KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Ba, ngày 19/09/2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 156
  • Ngày đăng: 19/09/2023 16:45:45

Bài cùng chuyên mục:

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh (25/11/2023 14:40:21 - Xem: 76)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 25/11/2023, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 24/11/2023 (24/11/2023 18:43:57 - Xem: 65)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 23/11/2023 (23/11/2023 13:02:33 - Xem: 57)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 22/11/2023 (22/11/2023 11:05:02 - Xem: 55)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 21/11/2023 (21/11/2023 17:40:02 - Xem: 76)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 20/11/2023 (20/11/2023 17:47:53 - Xem: 69)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 19/11/2023 (19/11/2023 15:47:51 - Xem: 56)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 18/11/2023 (18/11/2023 18:17:16 - Xem: 60)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 18/11/2023 (18/11/2023 13:14:00 - Xem: 77)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 18/11/2023, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 17/11/2023 (17/11/2023 17:40:49 - Xem: 52)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7