KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Ba, ngày 15/08/2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 309
  • Ngày đăng: 15/08/2023 18:38:25

Bài cùng chuyên mục:

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 21/02/2024 (21/02/2024 14:42:00 - Xem: 12)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 20/02/2024 (20/02/2024 17:10:10 - Xem: 23)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 19/02/2024 (19/02/2024 10:26:36 - Xem: 42)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 18/02/2024 (18/02/2024 18:10:28 - Xem: 24)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 17/02/2024 (17/02/2024 10:27:36 - Xem: 48)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 17/02/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 17/02/2024 (17/02/2024 10:24:40 - Xem: 60)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 16/02/2024 (16/02/2024 16:13:49 - Xem: 48)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 15/02/2024 (15/02/2024 15:38:46 - Xem: 43)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 14/02/2024 (14/02/2024 18:13:57 - Xem: 52)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 13/02/2024 (13/02/2024 18:01:43 - Xem: 45)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7