Lời chúa mỗi ngày

Thứ Sáu 01/03/2024 – Thứ Sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay. – Dụ Ngôn Tá Điền Vườn Nho. (29/02/2024 10:00:00 - Xem: 375)

Thứ Sáu đầu tháng, tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Năm 29/02/2024 – Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay. – Người giầu có và Ladarô. (28/02/2024 10:00:00 - Xem: 2,499)

Thứ Năm tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Tư 28/02/2024 – Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay. – Phục vụ đích thực. (27/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,700)

Thứ Tư tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Ba 27/02/2024– Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay. – Biệt Phái giả hình. (26/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,820)

Thứ Ba tuần 2 Mùa Chay.

Thứ Hai 26/02/2024 – Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay. – Hãy sống nhân từ. (25/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,900)

Thứ Hai tuần 2 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 25/02/2024 – CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm B. – Con Ta rất yêu dấu. (24/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,255)

CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 24/02/2024 – Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay. – Yêu mến thù địch. (23/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,342)

Thứ Bảy tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Sáu 23/02/2024 – Thứ Sáu tuần 1 Mùa Chay. – Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ – Tha thứ. (22/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,168)

Thánh Pôlycarpô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ

Thứ Năm 22/02/2024 – Thứ Năm tuần 1 mùa chay. – LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính. – Tảng đá Phêrô. (21/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,803)

LẬP TÔNG TOÀ THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.

Thứ Tư 21/02/2024 – Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay. – Dấu lạ của Thiên Chúa. (20/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,879)

Thứ Tư tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Ba 20/02/2024 – Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay. – Cầu nguyện. (19/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,809)

Thứ Ba tuần 1 Mùa Chay.

Thứ Hai 19/02/2024 – Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay. – Thiên đàng của bác ái. (18/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,665)

Thứ Hai tuần 1 Mùa Chay.

+ Chúa Nhật 18/02/2024 – CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B. – Chúa Giêsu chịu cám dỗ. (17/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,900)

CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY năm B.

Thứ Bảy 17/02/2024 – Thứ Bảy sau lễ Tro. – Tin mừng của lòng thương xót. (16/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,218)

Thứ Bảy sau lễ Tro.

Thứ Sáu 16/02/2024 – Thứ Sáu sau lễ Tro. – Ý nghĩa của việc ăn chay. (15/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,268)

Thứ Sáu sau lễ Tro.

Thứ Năm 15/02/2024– Thứ Năm sau lễ Tro. – Theo Chúa Giêsu. (14/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,090)

15/02 – Thứ Năm sau lễ Tro.

Thứ Tư 14/02/2024 – THỨ TƯ LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt. – Hoán cải nội tâm. (13/02/2024 10:00:00 - Xem: 9,074)

THỨ TƯ LỄ TRO. – Giữ chay và kiêng thịt.

Thứ Ba 13/02/2024 – Thứ Ba tuần 6 thường niên. – Phó thác cho tình yêu Thiên Chúa. (12/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,619)

Thứ Ba tuần 6 thường niên.

Thứ Hai 12/02/2024 – Thứ Hai tuần 6 thường niên. MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM. – Hưởng niềm vui của chủ. (11/02/2024 10:00:00 - Xem: 3,360)

MỒNG BA TẾT GIÁP THÌN. THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

+ Chúa Nhật 11/02/2024 – MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ. – Thờ cha kính mẹ. (10/02/2024 10:00:00 - Xem: 4,346)

MỒNG HAI TẾT GIÁP THÌN. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ.


Tổng số: 1049
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7