. 12-13), hiệp nhất với nhau.

 

Sau cùng, chúng ta cùng đng tâm nht trí dâng lên Thiên Chúa li ngi khen cm tạ khôn nguôi, và tạ ơn Ngài đã ban Thn Khí, ngun Tình Yêu cho chúng ta. Xin Chúa Thánh Thn luôn soi sáng chúng ta biết phân đnh, bênh vc cho chân lý, sự thật và biết mở lòng, can đm thc hành nhng gì Ngài thúc đy mi ngưi chúng ta trong tư tưng, li nói và vic làm.

 

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài ngự đến

Đốt lửa bừng cháy tình mến trong con

Thần Khí Chân Lý dẫn dắt vuông tròn

Sống luôn trọn vẹn, chứng nhân tin yêu….Amen!

                                     

Lm. Xuân Hy Vọng

Bài cùng chuyên mục:

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 25 TN năm A (23/09/2023 05:25:28 - Xem: 321)

Không phải Chúa mắc nợ chúng ta điều gì. Đó là điều Chúa Giêsu giải thích qua dụ ngôn về tiền lương công bằng. (Cha Ed Markquart).

Suy Tư Chúa Nhật: Ghen tị với lòng quảng đại của Chúa (22/09/2023 07:44:58 - Xem: 348)

Chúng ta được mời gọi sống biết ơn và quảng đại trao tặng những gì mình đang có. Lòng quảng đại sẽ giúp ta mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 TN năm A (21/09/2023 08:04:21 - Xem: 429)

Đừng tỏ ra mình hay hơn, tốt hơn, xứng đáng hơn người khác, nhưng hãy nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

Suy Tư CN: Thiên Chúa luôn thứ tha (15/09/2023 10:46:07 - Xem: 371)

Lạy Chúa Giêsu, Hành vi tha thứ chưa bao giờ dễ dàng đối với con: Khi bị tổn thương, con muốn phòng vệ phản kháng, Khi phật lòng, con thấy bực dọc phân bua...

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 24 TN năm A (12/09/2023 14:50:49 - Xem: 465)

Chúng ta cũng là những tội nhân giống như họ. Chúng ta mắc nợ rất nhiều. Nhưng mỗi người chúng ta đã được tha thứ.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 24 TN năm A (11/09/2023 16:29:32 - Xem: 428)

Tha thứ thật sự không dễ chút nào. Có thể tha thứ rồi mà lòng vẫn quặn đau mỗi khi nghĩ đến sự tổn thương mình phải chịu do sự xúc phạm hay phản bội của người kia.

Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 23 TN năm A (07/09/2023 05:44:00 - Xem: 378)

Bạn đối xử thế nào với những người đã gây ra vấn đề cho bạn? Chúa Giêsu đã có câu trả lời trong bài Tin Mừng hôm nay: bằng lời nói thẳng thắn, tế nhị, nhưng trên hết là bằng cầu nguyện.

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 23 TN năm A (05/09/2023 09:34:19 - Xem: 484)

Khuynh hướng tự mãn khiến ta dễ thấy lỗi của người khác hơn là lỗi của mình. Vì vậy, để tránh đi sâu vào lầm lạc, ta cần nhờ người khác chỉ ra lầm lỗi của mình.

Suy Tư TMCN 22 TNA: Một Đức Ki-Tô không thập giá (02/09/2023 05:39:35 - Xem: 367)

Mục đích của đời người sẽ quyết định chọn lựa của bạn! Nếu tôi là người được Đức Giê-su chia sẻ dự án của Ngài, tôi sẽ đáp lại ra sao?

Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 22 TN năm A (30/08/2023 05:43:48 - Xem: 480)

Chỉ khi yêu thì người ta mới dám từ bỏ, để sống trọn vẹn cho người mình yêu. Từ bỏ cũng là một cách dâng hiến lại cho Thiên Chúa những gì Người đã tặng ban.

 • Bài viết mới
  • Chứng biếng ăn tâm thần

   Người thành công hơn cả là người tuy có ít, nhưng biết làm lợi nhiều, biết tận dụng vốn liếng tinh thần để ích lợi cho bản thân và cho...

  • Sự cho phép của Chúa trước mệt mỏi của con người

   Một con người cầu nguyện là điều đẹp lòng Thiên Chúa, dù nhiệt tình hay mệt mỏi, có lẽ khi mệt mỏi còn đẹp lòng hơn.

  • Gia vị cho bài giảng Chúa Nhật 25 TN năm A

   Không phải Chúa mắc nợ chúng ta điều gì. Đó là điều Chúa Giêsu giải thích qua dụ ngôn về tiền lương công bằng. (Cha Ed Markquart).

  • Suy Tư Chúa Nhật: Ghen tị với lòng quảng đại của Chúa

   Chúng ta được mời gọi sống biết ơn và quảng đại trao tặng những gì mình đang có. Lòng quảng đại sẽ giúp ta mỗi ngày trở nên giống Chúa...

  • Suy nghĩ và cầu nguyện Chúa nhật 25 TN năm A

   Đừng tỏ ra mình hay hơn, tốt hơn, xứng đáng hơn người khác, nhưng hãy nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

  • Sáu tội mà người tín hữu Kitô không còn phân biệt được

   Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải có chọn lựa đúng đắn: chấp nhận các yếu đuối của mình và mặc lấy đức tính khiêm nhường.

  • Cha là ai? Mẹ là ai?

   Dù cha mẹ tôi rất tốt rất tuyệt, nhưng giới hạn của cha mẹ cũng thật nhiều. Chẳng ai sống thay cho tôi được, và tôi sống luôn cần người...

  • Từ bỏ nỗi sợ

   Không dễ để từ bỏ nỗi sợ, cũng không dễ để dạy người khác cách làm. Nỗi sợ chiếm giữ chúng ta, vì gần như cả đời, chúng ta có quá nhiều...

  • Bệnh sĩ

   Đức GH Phaolo VI: “Con người hôm nay cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Bớt lý thuyết, ban bệ và chức danh, tự khắc Giáo hội sẽ năng động và...

  • Suy Tư CN: Thiên Chúa luôn thứ tha

   Lạy Chúa Giêsu, Hành vi tha thứ chưa bao giờ dễ dàng đối với con: Khi bị tổn thương, con muốn phòng vệ phản kháng, Khi phật lòng, con thấy...

  Câu chuyện chiều thứ 7