Lời nguyện tín hữu

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 TN NĂM A (23/01/2023 19:27:35 - Xem: 796)

PHÚC CỦA SỰ NGHÈO KHÓ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU BA NGÀY TẾT  (11/01/2023 07:37:08 - Xem: 1,137)

LỄ GIAO THỪA & 3 NGÀY TẾT

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 TN NĂM A (09/01/2023 07:27:43 - Xem: 633)

GIỚI THIỆU CHÚA

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN LỄ HIỂN LINH 2023 (02/01/2023 07:42:51 - Xem: 1,282)

ÁNH SAO

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CN MẸ THIÊN CHÚA (26/12/2022 08:55:59 - Xem: 612)

ÂN THƯỞNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU (LỄ ĐÊM - RẠNG ĐÔNG - BAN NGÀY) (19/12/2022 07:26:40 - Xem: 2,424)

EMMANUEL

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 4 MV NĂM A (12/12/2022 07:04:05 - Xem: 706)

XIN VÂNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 3 MV NĂM A (05/12/2022 09:13:04 - Xem: 695)

ĐẤNG PHẢI ĐẾN

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (05/12/2022 06:19:03 - Xem: 4,011)

ƠN VÔ NHIỄM

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 2 MV NĂM A (28/11/2022 07:27:44 - Xem: 873)

SÁM HỐI

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 1 MV NĂM A (21/11/2022 05:49:39 - Xem: 1,247)

TỈNH THỨC

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 34 TN NĂM C (14/11/2022 07:35:17 - Xem: 1,856)

VUA TÌNH YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 33 NĂM C & CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN (07/11/2022 08:25:33 - Xem: 1,429)

CHẾT VÌ YÊU

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 32 TN NĂM C (02/11/2022 08:29:01 - Xem: 1,517)

THIÊN CHÚA CỦA KẺ SỐNG

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CÁC THÁNH VÀ CÁC ĐẲNG (30/10/2022 14:45:14 - Xem: 1,968)

CÁC THÁNH VÀ CÁC ĐẲNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 31 TN NĂM C (25/10/2022 05:49:58 - Xem: 1,230)

XÓT THƯƠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 30 TN & KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO (17/10/2022 07:18:24 - Xem: 1,406)

SỨ MẠNG

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 29 TN NĂM C (10/10/2022 07:18:38 - Xem: 2,188)

KIÊN TRÌ TRONG CẦU NGUYỆN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 28 TN NĂM C (03/10/2022 07:14:46 - Xem: 1,857)

LÒNG BIẾT ƠN

DẪN LỄ & LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CN 27 TN NĂM C (26/09/2022 05:50:29 - Xem: 1,194)

ĐỨC TIN VÀ PHỤC VỤ


Tổng số: 161
Bài viết mới
Câu chuyện chiều thứ 7