KINH TỐI & THÁNH LỄ ONLINE

Trực tuyến: Giờ Kinh Gia đình tối Thứ Năm, ngày 11/05/2023

  • In trang này
  • Lượt xem: 307
  • Ngày đăng: 11/05/2023 08:23:08

Bài cùng chuyên mục:

Giờ Kinh Gia Đình - Chúa Nhật 23/06/2024 (23/06/2024 14:30:45 - Xem: 24)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 22/06/2024 (22/06/2024 10:26:50 - Xem: 39)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 22/06/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 22/06/2024 (22/06/2024 10:25:26 - Xem: 22)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Sáu 21/06/2024 (21/06/2024 14:39:38 - Xem: 51)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Năm 20/06/2024 (20/06/2024 17:04:47 - Xem: 25)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Tư 19/06/2024 (19/06/2024 17:40:12 - Xem: 31)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Ba 18/06/2024 (18/06/2024 17:38:21 - Xem: 47)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Hai 17/06/2024 (17/06/2024 13:49:59 - Xem: 53)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Thánh Lễ dành cho người già, đau bệnh ngày 15/06/2024 (15/06/2024 12:43:53 - Xem: 63)

Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được trực tuyến vào lúc 18 giờ Thứ Bảy, ngày 15/06/2024, tại Toà Giám Mục Long Xuyên.

Giờ Kinh Gia Đình - Thứ Bảy 15/06/2024 (15/06/2024 12:43:15 - Xem: 42)

Giờ kinh Gia đình sẽ được trực tuyến tại Tòa Giám mục Long Xuyên vào lúc 19h00 tối hàng ngày trong tuần.

Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7