Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 22/09/2023 – Thứ Sáu tuần 24 thường niên. – Vai trò người phụ nữ trong loan báo Tin Mừng. (21/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,205)

Thứ Sáu tuần 24 thường niên.

Thứ Năm 21/09/2023 – THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. – Đứng dậy – đi theo Chúa. (20/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,573)

THÁNH MÁTTHÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.

Thứ Tư 20/09/2023 – Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ. – Thái độ thiếu nhất quán. (19/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,126)

Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasan và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.

Thứ Ba 19/09/2023 – Thứ Ba tuần 24 thường niên. – Người chết thành Naim. (18/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,864)

Thứ Ba tuần 24 thường niên.

Thứ Hai 18/09/2023 – Thứ Hai tuần 24 thường niên. – Niềm tin vững mạnh. (17/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,699)

18/09 – Thứ Hai tuần 24 thường niên.

+ Chúa Nhật 17/09/2023 – CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN năm A – Tha thứ 70 lần 7. (16/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,945)

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 16/09/2023 –Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ – Nhà xây trên đá = khôn ngoan. (15/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,361)

Thánh Cornêliô, giáo hoàng, và thánh Cyprianô

Thứ Sáu 15/09/2023 – Thứ Sáu tuần 23 thường niên – Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ. – Đứng gần thập giá. (14/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,187)

Đức Mẹ sầu bi. Lễ nhớ.

Thứ Năm 14/09/2023 – Thứ Năm tuần 23 thường niên – SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. – Phải được giương cao. (13/09/2023 10:00:00 - Xem: 5,041)

SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.

Thứ Tư 13/09/2023– Thứ Tư tuần 23 thường niên. – Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. – Phúc thật và khốn thay. (12/09/2023 10:00:00 - Xem: 5,041)

Thánh Gioan Kim Khẩu, gm, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.

Thứ Ba 12/09/2023 – Thứ Ba tuần 23 thường niên. – Chọn Nhóm Mười Hai. (11/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,208)

Thứ Ba tuần 23 thường niên.

Thứ Hai 11/09/2023 – Thứ Hai tuần 23 thường niên. – Làm việc tốt ngày Sabbat. (10/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,471)

Thứ Hai tuần 23 thường niên.

+ Chúa Nhật 10/09/2023 – CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A – Sửa lỗi anh em. (09/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,383)

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN năm A

Thứ Bảy 09/09/2023 – Thứ Bảy tuần 22 thường niên. – Ý nghĩa ngày Sabbat. (08/09/2023 10:00:00 - Xem: 3,257)

Thứ Bảy tuần 22 thường niên.

Thứ Sáu 08/09/2022 – SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính. – Bà sinh con trai. (07/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,788)

SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA. Lễ kính.

Thứ Năm 07/09/2023 – Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên. – Kẻ chinh phục con người. (06/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,085)

Thứ Năm đầu tháng, tuần 22 thường niên.

Thứ Tư 06/09/2023 – Thứ Tư tuần 22 thường niên. – Tiếp tục rao giảng Tin Mừng. (05/09/2023 10:00:00 - Xem: 2,762)

Thứ Tư tuần 22 thường niên.

Thứ Ba 05/09/2023 – Thứ Ba tuần 22 thường niên. – Chúa Giêsu giải phóng người bị quỷ ám. (04/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,093)

Thứ Ba tuần 22 thường niên.

Thứ Hai 04/09/2023 – Thứ Hai tuần 22 thường niên. – Tin mừng của Chúa Giêsu. (03/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,045)

Thứ Hai tuần 22 thường niên.

+ Chúa Nhật 03/09/2023 – CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm A – Từ bỏ mình. (02/09/2023 10:00:00 - Xem: 4,578)

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN năm A


Tổng số: 888
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7