Sinh hoạt giáo phận

Thánh lễ Khánh thành nhà thờ Bắc Xuyên, kinh E1 (29/05/2022 17:31:11 - Xem: 4,986)

Hôm nay ngày 25/05/2022, giáo xứ Bắc Xuyên hân hoan chào đón Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản và quý cha đến dâng lễ tạ ơn và cung hiến nhà thờ giáo xứ.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Chúa Nhật 7 Phục sinh (29/05/2022 11:01:23 - Xem: 1,497)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Chúa Nhật 7 Phục Sinh ngày 29- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy sau CN 6 Phục sinh (28/05/2022 14:27:41 - Xem: 1,627)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy ngày 28- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ Chúa Giesu Lên Trời dành cho người già cả, đau bệnh (28/05/2022 11:24:58 - Xem: 1,315)

Thánh lễ Chúa Giesu Lên Trời dành cho người già cả, đau bệnh sẽ được cử hành vào lúc 18g thứ Bảy ngày 28-05-2022 tại TGM Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu sau CN 6 Phục sinh (27/05/2022 09:04:05 - Xem: 1,471)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Sáu ngày 27- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Năm sau CN 6 Phục sinh (26/05/2022 09:28:36 - Xem: 1,457)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Năm ngày 26- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

TGM Long Xuyên: Thông Báo về việc mạo danh Đức Cha Giuse Trần Văn Toản để trục lợi (25/05/2022 17:39:39 - Xem: 4,428)

Đức cha Giuse Trần Văn Toản Giám mục giáo phận Long Xuyên không có website cá nhân hay trang mạng xã hội riêng nào;

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau CN 6 Phục sinh (25/05/2022 11:59:29 - Xem: 1,449)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Tư ngày 25- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau CN 6 Phục sinh (24/05/2022 08:54:59 - Xem: 1,647)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ ba ngày 24- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Hai sau CN 6 Phục sinh (23/05/2022 08:27:09 - Xem: 1,421)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Hai ngày 23- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Chúa Nhật 6 Phục sinh (22/05/2022 10:04:37 - Xem: 1,597)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Chúa Nhật ngày 22- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Bảy sau CN 5 Phục sinh (21/05/2022 11:46:13 - Xem: 1,418)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ bảy ngày 21- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Thánh lễ CN 6 PS dành cho người già cả, đau bệnh (21/05/2022 10:48:55 - Xem: 1,513)

Thánh lễ Chúa nhật 6 Phục sinh dành cho người già cả, đau bệnh sẽ được cử hành vào lúc 18g thứ Bảy ngày 21-05-2022 tại TGM Long Xuyên.

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Sáu sau CN 5 Phục sinh (20/05/2022 09:39:14 - Xem: 1,726)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Sáu ngày 20- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Năm sau CN 5 Phục sinh (19/05/2022 09:43:59 - Xem: 1,769)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Năm ngày 19- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Tư sau CN 5 Phục sinh (18/05/2022 08:00:41 - Xem: 1,680)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Tư ngày 18- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Thánh lễ kỷ niệm 105 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (17/05/2022 16:32:17 - Xem: 3,863)

Sáng ngày 13/05/2022, Đức Giám mục giáo phận Giuse Trần Văn Toản đã đến nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp để dâng lễ mừng kỷ niệm 105 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Ba sau CN 5 Phục sinh (17/05/2022 08:03:38 - Xem: 1,712)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Ba ngày 17- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối thứ Hai sau CN 5 Phục sinh (16/05/2022 09:55:41 - Xem: 1,449)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Hai ngày 16- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên

Trực Tuyến: Giờ kinh gia đình tối Chúa Nhật 5 Phục sinh (15/05/2022 09:45:21 - Xem: 1,959)

Giờ kinh gia đình trực tuyến sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Chúa Nhật ngày 15- 05-2022 tại nhà nguyện Tòa Giám mục Long Xuyên


Tổng số: 740
  • Bài viết mới
    Câu chuyện chiều thứ 7