KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Hai, ngày 25/09/2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 194
  • Ngày đăng: 25/09/2023 17:32:25

Bài cùng chuyên mục:

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 21/04/2024 (21/04/2024 15:05:57 - Xem: 32)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 20/04/2024 (20/04/2024 10:33:49 - Xem: 30)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 20/04/2024 (20/04/2024 10:33:02 - Xem: 20)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 20/04/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 19/04/2024 (19/04/2024 12:09:48 - Xem: 59)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 18/04/2024 (18/04/2024 12:12:47 - Xem: 53)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 17/04/2024 (17/04/2024 12:07:50 - Xem: 45)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 16/04/2024 (16/04/2024 12:06:50 - Xem: 49)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 15/04/2024 (15/04/2024 12:08:35 - Xem: 57)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 14/04/2024 (14/04/2024 11:02:41 - Xem: 50)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 13/04/2024 (13/04/2024 13:52:26 - Xem: 76)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 13/04/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7