Lời chúa mỗi ngày

Thứ Năm 15/07/2021 – Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Ách của Ta êm ái. (14/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,916)

Thứ Năm tuần 15 thường niên.

Thứ Tư 14/07/2021 – Thứ Tư tuần 15 thường niên. – Mạc khải cho kẻ bé mọn. (13/07/2021 11:00:00 - Xem: 9,290)

Thứ Tư tuần 15 thường niên.

Thứ Ba 13/07/2021 – Thứ Ba tuần 15 thường niên. – Đón nhận và sám hối. (12/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,405)

Thứ Ba tuần 15 thường niên.

Thứ Hai 12/07/2021 – Thứ Hai tuần 15 thường niên. – Phần thưởng môn đệ Chúa. (11/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,363)

Thứ Hai tuần 15 thường niên.

+ Chúa Nhật 11/07/2021 – CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B. – Lệnh sai đi Nhóm 12. (10/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,176)

CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 10/07/2021 – Thứ Bảy tuần 14 thường niên. – Đừng sợ…, nhưng hãy sợ …. (09/07/2021 11:00:00 - Xem: 6,241)

Thứ Bảy tuần 14 thường niên.

Thứ Sáu 09/07/2021 – Thứ Sáu tuần 14 thường niên. – Số phận người môn đệ Chúa. (08/07/2021 11:00:00 - Xem: 9,869)

Thứ Sáu tuần 14 thường niên.

Thứ Năm 08/07/2021 – Thứ Năm tuần 14 thường niên. – Rao giảng về Nước Thiên Chúa. (07/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,362)

Thứ Năm tuần 14 thường niên.

Thứ Tư 07/07/2021 – Thứ Tư tuần 14 thường niên. – Chọn gọi 12 tông đồ. (06/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,189)

Thứ Tư tuần 14 thường niên.

Thứ Ba 06/07/2021 – Thứ Ba tuần 14 thường niên. – Cánh đồng truyền giáo. (05/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,556)

Thứ Ba tuần 14 thường niên.

Thứ Hai 05/07/2021 – Thứ Hai tuần 14 thường niên. – Chạm đến. (04/07/2021 11:00:00 - Xem: 8,080)

Thứ Hai tuần 14 thường niên.

+ Chúa Nhật 04/07/2021 – CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B. – Chúa Giêsu tại quê nhà Na-da-rét. (03/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,052)

CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 03/07/2021 – Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên – Thánh TÔMA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. – Con đường theo Chúa. (02/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,991)

Thứ Bảy đầu tháng, tuần 13 thường niên

Thứ Sáu 02/07/2021 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Kêu gọi người thu thuế Mátthêu. (01/07/2021 11:00:00 - Xem: 7,853)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Năm 01/07/2021 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên. – Chúa có quyền tha tội. (30/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,323)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 13 thường niên.

Thứ Tư 30/06/2021 – Thứ Tư tuần 13 thường niên. – Chúa chữa 2 người bị quỉ ám. (29/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,488)

Thứ Tư tuần 13 thường niên.

Thứ Ba 29/06/2021 – THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ Trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân. – Giáo Hội phục vụ. (28/06/2021 11:00:00 - Xem: 11,460)

Thứ Ba tuần 13 thường niên –

Thứ Hai 28/06/2021 – Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. – Con đường theo Chúa. (27/06/2021 11:00:00 - Xem: 9,355)

Thứ Hai tuần 13 thường niên.

+ Chúa Nhật 27/06/2021 – CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B. – Quyền lực trên bệnh tật và sự sống. (26/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,433)

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN năm B.

Thứ Bảy 26/06/2021 – Thứ Bảy tuần 12 thường niên. – Đầy tớ đại đội trưởng. (25/06/2021 11:00:00 - Xem: 6,187)

Thứ Bảy tuần 12 thường niên.


Tổng số: 1051
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7